ترجمه رایگان مقاله کاربرد کنترل کننده‏ پخش بار بین خطی (IPFC) برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم ‏های قدرت

چکیده ــ در این مقاله کاربرد کنترل کننده‏ پخش بار بین خطی (IPFC) در میراسازی نوسانات فرکانس-پایین، مورد تحقیق قرار می‏گیرد.  بسطی از مدل هفرون-فیلیپس از یک سیستم شین بینهایت با یک-ماشین (SMIB) برای تحلیل میراسازی اثر گشتاور IPFC در سیستم‏ های قدرت در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است. پتانسیل سیگنال‏ های کنترلی IPFC مختلف در پایداری نوسان سیستم قدرت، تحت شرایط مختلف بار بررسی می‏شود. نتایج شبیه سازی کارایی کنترل کننده‏ IPFC را در میراسازی نوسانات فرکانس پایین، نشان می‏دهد.

اصطلاحات شاخص ــ IPFC، کنترل کننده‏ی PID، کنترل کننده پیشفاز-پسفاز، میراسازی نوسان توان، الگوریتم ژنتیک.

Application of Interline Power Flow Controller (IPFC) for Damping Low Frequency Oscillations in Power Systems

Abstract—In this paper, the application of Interline Power Flow Controller (IPFC) in damping of low frequency oscillations is investigated. An extended Heffron-Phillips model of a single machine infinite bus (SMIB) system is used to analyze the damping torque contribution of the IPFC in power systems. The potential of various IPFC control signals upon the power system oscillation stability is investigated under various loading conditions. Simulation results demonstrate the effectiveness of IPFC controllers on damping low frequency oscillations.

Index Terms— IPFC, PID controller, lead-lag controller, power Oscillation damping, genetic algorithm.

دانلود رایگان ترجمه مقاله


درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید