ترجمه مقاله DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION

طراحی سیستم ارتینگ برای پست‏های AC فشار قوی/فوق فشار قوی (HV/EHV)

 

چکیده ــ این مقاله طراحی یک سیستم ارتینگ برای پست 400 KV و محاسبه پارامترهای آنرا ارایه می‏دهد. عملکرد موفقیت آمیز کل سیستم قدرت، تا حد زیادی وابسته به عملکرد کارآمد و رضایتبخش پست‏های برق می‏باشد. از این رو پست‏ها را می‏توان به طور کل بعنوان قلب سیستم قدرت کل در نظر گرفت. در هر پست، یک سیستم زمین که به درستی طراحی شده است، نفش مهمی را بازی می‏کند. از آنجایی که نبود یک سیستم ایمن و کارآمد می‏تواند منجر به عملکرد نادرست یا عدم عملکرد تجهیزات حفاظتی و کنترلی شود، باید توجه زیادی به سیستم گراندینگ در همه پست‏ها شود. سیستم زمین بایستی ایمن باشد؛ زیرا مستقیما با امنیت پرسنلی که در پست کار می‏کند، مربوط است. هدف اصلی این مقاله، طراحی سیستم‏های گراندینگ ایمن و مقرون بصرفه برای پست‏های HV/EHV است که مناسب مکان هایی است که در آن خاک پست یکنواخت نیست. نخست اهمیت ارتینگ بیان شده و روش‏های طراحی سیستم گراندینگ پست برای پست‏های فشار قوی و فوق فشار قوی، تشریح می‏شود. از معادلات استاندارد برای طراحی سیستم ارتینگ به منظور بدست آوردن پارامترهای مطلوب مانند معیارهای ولتاژ لمس و گام برای امنیت، مقاومت زمین، مقاومت شبکه، بیشینه جریان شبکه، کمینه اندازه هادی و اندازه الکترود، بیشینه سطح جریان خطا و مقاومت مخصوص خاک، استفاده شده است. با انتخاب اندازه مناسب برای هادی، اندازه الکترود عمودی و مقاموت مخصوص خاک، بهترین انتخاب از پروژه مورد نظر برای ایمنی را می‏توان اجرا کرد. این مقاله محاسبه پارامترهای مطلوب برای پست 400 kV را مد نظر قرار می‏دهد. یک مطالعه موردی نیز در پست 400 kV در اورنگ آباد واقع در استان ماهاراشترا هند، انجام می‏پذیرد.

واژه‏های کلیدی: ارتینگ، الکترودهای ارتینگ، شبکه زمین (گراند)، پست‏های فشار قوی/فوق فشار قوی، سیستم‏های قدرت، ایمنی، ولتاژهای گام و لمس.

DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION

60,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید