تشخیص و دسته بندی اختلال های کیفیت توان، با استفاده از تکنیک تحلیل زمان-فرکانس

 

    چکیده ــ این مقاله، تشخیص و دسته بندی اختلال های مربوط به کیفیت توان را با استفاده از تحلیل های زمان-فرکانس، ارایه می دهد. روش بکار رفته، مبتنی بر تکنیک تشخیص الگو می باشد. این روش شامل دسته بندی های مطابق با تخمین پارامتراست. مبتنی بر تجزیه و تحلیل زمان-فرکانس طیف-نگاشتی، مجموعه ای از پارامترهای سیگنال به عنوان ورودی یک شبکه دسته بندی ساز، تخمین زده می شوند. کمیت های کیفیت توانی که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، فلش ولتاژ، برآمدگی ولتاژ، قطع برق، هارمونیک، میان-هارمونیک، کمیت گذرا، ولتاژهای با زمان کم و ولتاژ عادی، هستند. تخمین پارامترها، شامل سیگنال ولتاژ به rms پریونیت، اعوجاج شکل موج، اعوجاج هارمونیکی و اعوجاج میان-هارمونیکی می باشند. یک سیستم مبتنی بر قوانین نیز به منظور تشخیص و دسته بندی انواع مختلف اختلال های کیفیت توان، توسعه داده شده است. به منظور بررسی عملکرد سیستم، هر یک از کمیت های کیفیت توان آن در SNR از 0 dB تا 50 dB مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که این سیستم دارای دقت 100 درصد سیگنال های کیفیت توان، در SNR برابر با 30 دسیبل، است.

    اصطلاحات شاخص ــ طیف نگاشت (اسپکتروگرام)، دسته بندی الگو، کیفیت توان، تجزیه و تحلیل های فرکانس-زمان، نسبت سیگنال-به-نویز (SNR).

detection-and-classification-of-power-quality

60,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید