مقاله ترجمه شده برق در مورد یکسوساز بوست

یکسوساز بوست با اینترلیو ZCS-PWM

 

چکیده ــ یکسوساز بوست با اینترلیو ZCS-PWM با ضریب توان بالا، در این مقاله پیشنهاد شده است. در یکسوساز پیشنهادی ما، از تکنیک مدولاسیون پهنای پالس (PWM) و روش کموتاسیون نرم به منظور ارتقای عملکرد مدار استفاده شده است. مدار پیشنهادی شامل دو مبدل بوست بوده که در مد اینترلیو عمل می‏کنند تا توان خروجی را افزایش و جریان ریپل ورودی را کاهش دهند. یک مدار کمکی ZCS-PWM نیز در یکسوساز پیشنهادی پیکربندی شده است تا عملکرد ZCS را در سوییچ‏های اصلی و سوییچ‏های کمکی ارایه کرده و مساله تلفات کلیدزنی و EMI را بهبود بخشد. یک نمونه اولیه در آزمایشگاه به منظور اعتبار سنجی این تیوری مدار، پیاده سازی شده است.

واژه‏های کلیدی ــ سیستم تامین توان dc؛ ZCS-PWM

A ZCS-PWWM invterleaved Boost rectifier

45,000 ریال – خرید

پاسخ دهید