ترجمه تخصصی متن برق الکترونیک، ترکیب کننده ‏های دیجیتال مستقیم


در این فصل، نخست عملکرد ترکیب کننده دیجیتال مستقیم، توصیف می‏شود. افزودن قابلیت‏های مدولاسیون به DDS آسان می‏باشد؛ زیرا DDS یک وسیله پردازش سیگنال دیجیتال است. معماری‏های مدولاتور تربیع (خروجی‏های یکسان با اختلاف فاز 90 درجه)، که در آن DDS تولید حامل‏های هم-فاز و با اختلاف فاز 90 درجه می‏کند نیز، مرور می‏شود.

4.1       ترکیب کننده دیجیتال مستقیم مرسوم

شکل ساده شده ترکیب کننده دیجیتال متقیم (DDS)، در شکل 4.1 نشان داده شده است. ترکیب کننده فرکانس دیجیتال مستقیم (DDFS) یا نوسان ساز کنترل عددی (NCO) نیز، بطور گسترده برای تعریف این مدار، استفاده می‏شود. DDS دارای بلوک‏های مبنای زیر است: یک مبدل فاز به دامنه (معمولا یک ROM سینوسی)، یک مبدل دیجیتال به آنالوگ و یک فیلتر. اکومولاتور فاز تشکیل شده از یک ثبات فرکانس j-بیتی که یک کلمه افزایش را ذخیره می‏کند، و نیز یک جمع کننده کامل j-بیتی و یک ثبات فاز، می‏باشد. کلمه افزایش فاز ورودی دیجیتال، در ثبات فرکانس وارد می‏شود. در هر پالس ساعت، این داده به داده‏های از پیش نگهداری شده در ثبات فاز اضافه می‏شود. کلمه افزایش فاز، یک پله زاویه فاز را ارایه داده که در هر 1/fs ثانیه به مقدار قبلی اضافه می‏شود تا تولید مقدار دیجیتال با افزایش خطی کند. مقدار فاز با استفاده از قابلیت سرریز 2j ماژول یک اکومولاتور فاز j-بیتی، تولید می‏شود. نرخ سرریز، فرکانس خروجی می‏باشد

DIRECT DIGITAL SYNTHESIZERS


In this chapter, the operation of the direct digital synthesizer is described first. It is simple to add modulation capabilities to the DDS, because the DDS is a digital signal processing device. The digital quadrature modulator architectures, where the DDS generates in-phase and quadrature carriers, are also reviewed. 4.1 Conventional Direct Digital Synthesizer The direct digital synthesizer (DDS) is shown in a simplified form in Figure 4-1. The direct digital frequency synthesizer (DDFS) or numerically controlled oscillator (NCO) is also widely used to define this circuit. The DDS has the following basic blocks: a phase accumulator, a phase to amplitude converter (conventionally a sine ROM), a digital to analog converter and a filter [Tie71], [Web72], [Gor75], [Bra81]. The phase accumulator consists of a j-bit frequency register that stores a digital phase increment word followed by a j-bit full adder and a phase register. The digital input phase increment word is entered in the frequency register. At each clock pulse, this data is added to the data previously held in the phase register. The phase increment word represents a phase angle step that is added to the previous value at each 1/fs seconds to produce a linearly increasing digital value. The phase value is generated using the modulo 2 j overflowing property of a j-bit phase accumulator. The rate of the overflows is the output frequency


درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مطالب رایگان ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید