ترجمه مقاله DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION

طراحی سیستم ارتینگ برای پست‏های AC فشار قوی/فوق فشار قوی (HV/EHV)   چکیده ــ این مقاله طراحی یک سیستم ارتینگ برای پست 400 KV و محاسبه پارامترهای آنرا ارایه می‏دهد. عملکرد موفقیت آمیز کل سیستم قدرت، تا حد زیادی وابسته به عملکرد کارآمد و رضایتبخش پست‏های برق می‏باشد. از این رو پست‏ها را می‏توان به اطلاعت بیشتر دربارهترجمه مقاله DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION[…]

کنترل ولتاژ غیر-متمرکز بهینه برای سیستم های توزیع با ژنراتورهای پراکنده مبتنی بر اینورتر

    چکیده ــ نفوذ در حال افزایش نیروگاه های تولید پراکنده (DG) به شبکه های توزیع (DN)، مسایل زیادی را مانند پایداری، تجهیزات حفاظت، و تنظیم ولتاژ، به چالش کشیده است. ازینرو، نیاز به توسعه تکنیک های کنترلی مناسب بمنظور امکان توان تحویلی به مشتری مطابق با استانداردهای قابلیت اطمینان و کیفیت توان (PQR)، تبدیل اطلاعت بیشتر دربارهکنترل ولتاژ غیر-متمرکز بهینه برای سیستم های توزیع با ژنراتورهای پراکنده مبتنی بر اینورتر[…]