مقاله ترجمه شده رادار نظارت بر سلامت مبتنی بر SFCW

یک تکنیک عملی برای بهبود اندازه گیری فاصله برای رادار نظارت بر سلامت مبتنی بر SFCW

چکیده ــ در این کار یک تکنیک برای بهبود اندازه گیری فاصله‏ی رادار موج پیوسته فرکانس-پله‏ای (SFCW) برای استفاده در مکان‏های سرپوشیده، ارایه می‏شود. هدف اصلی این رادار SFCW، بدست آوردن یک روش غیرتهاجمی برای اندازه گیری مکان بیماران در محیط‏های خانگی بدون نیاز به پوشین برچسب موقعیت جغرافیایی می‏باشد. نخست اصول عملیاتی تیوری و عملی مربوط به آرایش این رادار، ارایه می‏شود. به دلیل عملکرد آن در محیط‏های سرپوشیده با استفاده از دو آنتن، انتظار می‏رود که بازتاب، مسیرهای چندگانه، پراکندگی بازگشتی و تزویج متقاطع روی تخمین موقعیت آن تاثیر بگذارند. از این رو از یک تکنیک جبرانسازی مبتنی بر تبدیل فوریه‏ی سریع معکوس (IFFT) برای غلبه بر این محدودیت، استفاده می‏شود. اندازه گیری‏های عملی که در یک اتاق 5 × 5 m2 انجام شده، بطور موفقیت آمیزی اثبات کرده است که این رویکرد قادر به جبرانسازی مسیرهای چندگانه از دیوارها، اثاثیه و قفسه‏های فلزی بوده، و تکنیک اندازه گیری بهبود یافته‏ی مجزایی را برای محلی سازی یک شخص در یک محیط سرپوشیده‏ی واقعی، بدست می‏آورد.

اصطلاحات شاخص ــ کالیبراسیون، اندازه گیری فاصله، نظارت بر بیمار، اندازه گیری‏های راداری، نظارت از راه دور، رادار SFCW، محلی سازی بدون-برچسب.

A Practical Distance Measurement Improvement Technique for a SFCW-based Health Monitoring Radar

55,000 ریال – خرید

پاسخ دهید