نظرات، پیشنهادات و انتقادات

در این سایت، تصمیم بر این گرفتنم تا از نظرات شما مشتریان استفاده کنم و در صورت نیاز تغییراتی در روند انجام ترجمه ایجاد کنم. به همین دلیل خواهش می کنم از مشتریانی که کار ترجمه برای آنها انجام شد، در مورد رضایت خود از متن ترجمه شده تخصصی برق خود، در همین پست اظهار نظر کنند. خواهشمند است با ایمیلی که با من در ارتباط هستید، نظر خود را ثبت کنید.

پاسخ دهید