مروری بر ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت با منابع تجدید پذیر

چکیده ــ در نتیجه‏ی نگرانی‏های جهانی در مورد آسیب‏های محیط زیست و تغییرات آب و هوایی مربوط به سوختن سوخت‏های فسیلی، سهم تولید برق ناشی از انرژی‏های تجدید پذیر افزایش یافته است. با توجه به ویژگی‏های تصادفی و متقاطع بودن منابع انرژی تجدید پذیر، ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‏های قدرتی که در آنها منابع تجدید پذیر وجود دارد، چالشزا شده و در چند دهه‏ی اخیر بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله مروری بر مطالعات مربوط به ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان سیستم برقِ با منابع تجدید پذیر را ارایه می‏دهد. این مقاله با خلاصه‏ای از مدل‏ها و شاخص‏های کلیدی برای ارزیابی قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم‏های قدرت، کار خود را شروع می‏کند. سپس مطالعات مختلف بر حسب نوع انرژی تجدید پذیر، روش ارزیابی، زمینه کاربرد، سطح مطالعه و کشور درگیر با هم مقایسه شده که سپس قابلیت‏های اصلی مطالعات گذشته مشخص می‏شود. همچنین رابطه‏ی میان قابلیت اطمینان و اقتصاد را مورد بحث قرار داده که لزوم ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان سیستم قدرت دارای منابع تجدید پذیر را بطور همزمان نشان می‏دهد. در پایان نیز یک مطالعه‏ی موردی ارایه شده تا اختلافات میان تنظیمات مختلف سیستم را در ارزیابی قابلیت اطمینان و اقتصاد، نشان دهد. مشاهده شده است که انواع و مقیاس‏های تولید انرژی تجدید پذیر تاثیرات چشمگیری روی اقتصاد و قابلیت اطمینان سیستم دارد که باید در توسعه‏ی سیستم‏های برق با انرژی الکتریکی در نظر گرفته شود.

واژه‏های کلیدی: سیستم برق، انرژی تجدید پذیر، قابلیت اطمینان، هزینه-سود

Reliability and economic evaluation of power system with renewables: A review

Abstract –

The share of renewable energy generation has been increasing as a result of the world-wide concern on environmental deterioration and climate change associated with burning fossil fuel. Due to the stochastic and intermittent characteristics of renewable energy resources, assessing the reliability of power systems with renewables has become challengeable and been widely studied for the past several decades. This paper provides a review of the studies on the reliability and economic evaluation of power system with renewables. It starts from a summary of the key indicators and models for assessing the reliability and economics of power systems. Different studies are then compared in terms of type of renewables, evaluation method, application area, level of study and country involved, through which the main features of past studies are identified. We also discuss the relationship between economics and reliability that shows the necessity of evaluating reliability and economics of power system with renewables simultaneously. A case study is finally proposed to illustrate the differences between alternative system settings in reliability and economic evaluation. It is found that the types and scales of renewable energy generation have significant impacts on system reliability and economics, which needs to be taken into account in the development of renewable energy power systems.

Keywords: Electric power system, Renewable energy, Reliability, Cost-benefit

135,000 ریال – خرید

درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید