رادار ضربه ‏ای – سنسوری جدید برای ربات ها

چکیده ــ ربات‏های زمینی برای کاربردهای کشاورزی در حال محبوب تر شدن می‏باشند، چرا که در دسترس بودن نیروی کار و هزینه ی مناسب آن باعث علاقه مندی و استفاده از آن شده است. ما در اینجا یک روش رادار را توصیف می‏کنیم که برای اندازه گیری رطوبت خاک در یک وسیله در حال حرکت مناسب است. ما با استفاده از تکنیک هایی از رادار ضربه ‏ای استفاده کرده که امکان اندازه گیری انعکاس طیفی خاک را در رزولوشن‏ های کمتر از عرض پرتو آنتن، فراهم می‏سازد. ما نشان می‏دهیم که چطور رزولوشن از عرض-پالس رادار، پارامترهای آنتن، موقعیت رادار و زاویه‏ ی سنس تاثیر می‏پذیرد. ضریب پراکندگی بازگشتی رادار نیز از طریق خود سیگنال‏های رادار، محاسبه شده و توسط اندازه گیری‏های انجام شده روی علفزار تحت زاویه ‏های ارتفاع مختلف، نشان داده شده است. اندازه گیری‏ها نشان می‏دهد که ضرایب پراکندگی بازگشتی را می‏توان در زاویه‏ های تا 60 درجه از نقطه ‏ی نادیر، بطور قابل اطمینانی اندازه گیری کرد.

واژه‏ های کلیدی ــ رادار؛ بازتابنده حوزه-زمان؛ سنسور اندازه گیری رطوبت خاک؛ سنسور ربات

Impulse Radar – a New Sensor for Robots

Abstract—Ground-based robots for agricultural applications are receiving increased attention as labour availability and cost drive interest and uptake. Here we describe a radar method that is suitable for soil moisture measurement from a moving vehicle. We have employed techniques from impulse radar that enable measurement of soil reflection at resolutions smaller than the antenna beam width. We show how the resolution is affected by the radar pulse-width, antenna parameters, radar location and sensing angle. The radar backscatter coefficient is calculated from the radar signals themselves, and demonstrated by measurements taken on wet pasture at different elevation angles. Measurements show that radar backscatter coefficients can be reliably measured at angles up to 60 degrees from the nadir.

Keywords – radar; time-domain reflectometry; soil moisture sensing; robot sensor

95,000 ریال – خرید

درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید