استراتژی جبران سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ سطح فشار-متوسط با استخراج‏ های توالی مثبت و منفی در دستگاه های مرجع چندگانه

چکیده ــ این مقاله یک استراتژی جبرانسازی جدید مبتنی بر نظریه توان لحظه ای را ارایه می‏دهد که می‏توان از آن در بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) استفاده کرد. این روش از یک تبدیل DQ چندگانه با ماژول‏های تفکیک برای استخراج مولفه‏های توالی مثبت و منفی از امواج مولفه اصلی و هارمونیکی _برای اینکه بتواند هر مولفه را بطور جداگانه تنظیم و تحلیل کند_ استفاده می‏کند. در نتیجه این راهبرد جدید، پاسخ دینامیکی و دقت ردیابی بهبود یافته و نوسانات مولفه‏های DQ محو گشته است. به منظور بررسی و تایید کارآیی این روش، مدل شبیه سازی DVR آبشاری آن در MATLAB/SIMULINK ساخته شده و یک سری شبیه سازی انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‏دهد که در صورت وجود شرایط پیچیده مانند فلش ولتاژ، هارمونیک و عدم تعادل، DVR پیشنهادی شایسته جبرانسازی بهتر با کمک این استراتژی جدید می‏باشد. استراتژی جبرانسازی توسط یک دستگاه تستر افت ولتاژ 10 kV/500 kVA مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آزمایشگاهی تایید می‏کنند که این روش می‏تواند پاسخ دینامیکی را بهبود داده و دقت بالایی را در هر دو حالت دینامیک و مانا بدست آورد. از این رو این استراتژی از نظر کاربردهای مهندسی، دارای ارزش بالایی است.

Medium-voltage level dynamic voltage restorer compensation strategy by positive and negative sequence extractions in multiple reference frames

85,000 ریال – خرید

پاسخ دهید