ترجمه مقاله مقایسه UPFC و IPFC در کنترل بهینه پخش توان و تنظیم پخش توان

مقایسه ای میان UPFC و IPFC در کنترل بهینه پخش توان و تنظیم پخش توان

چکیده ــ این مقاله مقایسه ای میان کاربردهای کنترل کننده‏ی یکپارچه پخش توان (UPFC) و کنترل کننده پخش توان بین خطی (IPFC) در کنترل بهینه پخش بار (OPF)، ارایه می‏دهد. مدل‏های تزریق توان ادوات سیستم‏های انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)، مرور شده و بدون ارسال دوباره‏ی توان اکتیو تولیدیدر مساله‏ی OPF لحاظ می‏شود که هزینه‏ی تولید کل را کاهش می‏دهد. ادوات FACTS وظیفه‏ی تنظیم پخش توان (بار) را داشته و درجه‏های آزادی بیشتر آنها به عنوان پتانسیل بیشتر در بهینه‏سازی سیستم قدرت، عمل می‏کند. عملکرد UPFC و IPFC از نظر تلفات توان اکتیو کل و ظرفیت‏های لازم آنها از طریق مثال‏های عددی، مقایسه می‏گردد. عملی بودن الگوریتم مبتنی بر گرادیان، یعنی برنامه ریزی درجه دوم متوالی (SQP)، مورد آزمون واقع شده و اهمیت و برخی از تکنیک‏های انتخاب مناسب شرایط بهینه‏سازی اولیه نیز، ارایه می‏گردد.

اصطلاحات شاخص ــ FACTS، IPFC، OPF، UPFC.

article 136

85,000 ریال – خرید

پاسخ دهید