سفارش ترجمه

متن خود را یک بار، ولی درست ترجمه کنید

نرخ ترجمه انگلیسی به فارسی به ازای هر واژه 25 تا 30 تومان می باشد (ترجمه هر صفحه با 250 واژه معادل 6000 تا 7500 تومان خواهد بود) 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی فقط برای برق قدرت انجام شده و هزینه آن به ازای هر واژه 60 تومان می باشد.

طبیعی است که قیمت های نامبرده، با افزایش میزان متن کاهش خواهد یافت.

 مترجم شما پیش از این بیش از 200 مقاله و چندهزار صفحه از کتاب های تخصصی برق را ترجمه کرده است.

هزینه ترجمه پس از ارسال فایل به ایمیل یا تلگرام، تخمین زده و پاسخ داده می شود.

حداقل 30% هزینه پیش از آغاز کار دریافت می گردد.

در صورت نیاز به تایپ فرمول، هزینه آن جداگانه دریافت می گردد.

فایل تایپ شده ورد ترجمه، در موعد مقرر تحویل داده می شود.

پس از آماده سازی فایل ترجمه، کل هزینه دریافت و فایل word به ایمیل یا تلگرام شما ارسال می شود.

*در صورت عدم اعتماد به ترجمه مناسب متن پس از پایان کار، می توانید قبل از پرداخت مبلغ نهایی، درخواست ارسال بخشی از ترجمه را کرده تا از کیفیت و درستی کار مطمین شوید:

با ما تماس بگیرید:

Electricaltranslate@yahoo.com

telegram: 09351311395

09354955463: call