هاب برق: روشی موثر برای اتصال منابع انرژی تجدید پذیر غیرقابل توزیع با کمترین تاثیر روی شبکه

چکیده ــ به منظور بدست آوردن سطوح هدف در اتصال انرژی تجدید پذیر و در کمینه سازی انتشار گازهای آلودگی در تولید قدرت، نیاز به تغییر الگو در ابزارهای طراحی سیستم انرژی، بازار برق و سیاست انرژی می‏باشد. اتصال منابع انرژی تجدید پذیرِ غیرقابل توزیع مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی در این زمینه حیاتی است. تولید پراکنده به عنوان روشی امیدوار کننده برای اتصال انرژی خورشیدی (PV) و بادی به شبکه در نوشتجات اخیر مشخص شده است. تولید پراکنده با استفاده از هاب‏های برق _که تشکیل شده اند از ژنراتورهای احتراقی داخلی (ICG)، منابع انرژی غیرقابل توزیع (یعنی توربین‏های بادی و پنل‏های خورشیدی) و ذخیره سازهای انرژی_ برای تامین تقاضای برق در سری لانکا در این مطالعه در نظر گرفته شده است. یک استراتژی توزیع توان نوین نیز برای پرداختن به محدودیت‏های روش‏های موجود در بهینه سازی هاب‏های برق متصل به شبکه با در نظر گرفتن قیمت گذاری زمان واقعی شبکه‏ ی برق و کوتاهی‏ های در اتصال شبکه، معرفی شده است. بهینه سازی چندهدفی برای طراحی سیستم با در نظر گرفتن سطح اتصال (ژنراتورها در) شبکه و هزینه ‏ی تراز شده ‏ی انرژی (LEC) به عنوان توابع هدف برای ارزیابی پتانسیل هاب‏های الکتریکی در اتصال SPV و انرژی بادی به شبکه‏ ی برق، انجام پذیرفته است. حساسیت کوتاهی (محدودیت در تامین) شبکه، بازار انرژی، قیمت توربین‏های بادی و پنل‏های SPV روی جبهه ‏ی پارتو سپس ارزیابی می‏شود. نتایج بدست آمده از تحلیل پارتو، پتانسیل هاب‏های الکتریکی در تحت پوشش قرار دادن بیش از 60% تقاضای سالانه‏ ی برق از SPV و انرژی باد را با در نظر گرفتن کوتاهی‏های دقیق در شبکه نشان می‏دهد. این سهم از SPV و انرژی باد، اهمیت بسزایی در مقایسه با اتصال مستقیم فناوری‏ های انرژی تجدید پذیر بدون قابلیت توزیع، دارد.

          واژه‏های کلیدی: تولید پراکنده، اتصال واحد ژنراتور به شبکه، هاب‏های برق، بهینه سازی چندهدفی، انرژی غیرقابل توزیع

Electrical hubs: An effective way to integrate non-dispatchable renewable energy sources with minimum impact to the grid

A paradigm change in energy system design tools, energy market, and energy policy is required to attain the target levels in renewable energy integration and in minimizing pollutant emissions in power generation. Integrating non-dispatchable renewable energy sources such as solar and wind energy is vital in this context. Distributed generation has been identified as a promising method to integrate Solar PV (SPV) and wind energy into grid in recent literature. Distributed generation using grid-tied electrical hubs, which consist of Internal Combustion Generator (ICG), non-dispatchable energy sources (i.e., wind turbines and SPV panels) and energy storage for providing the electricity demand in Sri Lanka is considered in this study. A novel dispatch strategy is introduced to address the limitations in the existing methods in optimizing grid-integrated electrical hubs considering real time pricing of the electricity grid and curtailments in grid integration. Multi-objective optimization is conducted for the system design considering grid integration level and Levelized Energy Cost (LEC) as objective functions to evaluate the potential of electrical hubs to integrate SPV and wind energy. The sensitivity of grid curtailments, energy market, price of wind turbines and SPV panels on Pareto front is evaluated subsequently. Results from the Pareto analysis demonstrate the potential of electrical hubs to cover more than 60% of the annual electricity demand from SPV and wind energy considering stringent grid curtailments. Such a share from SPV and wind energy is quite significant when compared to direct grid integration of non-dispatchable renewable energy technologies.

Keywords: Distributed generation, Grid integration, Electrical hubs, Multi-objective optimization, Non-dispatchable energy

195,000 ریال – خرید

درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید