راهنمای سفارش ترجمه

متن خود را یک بار، ولی درست ترجمه کنید

ترجمه متون و مقالات تخصصی برق خود را به کارشناس آن بسپارید. با داشتن مدرک مهندسی برق قدرت و بیش از 4 سال پیشینه در زمینه ترجمه تخصصی برق، دانشجوی ارشد زبان، آماده خدمت رسانی به جامعه تحصیلی می باشم. ورژن بلگفای electricaltranslate، پیش از این راه ارتباط ما با مشتریان بود:

برای اطلاع از هزینه ترجمه متن خود، فایل مورد نظر را فرستاده و منتظر تخمین قیمت و زمان دریافت ترجمه باشد. البته هیچ گاه دریافت ترجمه از زمان توافق شده، دیرتر نخواهد شد.

در صورتی که حرف ما برای شما قابل اطمینان نیست، می توانید در پایان کار (و پرداخت حداقل 30%)، به دلخواه بخشی از متن ترجمه را گزینش کرده و درخواست ارسال آن بخش را نمایید، تا بطور همزمان از کیفیت کار نیز مطمین شوید. سپس در صورت رضایت، بقیه مبلغ را واریز کرده و ترجمه را دریافت نمایید.

ایمیل: electricaltranslate@yahoo.com

تلگرام: 09351311395

تماس تلفنی: 09354955463