بازآرایی شبکه‏ های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان بر مبنای یک الگوریتم ژنتیک پیشرفته

چکیده ــ بازآرایی شبکه‏ های توزیع برق، فرآیند بهینه سازی ترکیبی پیچیده ‏ای است که هدف آن یافتن یک ساختار عملکرد شعاعی بوده که تلفات توان سیستم را کمینه و/یا قابلیت اطمینان سیستم را بیشینه سازد و همزمان قیود عملیاتی را برآورده سازد.  در این مقاله، یک روش بازآرایی شبکه توزیع برای شاخص‏های کاهش تلفات توان و نیز بهبود قابلیت اطمینان، ارایه می‏شود. از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک پیشرفته برای پرداختن به مساله‏ بازآرایی استفاده شده تا طرح‏های عملکرد سوییچ (کلید) تعیین گردد. طبق اطلاعات یک حلقه‏ ناشی از بستن یک کلید حالت-عادی-باز، ما این الگوریتم را در عملیات‏های آمیزش و جهش مربوط به الگوریتم ژنتیک اصلی، بهبود می‏دهیم. کارآیی روش پیشنهادی در سیستم‏های توزیع شعاعی 33-شینه، 60-شینه، 136-شینه نمایش داده خواهد شد.

اصطلاحات شاخص ــ بازآرایی سیستم توزیع، ارزیابی قابلیت اطمینان، تلفات توان، الگوریتم ژنتیک

Reconfiguration of distribution network for loss reduction and reliability improvement based on an enhanced genetic algorithm


Electrical distribution network reconfiguration is a complex combinatorial optimization process aimed at finding a radial operating structure that minimizes the system power loss or/and maximizes the system reliability while satisfying operating constraints. In this paper, a distribution network reconfiguration method is presented for both the indices of power loss reduction and reliability improvement. The enhanced genetic optimization algorithm is used to handle the reconfiguration problem so as to determine the switch operation schemes. Based on the information of a single loop caused by closing a normally open switch, we improve the algorithm on crossover and mutation operations of original Genetic Algorithms. The effectiveness of the proposed method is demonstrated on 33-bus, 69-bus, and 136-bus radial distribution systems.

Keywords: Distribution system reconfiguration Reliability evaluation Power loss Genetic algorithm

115,000 ریال – خرید


درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید