ترجمه مقاله برق کنترل ولتاژِ ریزشبکه ‏های جزیره‏ ای DC

یک رویکرد غیرمتمرکز مقیاس پذیر برای کنترل ولتاژِ ریزشبکه ‏های جزیره‏ ای DC

 

چکیده ــ در این مقاله یک طرح کنترل غیرمتمرکز جدید برای ریزشبکه‏های جزیره‏ای DC (ImG) شامل چندین واحد تولید پراکنده (DGU) با توپولوژی اتصال میانی کلی، پیشنهاد می‏شود. هر کنترل کننده‏ی محلی، ولتاژ نقطه‏ی اتصال مشترک DGU مربوطه را روی یک مقدار مرجع تنظیم (رگولاسیون) می‏کند. بویژه، طراحی کنترلی آفلاین به طریق پلاگ اند پلی انجام شده است، بدین معنی که (1) امکان اضافه/حذف کردن یک واحد DG بدون به هم ریختن پایداری ImG سراسری، از طریق یک مساله‏ی بهینه سازی بررسی می‏شود؛ (2) هنگامی که یک DGU به ریزشبکه وصل یا از آن قطع می‏شود، حداکثر واحدهای DG بایستی کنترل کننده‏های خود را به روز کنند، و (3) ترکیب یک کنترل کننده‏ی محلی فقط از اطلاعات موجود در DGU مربوطه و خطوط متصل به آن استفاده می‏کند. این، پایداری سراسری ترکیب کنترل را با رشد اندازه‏ی ImG یا تعویض DGUها، تضمین می‏کند.. با این حال، با تخمین متوسطی از دینامیک‏های خط، ما بطور رسمی پایداری ImG حلقه بسته‏ی سراسری را تضمین می‏کنیم. عملکرد کنترل کننده‏های پیشنهادی با شبیه سازی سناریوهای مختلف در PSCAD، تجزیه و تحلیل شده است. 

اصطلاحات شاخص ــ کنترل غیرمتمرکز، پلاگ اند پلی، ریزشبکه DC، ریزشبکه جزیره ای، کنترل ولتاژ.

A decentralized scalable approach to voltage control of DC islanded microgrids

135,000 ریال – خرید

پاسخ دهید