مارس 19, 2016

سفارش ترجمه

متن خود را یک بار، ولی درست ترجمه کنید

نرخ ترجمه انگلیسی به فارسی به ازای هر واژه 40 تومان می باشد (ترجمه هر صفحه با 250 واژه حدود ده هزار تومان خواهد بود) 

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی برای ارسال به ژورنال ها فقط برای برق قدرت انجام شده و هزینه آن به ازای هر واژه 100 تومان می باشد.

طبیعی است که قیمت های نامبرده، با افزایش میزان متن کاهش خواهد یافت.

 مترجم شما صدها مقاله و چندهزار صفحه از متون تخصصی برق را ترجمه کرده است.

هزینه ترجمه پس از ارسال فایل به ایمیل یا تلگرام، تخمین زده و پاسخ داده می شود.

در صورت نیاز به تایپ فرمول، هزینه آن جداگانه دریافت می گردد.

حداقل 30% هزینه پیش از آغاز کار دریافت شده تا ترجمه شروع شود؛ پس از اتمام ترجمه، نمونه ای دلخواه از متن ارسال شده تا از صحت و کیفیت کار مطمین شوید؛ در پایان با واریز مابقی مبلغ، فایل کامل ترجمه ارسال می گردد.

فایل تایپ شده ورد ترجمه، در موعد مقرر تحویل داده می شود.

توجه: در فایل ورد می توانید تعداد کلمات را از قسمت پایین مشاهده و هزینه را محاسبه کنید.

لطفا تماس بگیرید:

Email: Electricaltranslate@yahoo.com

Telegram: @electricaltranslate (09117366342)

Call: 09354955463