دارالترجمه تخصصی برق

متون یا مقالات مهندسی برق خود را برای ترجمه بطور مستقیم به مترجم تخصصی برق سفارش دهید و با ارتباط مستقیم با مترجم، از پرداخت 50% هزینه دریافتی توسط دارالترجمه ها صرفه جویی کنید. بنابراین هزینه ترجمه شما (با کیفیت یکسان) به نصف کاهش می یابد.

برای سفارش ترجمه تخصصی برق کلیک کنید

برای اطلاع از کیفیت ترجمه به مطالب رایگان مراجع کنید

همچنین مقالات ترجمه شده مهندسی برق نیز در این وبسایت با قیمت مناسب به فروش می رسد.

منتشرشده در درباره مترجم, متفرقه | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مدیریت انرژی در ریزشبکه بر مبنای برنامه ریزی تصادفی چند-هدفی با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل به عنوان گزینه پاسخگویی تقاضا

چکیده منابع انرژی تجدید پذیر اغلب به عنوان منابع مقرون بصرفه و سودآوری شناخته می‏شوند و این منابع به دلیل مسایل محیطی-اقتصادی به شدت توسعه داده شده اند. بهره برداری از انرژی‏های تجدید پذیر حتی در مقیاس کوچک (مثلا ریزشبکه ها)، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مدیریت انرژی در ریزشبکه را می‏توان بر مبنای مدیریت سمت تولید یا مدیریت سمت تقاضا، انجام داد. در این مقاله، منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل، مدل شده و در مدیریت انرژی ریزشبکه به عنوان یک گزینه‏ی پاسخگویی به بار، لحاظ شده است. با بره برداری از این منابع، می‏توان بار را در هنگام عدم توانایی تامین تقاضا توسط شبکه، تغذیه کرد. این مقاله به مدیریت انرژی و زمانبندی در ریزشبکه _از عبارت بارهای الکتریکی و حرارتی، منابع انرژی تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)، CHP، منابع انرژی مرسوم (بویلر و میکروتوربین)، سیستم‏های ذخیره ساز انرژی (حرارتی و انرژی) و منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل (PRER)_ می‏پردازد. هزینه‏ی بهره برداری ریزشبکه و آلودگی هوا، به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند. عدم قطعیت‏های مربوط به پارامترها نیز برای برنامه ریزی تصادفی، لحاظ شده اند. مساله‏ی پیشنهادی به صورت یک مساله‏ی برنامه ریزی خطی-عددصحیح آمیخته‏ی چند-هدفی مقید[1] ارایه شده است. از روش محدودیت-اپسیلون تقویت شده[2] برای حل این مساله، استفاده شده است. محاسبات و نتایج نهایی با استفاده از GAMS24.1.3/CPLEX12.5.1 بدست آمده است. نتایج شبیه سازی، اعتبار و کارآیی روش پیشنهادی در مدیریت انرژی ریزشبکه را نشان می‏دهد.

Energy management in microgrid based on the multi objective stochastic programming incorporating portable renewable energy resource as demand response option

Renewable energy resources are often known as cost-effective and lucrative resources and have been widely developed due to environmental-economic issues. Renewable energy utilization even in small scale (e.g., microgrid networks) has attracted significant attention. Energy management in microgrid can be carried out based on the generating side management or demand side management. In this paper, portable renewable energy resource are modeled and included in microgrid energy management as a demand response option. Utilizing such resources could supply the load when microgrid cannot serve the demand. This paper addresses energy management and scheduling in microgrid including thermal and electrical loads, renewable energy sources (solar and wind), CHP, conventional energy sources (boiler and micro turbine), energy storage systems (thermal and electrical ones), and portable renewable energy resource (PRER). Operational cost of microgrid and air pollution are considered as objective functions. Uncertainties related to the parameters are incorporated to make a stochastic programming. The proposed problem is expressed as a constrained, multi-objective, linear, and mixed-integer programing. Augmented Epsilon-constraint method is used to solve the problem. Final results and calculations are achieved using GAMS24.1.3/CPLEX12.5.1. Simulation results demonstrate the viability and effectiveness of the proposed method in microgrid energy management.155,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مدیریت انرژی در سیستم‏ های مرکب بادی/PV و باتری با در نظر گرفتن اثر حافظه در باتری

چکیده ــ در نواحی که در آن انرژی خورشیدی و انرژی بادی بطور طبیعی مکمل یکدیگرند، کاربرد سیستم‏های انرژی مرکب بادی-خورشیدی می‏تواند ظرفیت ذخیره سازی باتری‏ها را و هزینه‏ی کل سیستم را در مقایسه با سیستم تولید فقط بادی یا فقط PV، کاهش دهد. اما عملکرد کارآمد و قابل اطمینان سیستم تولید توان مرکب بادی-خورشیدی، به شدت وابسته به استراتژی‏های کنترلی کنترل کننده می‏باشد. در این مطالعه، پیش بینی کوتاه مدت خطی از انرژی‏های باد و خورشید، در رابطه با مدیریت انرژی سیستم هیبریدی بادی-PV با سیستم ذخیره سازی باتری و استراتژی کنترلی جدید آن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به دلیل بدست آوردن این هدف، نخست هر زیرسیستم از این سیستم مرکب باید مدل شود. سپس، استراتژی کنترل سیستم با در نظر گرفتن اثر حافظه مدل می‏شود و در پایان در صورت نیاز، روش‏های پیش بیینی دیگر با نتایج سیستم ما مورد مقایسه قرار می‏گیرد. در این سیستم، با پیش بینی کوتاه مدت از انرژی‏های باد و خورشید، بعلاوه‏ی اِعمال روش‏های کنترلی مناسب، سیستم مرکب بطور اقتصادی بهینه می‏گردد. در این راستا، همه‏ی توربین‏های بادی و آرایه‏های PV و باتری در MATLAB-simulink مدل سازی شده و سپس استراتژی کنترلی به منظور بهینه سازی آنها، مورد استفاده قرار می‏گیرد.

واژه‏ های کلیدی ــ اثر حافظه باتری، مدیریت انرژی، بهینه سازی، الکترونیک قدرت، سیستم مرکب بادی/PV.

Energy Management of Wind/PV and Battery Hybrid System with Consideration of Memory Effect in Battery

Abstract–Basic In the districts where solar energy and wind energy are naturally complementary, the application of wind-solar hybrid energy systems can reduce the storage capacity of batteries and the total cost of the system compared with stand alone PV or wind generation system. But efficient and reliable operation of wind-solar hybrid generation system largely depends on control strategies of the controller. In this study, linear short term prediction of wind and solar will be used in regard with energy management of wind/PV hybrid system with battery storage system and its new control strategy. Due to achieving of this goal at first, each subsystem of this hybrid system should be modeled. Then system control strategy with consideration of memory effect will be modeled and finally if it needs the other prediction methods will be comparing to the result of our system. In this system with short term prediction of wind and solar plus applying suitable control methods, the hybrid system will be optimized economically. Due to this purpose all wind turbine and PV arrays and battery will be modeled in MATLAB-simulink then the strategy of control will be applied to optimize the system.

Index Terms–Battery Memory Effect, Energy Management, Optimization, Power Electronics, Wind/PV Hybrid System

85,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی کنترل کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی سرعت-متغیر در WECS (سیستم تبدیل انرژی باد) با استفاده از اختلاط-μ

چکیده ــ این مقاله طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستم ژنراتور القایی با محرک باد را با استفاده از روش مقدار منفرد (اختلاط-μ)، ارایه می‏دهد. این کنترل کننده برای جبرانساز استاتیکی سنکرون (STATCOM) و زاویه گام پره متغیر در یک سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS)، طراحی شده است تا به کنترل توان مکانیکی و ولتاژ مورد نیاز دست یابد. نتایج نشان داده است که این کنترل کننده مشخصه ‏های میراسازی رضایتبخشی را برای سیستم‏های حلقه-بسته، ارایه می‏دهد. تاثیرات اختلال‏های مختلف سیستم روی عملکرد دینامیکی WECS، در این مطالعه با یک شبیه سازی غیرخطی حوزه-زمان ارزیابی شد و با کنترل کننده‏ی فیدبک خروجی مقایسه گردید. کنترل کننده‏ی طراحی شده‏ی پیشنهادی نشان داد که در رگولاسیون ولتاژ بار و پایدارسازی سرعت چرخش ژنراتور برای WECS، کارآمدتر عمل می‏کند.

واژه‏های کلیدی: ژنراتور القایی، جبرانساز استاتیکی سنکرون، سیستم تبدیل انرژی بادی، کنترل کننده مقاوم، مقدار منفرد ساختار یافته

Robust Controller Design for IG Driven by Variable-Speed inWECS using μ-Synthesis

Abstract: This paper presents robust controller design for a wind-driven induction generator system using structured singular value ( -synthesis) method. The controller was designed for a static synchronous compensator (STATCOM) and a variable blade pitch angle in a wind energy conversion system (WECS) in order to achieve the required voltage and mechanical power control. The results indicated that this controller offers satisfactory damping characteristics for closed loop systems. Effects of various system disturbances on dynamic performance of the WECS were evaluated in this study by a time domain nonlinear simulation and compared with the output feedback controller. The proposed designed controller showed to be more effective in regulating the load voltage and stabilizing the generator rotating speed for WECS.

This paper presents robust controller design for a wind-driven induction generator system using structured singular value ( -synthesis) method. The controller was designed for a static synchronous compensator (STATCOM) and a variable blade pitch angle in a wind energy conversion system (WECS) in order to achieve the required voltage and mechanical power control. The results indicated that this controller offers satisfactory damping characteristics for closed loop systems. Effects of various system disturbances on dynamic performance of the WECS were evaluated in this study by a time domain nonlinear simulation and compared with the output feedback controller. The proposed designed controller showed to be more effective in regulating the load voltage and stabilizing the generator rotating speed for WECS.

Keywords: Induction generator, Static synchronous compensator, Wind energy conversion system, Robust controller, Structured singular value.


95,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل کیفیت توان سیستم‏های فتوولتاییک متصل به شبکه در شبکه‏ های توزیع

چکیده. این مقاله یک تحلیل PQ دینامیک از اثرات سیستم‏های فتوولتاییک (PV) متصل به شبکه‏ی با نفوذ بالا در یک سیستم توزیع را تحت شرایط هوایی مختلف، ارایه می‏دهد. به منظور ردیابی ملاحظات عملی، همه‏ی اطلاعات مربوط به واحدهای PV و شرایط هوایی آورده شده در این مقاله، به ترتیب از تولید کنندگان مختلف پنل‏های خورشیدی و اداره  هواشناسی مالزی (MMD)، گرفته شده است. یک سیستم PV متصل به شبکه 1.8-MW در یک سیستم آزمون 16-شینه شعاعی، مدل سازی شده و با استفاده از نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده است تا اثرات این فناوری روی سیستم تحت سطوح مختلف تابش آفتاب، بررسی شود. نتایج شبیه سازی ثابت کرد که حضور سیستم‏های PV متصل به شبکه با نفوذ-بالا می‏تواند موجب مسایل کیفیت توان مانند افزایش ولتاژ، فلیکر ولتاژ و کاهش ضریب توان شود.

               واژه‏های کلیدی: کیفیت توان، تولید پراکنده، انرژی تجدیدپذیر، سیستم‏های فتوولتاییک، نوسان ولتاژ، فلیکر

Power Quality Analysis of Grid-Connected Photovoltaic Systems in Distribution Networks

Abstract. This paper presents a dynamic PQ analysis on the effects of high-penetrated grid-connected photovoltaic (PV) systems in a distribution system under different weather conditions. To track practical considerations, all information on PV units and weather conditions given in this paper were collected from different solar panel producers and from the Malaysian Meteorological Department (MMD), respectively. A 1.8-MW gridconnected PV system in a radial 16-bus test system is modeled and simulated using Matlab/Simulink software to study the effects of this technology on the system under different levels of solar irradiation. The simulation results proved that the presence of high-penetrated grid-connected PV systems could cause power quality problems such as voltage raise, voltage flicker, and power factor reduction.

Keywords: power quality; distributed generation; renewable energy; photovoltaic systems; voltage fluctuation; flicker

115,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل و طراحی: مبدل DC-DC غیر-ایزوله بوست مبتنی بر تکنیک لیفت ولتاژ

چکیده ــ در این مقاله، ساختار جدیدی از مبدل‏های dc-dc غیر-ایزوله  بوست که بر مبنای تکنیک لیفت ولتاژ (VL) هستند، ارایه می‏شود. در مقایسه با مبدل‏های dc-dc غیر-ایزوله‏  بوست مرسوم، مبدل پیشنهادی ما بهره‏  ولتاژ بالاتری را تولید می‏کند. در این مقاله، رابطه‏  بین ولتاژ و جریان همه‏  عناصر در مد هدایت پیوسته (CCM) و مد هدایت ناپیوسته (DCM) محاسبه شده و همچنین بهره‏ ولتاژ در هر مد محاسبه می‏شود.آنگاه، اندوکتانس بحرانی و تنش جریان کلیدزنی بدست آورده می‏شوند. در پایان، اعتبار نظریه‏ های ارایه شده با استفاده از نتایج آزمایشی، بررسی می‏شود.

اصطلاحات شاخص ــ مبدل DC-dc، مبدل بوست غیر-ایزوله، اندوکتانس بحرانی، تکنیک لیفت-ولتاژ.

Voltage-Lift Technique Based Non-Isolated Boost DC-DC Converter: Analysis and Design

Abstract—In this paper, a new structure of non-isolated boost dc-dc converters based on voltage-lift (VL) technique is proposed. In comparison with conventional non-isolated boost dc-dc converters, the proposed converter generates higher voltage gain. In this paper, the relations between voltage and current of all elements in continuous conduction mode (CCM) and discontinuous conduction mode (DCM) are calculated as well as voltage gain in each mode. Then, the critical inductance and stress of switch current are extracted. Finally, the validity of given theories is examined by using the experimental results. – Index Terms—Dc-dc converter, non-isolated boost converter, critical inductance, voltage-lift technique.

115,000 ریال – خرید


منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنترل ولتاژ مبدل‏های پل فعال-دوگانه موازی برای کاربردهای کشتیرانی

چکیده ــ سیستم‏های قدرت کشتیرانی جریان مستقیم فشار-متوسط (MVDC) مبتنی بر الکترونیک-قدرت، از چندین مبدل سوییچینگ با کنترل-فیدبک تشکیل شده اند. این سیستم‏ها به دلیل مقاومت افزایشی منفی بارهای توان-ثابت (CPL)، از تضعیف پایداری در آنها رنج می‏برند. به منظور چیره شدن بر مساله‏ی پایداری، روش‏های کنترل پایدارسازی سطح-سیستم پیشنهاد شده اند که روی مبدل‏های سمت-بار یا سمت-منبع کار می‏کنند. در این مقاله، مبدل dc-dc پل فعال-دوگانه سه-فاز (DAB3) برای تحقق باس MVDC در نظر گرفته شده است. یک رویکرد کنترلی مستر-اسلیو نیز معرفی شده است که نه تنها از پایداری سطح-سیستم اطمینان حاصل می‏کند، بلکه اشتراک گذاری بار بین مبدل‏های DAB3 را تضمین می‏کند. یک تکنیک کنترلی غیرخطی برای کنترل کننده مستر نیز با کنترل کننده PI که مجهیز به جبرانسازی پیشخور خطی است، مقایسه شده است. این مقایسه از طریق شبیه سازی در Matlab/PLECS انجام شده است.

اصطلاحات شاخص ــ مبدل‏های توان DC-DC، کنترل ولتاژ، سیستم‏های کنترلی، مدارات مقاومت منفی، پل فعال-دوگانه، کنترل غیرخطی.

Voltage Control of Parallel-Connected Dual-Active Bridge Converters for Shipboard Applications

Abstract—Power-electronics-based Medium-Voltage Direct Current (MVDC) shipboard power systems consist of several interconnected feedback-controlled switching converters. Such systems suffer from stability degradation owing to the negative incremental resistance of the Constant-Power Loads (CPLs). To tackle the stability problem, system-level stabilizing control methods were proposed acting on either the load-side or the source-side converters. In this paper, the three-phase dual-active bridge (DAB3) dc-dc converter is considered to realize the MVDC bus. A master-slave control approach is introduced which not only ensures system-level stability but also optimizes the load-sharing among the DAB3 converters. A nonlinear control technique for the master controller is compared with the PI controller with linearized feed-forward compensation. The comparison is performed through simulations in Matlab/PLECS.

Index Terms—DC-DC power converters, Voltage Control, Control systems, Negative Resistance Circuits, Dual-Active Bridge, Nonlinear control


115,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ارزیابی عملکرد یک سیستم فتوولتاییک خورشیدی

چکیده تبدیل انرژی خورشیدی به برق، تکنیکی بسیار نویدبخش است، چرا که منبع این انرژی رایگان، پاک و در بسیاری از کشورها فراوان است. هرچند، تاثیر دمای سلول‏های خورشیدی روی عملکرد پنل فتوولتاییک و طول عمر آن، یکی از معایب این فناوری به حساب می‏آید. در این کار ما مطالعه‏ ای تجربی روی یک پنل فتوولتاییک مشخص ارایه خواهیم کرد. این پنل با طراحی باز آن که تهویه طبیعی را آسان ساخته و به بهبود عملکرد آن در ساعت‏های گرم روز کمک می‏کند، خود را خنک ساخته و نیز از تجمع گرد و خاک روی سطح آن جلوگیری بعمل می‏آورد. این سیستم خورشیدی در دو محیط طبیعی با خاک سفید و خاکستری و به ازای دو زاویه شیب صفر و سی درجه، مورد آزمون واقع شده است. نتایج نشان می‏دهد که پنل فتوولتاییک عملکرد بهتری تحت زاویه‏ شیبدار و نیز قرار گرفتن در محیط با خاک سفید دارد. سپس یک مدل CFD سه-بعدی که عملکرد این سیستم خورشیدی را تشریح می‏کند، توسعه داده شده و توافق مناسبی بین نتایج عددی و داده‏های تجربی بدست آمده است. بطور مشابه، این مدل CFD برای مقایسه‏ی عملکرد حرارتی این سیستم خورشیدی با سیستم PV تخت (بدون شیب) و نیز برای نشان دادن اینکه پایینتر بودن دمای آن موجب تولید برق بهتری می‏شود، بکار رفته است.

کلیدواژه ها: سیستم فتوولتاییک خورشیدی، اثر نوع خاک و زاویه شیب، مشخصه‏ های تجربی، اعتبار سنجی CFD، مقایسه PV CIGS و پنل تخت

Performance evaluation of a solar photovoltaic system

Abstract
The solar energy conversion into electricity is a very promising technique, knowing that the source is free, clean and abundant in several countries. However, the effect of the solar cells temperature on the photovoltaic panel performance and lifespan remains one of the major disadvantages of this technology. In this work, we present an experimental study of a particular photovoltaic panel. It is self-cooled due to its open design which facilitates natural ventilation helping to improve its performance mainly in hot hours of the day and to avoid dust accumulation on its surface. This solar system is tested for two soil natures, white and gray, and for two inclination angles, 0◦ and 30◦. Results show that the photovoltaic panel performs better when it is inclined and placed on a white soil. A 3D CFD model describing the performance of this solar system is then developed and a good agreement between the numerical results and experimental data is found. Similarly, this CFD model was used to compare the thermal performance of this solar system to that of the flat PV system and to show that its lower temperature allows better electrical production.

105,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مروری بر ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت با منابع تجدید پذیر

چکیده ــ در نتیجه‏ی نگرانی‏های جهانی در مورد آسیب‏های محیط زیست و تغییرات آب و هوایی مربوط به سوختن سوخت‏های فسیلی، سهم تولید برق ناشی از انرژی‏های تجدید پذیر افزایش یافته است. با توجه به ویژگی‏های تصادفی و متقاطع بودن منابع انرژی تجدید پذیر، ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‏های قدرتی که در آنها منابع تجدید پذیر وجود دارد، چالشزا شده و در چند دهه‏ی اخیر بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله مروری بر مطالعات مربوط به ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان سیستم برقِ با منابع تجدید پذیر را ارایه می‏دهد. این مقاله با خلاصه‏ای از مدل‏ها و شاخص‏های کلیدی برای ارزیابی قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم‏های قدرت، کار خود را شروع می‏کند. سپس مطالعات مختلف بر حسب نوع انرژی تجدید پذیر، روش ارزیابی، زمینه کاربرد، سطح مطالعه و کشور درگیر با هم مقایسه شده که سپس قابلیت‏های اصلی مطالعات گذشته مشخص می‏شود. همچنین رابطه‏ی میان قابلیت اطمینان و اقتصاد را مورد بحث قرار داده که لزوم ارزیابی اقتصادی و قابلیت اطمینان سیستم قدرت دارای منابع تجدید پذیر را بطور همزمان نشان می‏دهد. در پایان نیز یک مطالعه‏ی موردی ارایه شده تا اختلافات میان تنظیمات مختلف سیستم را در ارزیابی قابلیت اطمینان و اقتصاد، نشان دهد. مشاهده شده است که انواع و مقیاس‏های تولید انرژی تجدید پذیر تاثیرات چشمگیری روی اقتصاد و قابلیت اطمینان سیستم دارد که باید در توسعه‏ی سیستم‏های برق با انرژی الکتریکی در نظر گرفته شود.

واژه‏های کلیدی: سیستم برق، انرژی تجدید پذیر، قابلیت اطمینان، هزینه-سود

Reliability and economic evaluation of power system with renewables: A review

Abstract –

The share of renewable energy generation has been increasing as a result of the world-wide concern on environmental deterioration and climate change associated with burning fossil fuel. Due to the stochastic and intermittent characteristics of renewable energy resources, assessing the reliability of power systems with renewables has become challengeable and been widely studied for the past several decades. This paper provides a review of the studies on the reliability and economic evaluation of power system with renewables. It starts from a summary of the key indicators and models for assessing the reliability and economics of power systems. Different studies are then compared in terms of type of renewables, evaluation method, application area, level of study and country involved, through which the main features of past studies are identified. We also discuss the relationship between economics and reliability that shows the necessity of evaluating reliability and economics of power system with renewables simultaneously. A case study is finally proposed to illustrate the differences between alternative system settings in reliability and economic evaluation. It is found that the types and scales of renewable energy generation have significant impacts on system reliability and economics, which needs to be taken into account in the development of renewable energy power systems.

Keywords: Electric power system, Renewable energy, Reliability, Cost-benefit

135,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازآرایی شبکه‏ های توزیع برای کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان بر مبنای یک الگوریتم ژنتیک پیشرفته

چکیده ــ بازآرایی شبکه‏ های توزیع برق، فرآیند بهینه سازی ترکیبی پیچیده ‏ای است که هدف آن یافتن یک ساختار عملکرد شعاعی بوده که تلفات توان سیستم را کمینه و/یا قابلیت اطمینان سیستم را بیشینه سازد و همزمان قیود عملیاتی را برآورده سازد.  در این مقاله، یک روش بازآرایی شبکه توزیع برای شاخص‏های کاهش تلفات توان و نیز بهبود قابلیت اطمینان، ارایه می‏شود. از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک پیشرفته برای پرداختن به مساله‏ بازآرایی استفاده شده تا طرح‏های عملکرد سوییچ (کلید) تعیین گردد. طبق اطلاعات یک حلقه‏ ناشی از بستن یک کلید حالت-عادی-باز، ما این الگوریتم را در عملیات‏های آمیزش و جهش مربوط به الگوریتم ژنتیک اصلی، بهبود می‏دهیم. کارآیی روش پیشنهادی در سیستم‏های توزیع شعاعی 33-شینه، 60-شینه، 136-شینه نمایش داده خواهد شد.

اصطلاحات شاخص ــ بازآرایی سیستم توزیع، ارزیابی قابلیت اطمینان، تلفات توان، الگوریتم ژنتیک

Reconfiguration of distribution network for loss reduction and reliability improvement based on an enhanced genetic algorithm


Electrical distribution network reconfiguration is a complex combinatorial optimization process aimed at finding a radial operating structure that minimizes the system power loss or/and maximizes the system reliability while satisfying operating constraints. In this paper, a distribution network reconfiguration method is presented for both the indices of power loss reduction and reliability improvement. The enhanced genetic optimization algorithm is used to handle the reconfiguration problem so as to determine the switch operation schemes. Based on the information of a single loop caused by closing a normally open switch, we improve the algorithm on crossover and mutation operations of original Genetic Algorithms. The effectiveness of the proposed method is demonstrated on 33-bus, 69-bus, and 136-bus radial distribution systems.

Keywords: Distribution system reconfiguration Reliability evaluation Power loss Genetic algorithm

115,000 ریال – خرید


منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رادار ضربه ‏ای – سنسوری جدید برای ربات ها

چکیده ــ ربات‏های زمینی برای کاربردهای کشاورزی در حال محبوب تر شدن می‏باشند، چرا که در دسترس بودن نیروی کار و هزینه ی مناسب آن باعث علاقه مندی و استفاده از آن شده است. ما در اینجا یک روش رادار را توصیف می‏کنیم که برای اندازه گیری رطوبت خاک در یک وسیله در حال حرکت مناسب است. ما با استفاده از تکنیک هایی از رادار ضربه ‏ای استفاده کرده که امکان اندازه گیری انعکاس طیفی خاک را در رزولوشن‏ های کمتر از عرض پرتو آنتن، فراهم می‏سازد. ما نشان می‏دهیم که چطور رزولوشن از عرض-پالس رادار، پارامترهای آنتن، موقعیت رادار و زاویه‏ ی سنس تاثیر می‏پذیرد. ضریب پراکندگی بازگشتی رادار نیز از طریق خود سیگنال‏های رادار، محاسبه شده و توسط اندازه گیری‏های انجام شده روی علفزار تحت زاویه ‏های ارتفاع مختلف، نشان داده شده است. اندازه گیری‏ها نشان می‏دهد که ضرایب پراکندگی بازگشتی را می‏توان در زاویه‏ های تا 60 درجه از نقطه ‏ی نادیر، بطور قابل اطمینانی اندازه گیری کرد.

واژه‏ های کلیدی ــ رادار؛ بازتابنده حوزه-زمان؛ سنسور اندازه گیری رطوبت خاک؛ سنسور ربات

Impulse Radar – a New Sensor for Robots

Abstract—Ground-based robots for agricultural applications are receiving increased attention as labour availability and cost drive interest and uptake. Here we describe a radar method that is suitable for soil moisture measurement from a moving vehicle. We have employed techniques from impulse radar that enable measurement of soil reflection at resolutions smaller than the antenna beam width. We show how the resolution is affected by the radar pulse-width, antenna parameters, radar location and sensing angle. The radar backscatter coefficient is calculated from the radar signals themselves, and demonstrated by measurements taken on wet pasture at different elevation angles. Measurements show that radar backscatter coefficients can be reliably measured at angles up to 60 degrees from the nadir.

Keywords – radar; time-domain reflectometry; soil moisture sensing; robot sensor

95,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش و ترجمه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

آموزش کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی به صورت اینترنتی

ترجمه درس اول، دوم و سوم (reading comprehension) کتاب منوچهر حقانی در زیر برای دانلود رایگان قابل دسترسی است.

دانلود ترجمه صوتی درس یک کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

ترجمه صوتی درس 2 کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی در کانال

دانلود ترجمه صوتی درس سه 3 کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

Telegram Channel: @electricaltranslateir

Telegram ID: electricaltranslate (09117366342)

Call: 09354955463

Emai: electricaltranslate@yahoo.com

منتشرشده در مطالب رایگان | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

هاب برق: روشی موثر برای اتصال منابع انرژی تجدید پذیر غیرقابل توزیع با کمترین تاثیر روی شبکه

چکیده ــ به منظور بدست آوردن سطوح هدف در اتصال انرژی تجدید پذیر و در کمینه سازی انتشار گازهای آلودگی در تولید قدرت، نیاز به تغییر الگو در ابزارهای طراحی سیستم انرژی، بازار برق و سیاست انرژی می‏باشد. اتصال منابع انرژی تجدید پذیرِ غیرقابل توزیع مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی در این زمینه حیاتی است. تولید پراکنده به عنوان روشی امیدوار کننده برای اتصال انرژی خورشیدی (PV) و بادی به شبکه در نوشتجات اخیر مشخص شده است. تولید پراکنده با استفاده از هاب‏های برق _که تشکیل شده اند از ژنراتورهای احتراقی داخلی (ICG)، منابع انرژی غیرقابل توزیع (یعنی توربین‏های بادی و پنل‏های خورشیدی) و ذخیره سازهای انرژی_ برای تامین تقاضای برق در سری لانکا در این مطالعه در نظر گرفته شده است. یک استراتژی توزیع توان نوین نیز برای پرداختن به محدودیت‏های روش‏های موجود در بهینه سازی هاب‏های برق متصل به شبکه با در نظر گرفتن قیمت گذاری زمان واقعی شبکه‏ ی برق و کوتاهی‏ های در اتصال شبکه، معرفی شده است. بهینه سازی چندهدفی برای طراحی سیستم با در نظر گرفتن سطح اتصال (ژنراتورها در) شبکه و هزینه ‏ی تراز شده ‏ی انرژی (LEC) به عنوان توابع هدف برای ارزیابی پتانسیل هاب‏های الکتریکی در اتصال SPV و انرژی بادی به شبکه‏ ی برق، انجام پذیرفته است. حساسیت کوتاهی (محدودیت در تامین) شبکه، بازار انرژی، قیمت توربین‏های بادی و پنل‏های SPV روی جبهه ‏ی پارتو سپس ارزیابی می‏شود. نتایج بدست آمده از تحلیل پارتو، پتانسیل هاب‏های الکتریکی در تحت پوشش قرار دادن بیش از 60% تقاضای سالانه‏ ی برق از SPV و انرژی باد را با در نظر گرفتن کوتاهی‏های دقیق در شبکه نشان می‏دهد. این سهم از SPV و انرژی باد، اهمیت بسزایی در مقایسه با اتصال مستقیم فناوری‏ های انرژی تجدید پذیر بدون قابلیت توزیع، دارد.

          واژه‏های کلیدی: تولید پراکنده، اتصال واحد ژنراتور به شبکه، هاب‏های برق، بهینه سازی چندهدفی، انرژی غیرقابل توزیع

Electrical hubs: An effective way to integrate non-dispatchable renewable energy sources with minimum impact to the grid

A paradigm change in energy system design tools, energy market, and energy policy is required to attain the target levels in renewable energy integration and in minimizing pollutant emissions in power generation. Integrating non-dispatchable renewable energy sources such as solar and wind energy is vital in this context. Distributed generation has been identified as a promising method to integrate Solar PV (SPV) and wind energy into grid in recent literature. Distributed generation using grid-tied electrical hubs, which consist of Internal Combustion Generator (ICG), non-dispatchable energy sources (i.e., wind turbines and SPV panels) and energy storage for providing the electricity demand in Sri Lanka is considered in this study. A novel dispatch strategy is introduced to address the limitations in the existing methods in optimizing grid-integrated electrical hubs considering real time pricing of the electricity grid and curtailments in grid integration. Multi-objective optimization is conducted for the system design considering grid integration level and Levelized Energy Cost (LEC) as objective functions to evaluate the potential of electrical hubs to integrate SPV and wind energy. The sensitivity of grid curtailments, energy market, price of wind turbines and SPV panels on Pareto front is evaluated subsequently. Results from the Pareto analysis demonstrate the potential of electrical hubs to cover more than 60% of the annual electricity demand from SPV and wind energy considering stringent grid curtailments. Such a share from SPV and wind energy is quite significant when compared to direct grid integration of non-dispatchable renewable energy technologies.

Keywords: Distributed generation, Grid integration, Electrical hubs, Multi-objective optimization, Non-dispatchable energy

195,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مروری بر معماری ریزشبکه و استراتژی کنترلی

چکیده ــ در این مقاله، معماری ریزشبکه و چندین استراتژی کنترلی مبدل مختلف مرور می‏گردد. ریزشبکه به صورت شبکه‏ی اتصالی بین منابع انرژی تجدید پذیر، بارها و سیستم‏های ذخیره سازی انرژی تعریف می‏گردد. این مفهوم نوپا، پتانسیل ژنراتورهای تولید پراکنده را محقق می‏سازد. ریزشبکه‏ی AC ژنراتورهای مختلف توزیع AC مانند توربین‏های بادی و ژنراتورهای پراکننده مانند PV، سوخت‏های فصیلی را با استفاده از اینورتر متصل می‏سازد. در حالی که در ریزشبکه‏ی DC خروجی یک ژنراتور پراکنده باید با استفاده از یکسوساز به DC تبدیل شود، ژنراتورهای تولید پراکنده‏ی DC می‏توانند مستقیما وصل شوند. ریزشبکه ترکیبی، راه حلی برای جلوگیری از این تبدیلات متعدد AC-DC-AC و دوباره DC-AC-DC است که در هر ریزشبکه‏ی AC-DC رخ می‏دهد. در ریزشبکه‏های ترکیبی، همه‏ی ژنراتورهای پراکنده‏ی AC به ریزشبکه‏ی AC متصل شده و ژنراتورهای پراکنده‏ی DC به ریزشبکه‏ی DC وصل می‏شوند. از مبدل‏های ارتباطی برای تعادل توان در هر دو شبکه استفاده می‏شود که توان را _در صورت اضافه بار در یکی از ریزشبکه ها_ از یک ریزشبکه به ریزشبکه‏ی دیگر انتقال می‏دهند.

واژه‏های کلیدی ــ  ریزشبکه، ریزشبکه AC، ریزشبکه DC، ریزشبکه ترکیبی، ژنراتور تولید پراکنده (DG)

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله بهینه سازی طراحی تنظیم فرکانس، نویز فاز و مصرف توان برای VCO

چکیده ـ در این مقاله به منظور مطابقت با الزامات سیستم Zigbee با توان مصرفی کم، بهینه سازی طراحی VCO برای تنظیم فرکانس، مصرف توان و نویز فاز بحث شده است. هم نویز فلیکر ترانزیستورهای tail bias و هم تبدیل افزایشی نویز فلیکر از جفت تزویج-متقاطع، توسط فناوری بایاس سوییچ خودکار کاهاش داده می‏شود که منجر به کاهش نویز فاز اطراف می‏شود. با استفاده از بایاس ناحیه تریود و ولتاژ منبع کوچک، توان مصرفی کم بدست می‏آید. به منظور تنظیم خطی فرکانس و بدست آوردن بهره‏ی ثابت، از ساختار واراکتور (دیود خازنی) توزیع شده استفاده می‏شود. VCO پیشنهادی در فرآیند CMOS 0.18 μm SMMIC ساخته شده است. بازه تنظیمی خطی اندازه‏گیری شده از 2.38 تا 2.61 گیگاهرتز است. اسیلاتور، نویز فاز کم -77.5 dBc/Hz و -122.8 dBc/Hz را به ترتیب در آفست 10 kHz و 1 MHz در فرکانس نوسان 2.55 GHz نشان می‏دهد، در حالی که 2.7 mA از ولتاژ منبع 1.2 V تلف می‏شود که مطابق با مشخصه‏های طراحی است.

واژه‏های کلیدی: VCO؛ نویز فلیکر؛ مشخصه‏های تنظیم؛ توان مصرفی کم

Design optimizations of phase noise, power consumption and frequency tuning for VCO

Abstract: To meet the requirements of the low power Zigbee system, VCO design optimizations of phase noise, power consumption and frequency tuning are discussed in this paper. Both flicker noise of tail bias transistors and up-conversion of flicker noise from cross-coupled pair are reduced by improved self-switched biasing technology, leading to low close-in phase noise. Low power is achieved by low supply voltage and triode region biasing. To linearly tune the frequency and get constant gain, distributed varactor structure is adopted. The proposed VCO is fabricated in SMIC 0.18-m CMOS process. The measured linear tuning range is from 2.38 to 2.61 GHz. The oscillator exhibits low phase noise of –77.5 dBc/Hz and –122.8 dBc/Hz at 10 kHz and 1 MHz offset, respectively, at 2.55 GHz oscillation frequency while dissipating 2.7 mA from 1.2 V supply voltage, which well meet design specifications.

Key words: VCO; flicker noise; tuning characteristics; low power


75,000 ریال – خرید


منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده برق با موضوع: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در کنترل ولتاژ و کنترل پخش بار در سیستم قدرت با UPFC

چکیده ــ کنترل ولتاژ و پایداری، جنبه‏های مهمی در عملکرد روزانه‏ی شبکه‏های سیستم‏های قدرت مدرن که همواره دارای تنش هستند، می‏باشند. کنترل کننده پخش بار یکپارچه (UPFC)، از جمله ادوات FACTS مهمی بوده که می‏تواند همزمان ولتاژ را در یک شین، و پخش بارهای اکتیو و راکتیو را از طریق خط انتقالی که به آن متصل است، کنترل کند. به منظور عملکرد پایدار سیستم قدرت، متغیرهای UPFC بایستی مطابق با شرایط بار سیستم کنترل شود. شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ابزار مهمی است که پاسخ قابل قبولی در زمان واقعی ایجاد می‏کند. در این مقاله، یک شبکه عصبی مصنوعی پیشخور انتشار برگشتی، به منظور ارزیابی متغیرهای خروجی UPFC برای شرایط مختلف بار در یک سیستم قدرت فوق فشار قوی  (EHV) 24-شینه در هند، توسعه یافته است.

اصطلاحات شاخص ــ شبکه عصبی انتشار برگشتی؛ کنترل کننده ولتاژ سری؛ کنترل کننده ولتاژ موازی؛ پایداری ولتاژ.

Artificial Neural Network Application for Voltage Control and Power Flow control in Power Systems with UPFC

Abstract- Voltage control and stability are important aspects in the day to day operation of modern stressed power system networks. Unified power flow controller (UPFC) is an important FACTS device, which can simultaneously control the voltage at a bus and the active and reactive power flow through the transmission line to which it is connected. The variables of the UPFC must be controlled in accordance with system load conditions for stable operation of the power system. Artificial neural network (ANN) is an important tool which gives acceptable solution in real time. In this paper a back propagation feed forward artificial neural network is developed for evaluating the output variables of UPFC for different loading conditions of a 24 bus EHV Indian power system.

Keyword Back propagation neural network; Series voltage controller; Shunt voltage controller; Voltage stability.

دانلود رایگان ترجمه فارسی مقاله


منتشرشده در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مروری بر تکنیک‏ های کنترل دروپ برای ریزشبکه

چکیده ــ به منظور مطابقت با افزایش تقاضای برق، نیاز ضروری به همانگی واحدهای تولید پراکنده‏ (DG) مختلف می‏باشد. بسیاری از استراتژی‏ های کنترلی مانند کنترل دروپ، کنترل مستر-اسلیو، و کنترل اشتراک ‏گذاری-جریان، بطور گسترده در سراسر دنیا پیاده سازی شده است تا اینورترهای با اتصال موازی را برای اشتراک گذاری بار در شبکه‏ DG بکار بیاندازد. از میان این روش ها، تکنیک کنترل دروپ به دلیل عدم حضور لینک‏ های مخابراتی بحرانی در میان اینورترهای با اتصال موازی به منظور هماهنگ کردن واحدهای DG در یک ریزشبکه، مقبولیت زیادی را در جامعه علمی بدست آورده است. از این رو، این مطالعه مروری بر مدرن ترین تکنیک ‏های کنترل دروپ که هم اکنون برای هماهنگی واحدهای DG در یک ریزشبکه بکار می‏روند، تاکید خواهد داشت.

واژه ‏های کلیدی ــ  تولید پراکنده، ریزشبکه، اینورتر، تکنیک کنترل دروپ، منابع تجدید پذیر

A review of droop control techniques for microgrid

Abstract -Coordination of different distributed generation (DG) units is essential to meet theincreasing demand for electricity. Many control strategies, such as droop control, master-slave control, and average current-sharing control, have been extensively implemented worldwide to operate parallel-connected inverters for load sharing in DG network. Among these methods, the droop control technique has been widely accepted in the scientific community because of the absence of critical communication links among parallel-connected inverters to coordinate the DG units within a microgrid. Thus, this study highlights the state-of-the-art review of droop control techniques applied currently to coordinate the DG units within a microgrid.

دانلود اصل مقاله کنترل دروپ برای ریزشبکه

115,000 ریال – خرید
منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنترل PI غیرفعال مبتنی بر ردیابی سراسری برای سیستم‏های دو خطی: کاربرد در مبدل‏های چند-سطحی مدولار و بوست اینترلیو

Global tracking passivity-based PI control of bilinear systems: Application to the interleaved boost and modular multilevel converters

چکیده ــ این مقاله به مساله‏ ردیابی مسیر دسته ای از سیستم‏ های دوخطی با فاصله‏ قابل اندازه گیری متغیر-با-زمان می‏پردازد. مجموعه ای از ماتریس‏های {A, Bi} با یک نامعادله‏ ماتریسی خطی تعیین شده که با آن امکان تضمین ردیابی سراسری مسیرها (مجاز، قابل تشخیص) با یک کنترل کننده‏ PI متغیر-با-زمان خطی ساده، وجود دارد. ابزارهای مورد نیاز به منظور بدست آوردن نتایج، ایجاد یک سیگنال خروجی بوده که مدل افزایشی نسبت به آن، پسیو باشد. نتیجه به مبدل چندسطحی مدولار و بوست اینترلیو، اعمال می‏شود که نتایج تجربی آن ارایه شده است.

سیستم‏های دو خطی، کلاسی از سیستم‏های غیرخطی هستند که انواع گوناگونی از پدیده‏ های فیزیکی و زیستی را توصیف کرده و گاهی نقش یک ساده کننده‏ طبیعی در سیستم‏های غیرخطی پیچیده را بازی می‏کند. تحقیقاتی بر روی مشخصه‏ های ذاتی یا پایدار سازی نقاط تعادل برای این سیستم‏ها انجام شده است که برای مثال می‏توانید به Elliot (2009) مراجعه کنید. هر چند، تا آنجا که می‏دانیم، نتایج کلی برای طراحی کنترل کننده‏ هایی که ردیابی سراسری مسیرها(ی مجاز، قابل تشخیص) را تضمین کنند، وجود ندارد.

125,000 ریال – خرید


منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مروری بر بارهای با توان-ثابت و اثرات آنها در سیستم‏های قدرت توزیع شده DC


چکیده ــ نفوذ سیستم‏ های قدرت توزیع شده dc به سرعت در حال افزایش در شبکه‏ های الکتریکی و دیگر سیستم‏ های ایزوله شده می‏باشد تا پاسخ تقاضا را با توانی ارزان، پاک، با کیفیت بالا و بدون وقفه برای جامعه‏ مدرن، ارایه کند. سیستم‏ های DC کارآیی بیشتری داشته و برای ادغام برخی از منابع انرژی تجدید پذیر، واحدهای ذخیره سازی و بارهای DC مناسب‏تر می‏باشد. یک سیستم تولید پراکنده dc معمولا تشکیل شده از تعداد زیادی از مبدل‏ های الکترونیک قدرتی بوده که به صورت متوالی به هم متصل شده تا الزامات کیفیت توان و دامنه ولتاژ منبع و بارها را پاسخ گوید. مبدل‏ های توان که به دقت در چینشِ نامبرده رگوله شده اند، امپدانس افزایشی منفی از خود نشان داده و همانند بارهای توان-ثابت (CPL) عمل می‏کنند و تمایل به ناپایدار کردن سیستم‏ های فیدر و مبدل‏ های بالادست دارند. حضور CPLها میراسازیِ موثرِ سیستم را تضعیف کرده که منجر به ناپایدار شدن کل سیستم شده و چالش قابل ملاحظه‏ ای را در کنترل و بهره برداری سیستم ایجاد می‏ کند. دانشی ژرف از اثرات ناپایداری بارهای توان-ثابت (CPL)، تنیک‏ های پایداری موجود و روش‏ های تحلیل پایداری، برای طراحان سیستم، system integrators (کسانی که مجموع تولید کننده ‏ها در سیستم را با توان و قیمت برق تولیدی آنها مقایسه کرده و تولید کننده‏ های مطلوب را انتخاب می‏کنند)، مهندسان اجرایی در زمینه‏ سیستم‏ های قدرت dc و کاربردهای در حال ظهور توان dc و محققان جوان دشوار می‏نماید. این مقاله بر آن است تا این شکاف را با مستندسازی نیازهای تحقیقاتی و روش‏ های مدرن، پر کند. مدل سازی، رفتار و اثرات معمولِ CPL مورد بحث قرار گرفته و مروری بر معیارهای پایداری بکار رفته برای مطالعه‏ پایداری سیستم‏ های قدرت dc با مزایا و محدودیت ‏های انها، مرور می‏گردد. همچنین، مطالب موجود به منظور خلاصه کردن تکنیک‏ های محاسبه اثرات CPL، مرور می‏گردد. در پایان نیز بحث و چالش‏ های اخیر در سیستم‏ های توزیع dc ارایه می‏شود.

واژه‏ های کلیدی ــ  بارهای توان-ثابت، مبدل‏های dc/dc، مبدل‏های ac/dc و dc/ac، سیستم‏های قدرت توزیع شده، ریزشبکه‏ های dc، ناپایداری‏ های امپدانس-منفی، تحلیل پایداری

Constant power loads and their effects in DC distributed power systems: A review

Abstract –

The penetration of dc distributed power systems is increasing rapidly in electric power grids and other isolated systems to cater demand for cheap, clean, high quality, and uninterrupted power demand of modern society. DC systems are more efficient and suite better to integrate some of the renewable energy sources, storage units, and dc loads. A dc distributed power system usually consists of large number of power electronic converters connected in cascad0ed configuration to satisfy the power quality and voltage magnitude requirements of the sources and loads. Tightly-regulated power converters in the aforementioned settings exhibit negative incremental impedance and behave as constant power loads (CPLs), and tend to destabilize their feeder systems and upstream converters. The presence of CPLs reduces effective damping of the system leading to instability of the whole system and present significant challenge in the system operation and control. In-depth knowledge of the instability effects of constant power loads (CPLs), available stabilizing techniques and stability analysis methods, is imperious to the young researchers, system designers, system integrators, and practicing engineers working in the field of dc power systems and emerging applications of dc power. This paper is intended to fill this gape by documenting present state of the art and research needs in one article. Modeling, behaviour and effects of typical CPL are discussed and a review of stability criteria used to study the stability of dc power systems are reviewed with their merits and limitations. Furthermore, available literature is reviewed to summarize the techniques to compensate the CPL effect. Finally, discussion and recent challenges in the dc distribution systems.

Keywords: Constant power load, Dc/dc converters, Ac/dc and dc/ac converters, Distributed power systems, Dc microgrids, Negative impedance instabilities, Stability analysis

دانلود اصل مقاله

235,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه رایگان مقاله برق با ترجمه فارسی: برنامه عدد صحیح آمیخته دو-سطحی برای برنامه ریزی حفاظتی زیرساخت بحرانی

چکیده ــ آسیب پذیری به قطع ناگهانی سرویس به دلیل خرابکاری های عمدی و حملات تروریستی، یکی از تهدید های اصلی امروز می باشد. در این مقاله، ما یک فرمول بندی دو سطحی از مساله ی میانی بازدارندگی-r تقویت شده (RIMF) را ارایه می دهیم. روش RIMF مقرون بصرفه ترین روش برای اختصاص منابع حفاظتی میان تاسیسات یک سیستم موجود آسیب پذیر می باشد، بطوری که تاثیر مخرب ترین حمله به r تاسیسات حفاظت نشده، کمینه شود. این مدل بر مبنای مدل مکان میانی-p قدیمی می باشد و در آن فرض شده که بازده ی سیستم بر حسب هزینه های ارایه سرویس یا در دسترس بودن، اندازه گیری می شود. در فرمول بندی دو سطحی، مساله سطح بالا شامل تصمیماتی مربوط به اینکه کدام تاسیسات، تقویت شوند تا کمینه سازی کاهش بازده ی بدترین حالت، ناشی از از دست رفتن تاسیسات حفاظت نشده، انجام شود. خسارات ناشی از بدترین حالت، در مساله ی بازدارندگی سطح-پایین مدل شده است. ما مساله ی دو سطحی را از طریق یک الگوریتم شمارش ضمنی (IE) حل می کنیم، که این مساله متکی به پاسخ موثر مساله ی بازدارندگی سطح پایین می باشد. نتایج محاسبات گسترده نیز در اینجا آورده شده و با نتایج قبلی بدست آمده از مساله ی یک-سطحی، مقایسه شده است.

واژه‏ های کلیدی: برنامه نویسی دو سطحی؛ مدل های حفاظتی؛ مساله ی مکان میانی

A bilevel mixed-integer program for critical infrastructure protection planning

Vulnerability to sudden service disruptions due to deliberate sabotage and terrorist attacks is one of the major threats of today. In this paper, we present a bilevel formulation of the r-interdiction median problem with fortification (RIMF). RIMF identifies the most cost-effective way of allocating protective resources among the facilities of an existing but vulnerable system so that the impact of the most disruptive attack to r unprotected facilities is minimized. The model is based upon the classical p-median location model and assumes that the efficiency of the system is measured in terms of accessibility or service provision costs. In the bilevel formulation, the top level problem involves the decisions about which facilities to fortify in order to minimize the worst-case efficiency reduction due to the loss of unprotected facilities.Worst-case scenario losses are modeled in the lower-level interdiction problem.We solve the bilevel problem through an implicit enumeration (IE) algorithm, which relies on the efficient solution of the lower-level interdiction problem. Extensive computational results are reported, including comparisons with earlier results obtained by a single-level approach to the problem.

Keywords: Bilevel programming; Protection models; Median location problems

منتشرشده در مطالب رایگان | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه تخصصی متن برق الکترونیک، ترکیب کننده ‏های دیجیتال مستقیم


در این فصل، نخست عملکرد ترکیب کننده دیجیتال مستقیم، توصیف می‏شود. افزودن قابلیت‏های مدولاسیون به DDS آسان می‏باشد؛ زیرا DDS یک وسیله پردازش سیگنال دیجیتال است. معماری‏های مدولاتور تربیع (خروجی‏های یکسان با اختلاف فاز 90 درجه)، که در آن DDS تولید حامل‏های هم-فاز و با اختلاف فاز 90 درجه می‏کند نیز، مرور می‏شود.

4.1       ترکیب کننده دیجیتال مستقیم مرسوم

شکل ساده شده ترکیب کننده دیجیتال متقیم (DDS)، در شکل 4.1 نشان داده شده است. ترکیب کننده فرکانس دیجیتال مستقیم (DDFS) یا نوسان ساز کنترل عددی (NCO) نیز، بطور گسترده برای تعریف این مدار، استفاده می‏شود. DDS دارای بلوک‏های مبنای زیر است: یک مبدل فاز به دامنه (معمولا یک ROM سینوسی)، یک مبدل دیجیتال به آنالوگ و یک فیلتر. اکومولاتور فاز تشکیل شده از یک ثبات فرکانس j-بیتی که یک کلمه افزایش را ذخیره می‏کند، و نیز یک جمع کننده کامل j-بیتی و یک ثبات فاز، می‏باشد. کلمه افزایش فاز ورودی دیجیتال، در ثبات فرکانس وارد می‏شود. در هر پالس ساعت، این داده به داده‏های از پیش نگهداری شده در ثبات فاز اضافه می‏شود. کلمه افزایش فاز، یک پله زاویه فاز را ارایه داده که در هر 1/fs ثانیه به مقدار قبلی اضافه می‏شود تا تولید مقدار دیجیتال با افزایش خطی کند. مقدار فاز با استفاده از قابلیت سرریز 2j ماژول یک اکومولاتور فاز j-بیتی، تولید می‏شود. نرخ سرریز، فرکانس خروجی می‏باشد

DIRECT DIGITAL SYNTHESIZERS


In this chapter, the operation of the direct digital synthesizer is described first. It is simple to add modulation capabilities to the DDS, because the DDS is a digital signal processing device. The digital quadrature modulator architectures, where the DDS generates in-phase and quadrature carriers, are also reviewed. 4.1 Conventional Direct Digital Synthesizer The direct digital synthesizer (DDS) is shown in a simplified form in Figure 4-1. The direct digital frequency synthesizer (DDFS) or numerically controlled oscillator (NCO) is also widely used to define this circuit. The DDS has the following basic blocks: a phase accumulator, a phase to amplitude converter (conventionally a sine ROM), a digital to analog converter and a filter [Tie71], [Web72], [Gor75], [Bra81]. The phase accumulator consists of a j-bit frequency register that stores a digital phase increment word followed by a j-bit full adder and a phase register. The digital input phase increment word is entered in the frequency register. At each clock pulse, this data is added to the data previously held in the phase register. The phase increment word represents a phase angle step that is added to the previous value at each 1/fs seconds to produce a linearly increasing digital value. The phase value is generated using the modulo 2 j overflowing property of a j-bit phase accumulator. The rate of the overflows is the output frequency


منتشرشده در مطالب رایگان | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه رایگان مقاله کاربرد کنترل کننده‏ پخش بار بین خطی (IPFC) برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم ‏های قدرت

چکیده ــ در این مقاله کاربرد کنترل کننده‏ پخش بار بین خطی (IPFC) در میراسازی نوسانات فرکانس-پایین، مورد تحقیق قرار می‏گیرد.  بسطی از مدل هفرون-فیلیپس از یک سیستم شین بینهایت با یک-ماشین (SMIB) برای تحلیل میراسازی اثر گشتاور IPFC در سیستم‏ های قدرت در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است. پتانسیل سیگنال‏ های کنترلی IPFC مختلف در پایداری نوسان سیستم قدرت، تحت شرایط مختلف بار بررسی می‏شود. نتایج شبیه سازی کارایی کنترل کننده‏ IPFC را در میراسازی نوسانات فرکانس پایین، نشان می‏دهد.

اصطلاحات شاخص ــ IPFC، کنترل کننده‏ی PID، کنترل کننده پیشفاز-پسفاز، میراسازی نوسان توان، الگوریتم ژنتیک.

Application of Interline Power Flow Controller (IPFC) for Damping Low Frequency Oscillations in Power Systems

Abstract—In this paper, the application of Interline Power Flow Controller (IPFC) in damping of low frequency oscillations is investigated. An extended Heffron-Phillips model of a single machine infinite bus (SMIB) system is used to analyze the damping torque contribution of the IPFC in power systems. The potential of various IPFC control signals upon the power system oscillation stability is investigated under various loading conditions. Simulation results demonstrate the effectiveness of IPFC controllers on damping low frequency oscillations.

Index Terms— IPFC, PID controller, lead-lag controller, power Oscillation damping, genetic algorithm.

دانلود رایگان ترجمه مقاله


منتشرشده در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مهندسی برق در مورد تاثیر UPFC بر تلفات سیستم انتقال

چکیده ــ کنترل کننده‏ یکپارچه‏ پخش بار (UPFC)، عضو پیشرفته ‏ای از گروه سیستم‏های انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) است. در این مقاله، عملکرد UPFC بررسی می‏شود تا تلفات توان را در خط انتقال با استفاده از تحلیل پخش بار، کمینه سازد. تخصیص تلفات اهمیت بالایی در تعیین هزینه‏ انتقال توان است. این مقاله بر روی مدل سازی حالت ماندگار UPFC برای پیاده سازی در الگوریتم پخش بار نیوتون-رافسون (NR)، تمرکز دارد. یک برنامه‏ MATLAB نیز برای پیاده سازی UPFC در برنامه‏ پخش بار نیوتون-رافسون (NR)، توسعه داده شده است. مطالعات موردی نیز روی سیستم 30-شینه‏ IEEE اجرا شده تا تلفات توان انتقال را کمینه سازد. اثرات تخصیص UPFC روی عملکرد حالت ماندگار سیستم، مورد تحقیق واقع شده است.

اصطلاحات شاخص ــ ادوات FACTS، کنترل کننده یکپارچه پخش بار، الگوریتم پخش توان نیوتون-رافسون، پخش بار.

Effect of UPFC Allocation on Transmission System Power Loss

Abstract— A unified power flow controller (UPFC) is an advanced member of the group of flexible AC transmission systems (FACTS). In this paper, the performance of UPFC is investigated to minimize the power loss in the transmission line using load flow analysis. Loss allocation is an important aspect in determining the cost of power transmission. This paper focuses on the steady-state modeling of UPFC for the implementation in the Newton-Raphson (NR) power flow algorithm. A MATLAB program has been developed to implement the UPFC in the Newton- Raphson (NR) power flow program. Case studies have been performed on IEEE 30-bus system to minimize the transmission power losses. The effects of UPFC allocation on power system steady-state operation have been investigated.

Keywords: FACTS, Unified power flow controller, Newton–Raphson power flow algorithm, Load flow.

دانلود ترجمه فارسی رایگان مقاله تاثیر UPFC روی تلفات سیستم انتقال


منتشرشده در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زیرنویس تمام فصل های بازی تاج و تخت Game of thrones

زیرنویس فصل یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم سریال هیجان انگیز بازی تاج و تخت (Game of Thrones) رو در این پست قرار دادم، که البته مترجمش خودم نیستم. برای دانلود کلیک کنید.

زیرنویس فصل 1

زیرنویس فصل 2 game of thrones

زیرنویس فصل 3 game of thrones

زیرنویس فصل 4 game pf thrones

زیرنویس فصل 5 game of thrones

زیرنویس فصل 6 game of thrones

زیرنویس فصل 7 game of thrones

منتشرشده در متفرقه | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازآرایی سیستم توزیع در یک شبکه توزیع شعاعی برای کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ با استفاده از الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده با تولیدات پراکنده (DG)


چکیده ــ بازآرایی شبکه که یک مساله‏ بهینه سازی غیرخطی مقید است، برای کمینه سازی تلفات، تعادل بار و غیره در دو دهه‏ اخیر با استفاده از الگوریتم‏ های تکاملی جستجوی ابتکاری مانند بهینه سازی ازدحام ذرات باینری، تکنیک‏های عصبی-فازی و غیره، حل شده است. نوآوری این مقاله شامل لحاظ کردن تولیدات پراکنده که منابع توانی کوچک مانند سلول‏های فتوولتاییک خورشیدی یا توربین‏های بادی متصل به پشت بام مشتری هستند، می‏باشد. این اتصال جدید در شبکه‏ شعاعی، جریان عبوری یک-جهتی را دو-جهتی ساخته و از این رو بازده افزایش یافته، اما گاهی پایداری سیستم کاهش می‏یابد. الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده در اینجا بطور موفقیت آمیزی برای کمینه ساختن تلفات توان حقیقی اعمال شده است؛ زیرا این الگوریتم نیاز به ضرایب مانع یا نرخ‏های آمیزش ندارد؛ چون اهداف و قیود بطور جداگانه بررسی می‏شوند. مزیت اصلی این الگوریتم، جستحوی راهنمای پیوسته همراه با تغییر تابع هدف می‏باشد؛ زیرا توان تولیدات پراکنده بطور پیوسته در حال تغییر بوده، از این رو این الگوریتم را می‏توان با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای کاربردهای واقعی بکار برد. این الگوریتم در اینجا در یک سیستم توزیع شعاعی 33-شینه‏ استاندارد برای کمینه سازی تلفات تست می‏شود و نتایج آزمون نشان می‏دهد که این الگوریتم کارآمد بوده و برای کاربردهای واقعی مناسب است.

اصطلاحات شاخص ــ واژه‏های کلیدی، تولید پراکنده، واحد تولید پراکنده، بازآرایی شبکه توزیع، الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده.

Power system reconfiguration in a radial distribution network for reducing losses and to improve voltage profile using modified plant growth simulation algorithm with Distributed Generation (DG)
1

Abstract: Network reconfiguration which is constrained non linear optimization problem has been solved for loss minimization, load balancing, etc. for last two decades using various heuristic search evolutionary algorithms like binary particle swarm optimization, neuro-fuzzy techniques, etc. The contribution of this paper lies in considering distributed generation which are smaller power sources like solar photovoltaic cells or wind turbines connected in the customer roof top. This new connection in the radial network has made unidirectional current flow to become bidirectional there by increasing the efficiency but sometimes reducing stability of the system. Modified plant growth simulation algorithm has seen applied here successfully to minimize real power loss because it does not require barrier factors or cross over rates because the objectives and constraints are dealt separately. The main advantage of this algorithm is continuous guiding search along with changing objective function because power from distributed generation is continuously varying so this can be applied for real time applications with required modifications. This algorithm here is tested for a standard 33 bus radial distribution system for loss minimization and test results here shows that this algorithm is efficient and suitable for real time applications.

Keywords: Radial distribution system, Distributed generation, Distribution generation unit, Distribution network reconfiguration, Modified plant growth simulation algorithm

115,000 ریال – خرید


منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

ترجمه درس 1، 2 و 3 قسمت ریدینگ کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی در این پست به صورت یک فایل ویدیویی حاوی متن درس و ترجمه به صورت صوتی، قرار گرفته است. برای دسترسی به بقیه ترجمه های انجام شده از این کتاب، لطفا به کانال تلگرام سر بزنید.

آموزش و ترجمه کتاب زبان تخصصی برق منوچهر حقانی

Call: 09354955463

Telegram Channel: @electricaltranslateir

user ID: @electricaltranslate

منتشرشده در درباره مترجم, مطالب رایگان | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود مقاله ترجمه شده رایگان در مورد جریان های شفت و یاتاقان ماشین های الکتریکی

مواجهه با جریان‏های شفت و یاتاقان

Dealing with Shaft and Bearing currents

 

مقدمه

این مقاله، مسایل کلیدی مرتبط با جریان‏های شفت و یاتاقان را مطرح می‏سازد. عناویت بخرانی که تحت پوشش قرار خواهد گرفت، شامل تشخیص علایم جریان‏های شفت و یاتاقان، و تعیین اینکه آیا سطوح جریان مخربی وجود دارد یا خیر، می‏باشد. همچنین، دلایل احتمالی جریان‏های مخرب مانند عدم تقارن ماشین و عملکرد در درایوهای با فرکانس متغیر (VFD)، مورد بحث قرار خواهد گرفت. روش‏های تست به منظور اطمینان از حضور جریان‏های شفت یا یاتاقان، و نیز چگونگی ارزیابی دامنه جریان‏های مخرب، توصیف خواهد شد. همچنین، راه حل‏های حذف یا کنترل جریان‏های شفت و یاتاقان، ارایه خواهد شد.

در حالی که جریان های شفت و یاتاقان، مساله تازه ای نیست (مقاله‏های این موضوع با پیش از سال 1930 بر می‏گردد)، چیزی که جدید است، افزایش درک چگونگی تشخیص و حل این مساله می‏باشد. جریان‏های شفت و یاتاقان، به صورت ولتاژ‏های شفت، ولتاژهای چرخشی، جریان‏های چرخشی و جریان‏های یاتاقان توصیف شده است. ولتاژ شفت تنها زمانی تبدیل به یک مساله می‏شود که منجر به جریان یاتاقان، و در پی آن آسیب به یاتاقان‏های موتور شود. اگر این ولتاژ، که ولتاژ مد مشترک یا ولتاژ شفت نامیده می‏شود، به حد کافی برسد، می‏توان از طریق لایه روان کننده در یاتاقان، به زمین تخلیه شود. جریانی که از طریق یاتاقان‏های موتور، بدین سان جریان به زمین می‏فرستد، جریان یاتاقان نام دارد.

این مقاله نخست به پدیده آسیب ناشی از جریان‏های شفت و یاتاقان به عنوان جریان(های) یاتاقان می‏پردازد، زیرا جریان یاتاقان است که (نه جریان شفت) که موجب آسیب می‏شود. در مواردی که جریان‏های شفت و یاتاقان باید متمایز شود، عبارت جریان(های) شفت یا جریان(های) یاتاقان مورد استفاده قرار می‏گیرد.

 

شناخت علایم جریان یاتاقان

نخستین علامت جریان یاتاقان، سروصدای قابل شنیدن از یاتاقان بوده که نشان می‏دهد در مرحله پیشرفته یا خرابی است. بررسی یاتاقان پس از خرابی، می‏تواند نشان دهنده شیار شیار شدن حلقه دور یاتاقان (شکل 1)، یخزدگی ساچمه‏ها یا غلتک‏ها (شکل 2)، یا سطح خاکستری کدر یا دودی تیره سراسری روی ساچمه ها/غلتک‏ها و نیز شیار جای ساچمه، باشد. روان کننده نیز ممکن است دارای ظاهر تیره ای باشد.

 

آسیب ناشی از جریان

ظاهر سطح آسیب دیده، متناسب با سه نوع اصلی جریان می‏باشد. نوع اول آسیب جریان الکتریکی، ایجاد حفره الکتریکی است (شکل 4). این اساسا مرتبط با آسیب یک دهانه حفره بوده و معمولا در کاربردهای DC مانند موتورهای کششی قطار دیده می‏شود. اندازه قطر دهانه حفره، از 0.004-0.020″ (0.1-0.5 mm) بوده و با چشم غیرمسطح نیز قابل مشاهده است. این حفره‏ها اغلب ناشی از منابع ولتاژ بسیار فشار قوی می‏باشد.

نوع دون آسیب، شیار شیار شدگی است که الگوی چندین خط در حلقه‏های داخلی و بیرونی می‏باشد (شکل 1). دلیل این شیار شیار شدگی، تشدید لرزش مکانیکی ناشی از اثرات دینامیک عناصر غلتان می‏باشد؛ زیرا آنها روی حفره‏های کوچک تر در حلقه یاتاقان، غلت می‏زنند. به سخن دقیق، شیار شیار شدگی، مد اولیه خرابی ناشی از عبور جریان از خود یاتاقان نیست. بلکه آیب ثانویه یاتاقان بوده که تنها پس از دوره ای از زمان قابل رویت بوده و در مراحل اولیه دارای حفره است.

نوع سوم آسیب جریان، حفره‏های ریز بوده که رایج ترین نوع آسیب جریان در زمان کارموتور با VFD می‏باشد. سطح آسیب دیده کدر به نظر رسیده و دارای ظاهر حفره‏های مذاب می‏باشد (شکل 5). چندین حفره ریز، عناصر غلتان و حلقه‏ها را تحت پوشش قرار می‏دهند. اندازه حفره‏ها کوچک بوده، و اغلب دارای قطر بین 0.0002-0.0003″ یا (5 – 8 μm) می‏باشند؛ حال چه حفره در حلقه داخلی، حلقه بیرونی یا عناصر غلتان باشد. شکل صحیح این حفره‏ها را تنها می‏توان زیر میکروسکوپ با استفاده از بزرگ نمایی زیاد، مشاهده کرد.

EASA-Shaft-Bearing-Currents_translation

 

منتشرشده در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration

مقایسهی مدل‏ه ای عملیاتی سیستم قدرت پیشرفته برای ادغام منابع تجدید پذیر مقیاس-بزرگ

 

چکیده ــ افزایش نفوذ منابع انرژی تجدید پذیر (RES)، نیازمند تغییرات گسترده در عملکرد کوتاه-مدت سیستم قدرت می‏باشد. هم عملیات صنعتی کنون و هم نوشتجات مرتبط، روی مدل هایی که روی مقیاس‏های زمانی متغیر برای پرداختن به عدم قطعیت و تغییر پذیری RES می‏پردازند، تحقیق می‏کنند. این مقاله مقایسه‏ای از سه مدل عملیاتی کوتاه-مدت سیستم قدرت با در نظر گرفتن توانایی آنها در پرداختن به مقادیر زیاد نفوذ منابع تجدید پذیر، می‏پردازد. نخستین مدل یک مدل ارسال اقتصادی توان-اتصال یکپارچه ژنراتور (UUCED) بصورت ممتد، با دقت زمانی متغیر می‏باشد که بتازگی توسط نویسندگان آن معرفی شده است. دومین مدل زمانبندی، شامل اتصال روزانه ژنراتور بصورت ممتد و ارسال زمان-واقعی توان با قابلیت پیشبینی می‏باشد (مدل دو-سطحی). مدل سوم، سیستم را روی یک سلسله مراتب سه-سطحی بکار می‏اندازد: این مدل شامل اتصال ژنراتور با قابلیت اطمینان 48-ساعته (قطعی یا تصادفی)، اتصال روزانه ژنراتور بصورت ممتد و ارسال توان زمان-واقعی با قابلیت پیشبینی می‏باشد. این مقایسه بر مبنای یک شبیه سازی سالانه از سیستم قدرتی در یونان با استفاده از پیشینه‏ی توان بادی و داده‏های بار، اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‏دهد که مدل UUCED می‏تواند تولید بیشتر منابع انرژی تجدید پذیر را _با کمینه سازی هزینه‏های عملیاتی سیستم، بدون بخطر انداختن امنیت سیستم_ به گونه‏ی بهتری پذیرا باشد.

واژه‏های کلیدی: ارسال اقتصادی توان، دقت چند-زمانی، عملکرد سیستم قدرت، تولید RES، رزرو، اتصال واحد ژنراتور.

Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration

175,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه تخصصی مقاله برق مروری بر کنترل ریزشبکه ‏های DC

چکیده ــ این مقاله، مروری گسترده بر روی معماری‏ها و طرح‏های کنترلی بکار رفته برای شبکه‏های DC انجام می‏دهد. این موارد شامل طرح‏های کنترلی سلسله مراتبی چند-لایه، استراتژی‏های کنترل هماهنگ، عملکردهای پلاگ اند پلی (plug-and-play)، جنبه‏های میراسازی فعال و پایداری و نیز الگوریتم‏های کنترلی غیرخطی می‏باشد. تشخیص جزیره‏ای شدن، حفاظت و کنترل دسته‏های ریزشبکه نیز بطور خلاصه تشریح می‏شود. همه‏ی مسایل نامبرده با هدف ارایه‏ی راهنمای طراحی کنترل برای ریزشبکه‏های DC، مورد بحث قرار می‏گیرد. چالش‏های تحقیقاتی آینده، از دید نویسنده همچنین در بخش نهایی نتیجه گیری، ارایه می‏گردد.

اصطلاحات شاخص ــ ریزشبکه، جریان مستقیم، کنترل سلسله مراتبی، کنترل هماهنگ، پلاگ اند پلی، کنترل غیرخطی، پایداری.

 

 1. مقدمه

از قرن 19-ام، اختراع ترانسفورماتورها و ماشین‏های AC چند-فاز، باعث بوجود آمدن شبکه سیستم تولید، انتقال و شبکه‏ی توزیع کاملا-AC شده است. سیستم‏های توزیع DC _اگرچه در آغاز راه حلی طبیعی و ساده برای بهره برداری از توان الکتریکی در نظر گرفته می‏شده است، به دلیل مشکلات در تبدیل سطح ولتاژ و انتقال آن در فواصل طولانی، کاربرد گسترده‏ای نیافت. از آنتهای قرن پیش، توسعه‏ی ادوات تبدیل توان مبتنی بر نیمه‏هادی‏ها، امکان تبدیل ولتاژ/جریان انعطاف پذیر را بوجود آورده است و از این رو توان DC را دوباره وارد میدان کرده و در کاربردهایی مانند لوازم خانگی، مراکز داده، و سیستم‏های برق خودرویی مورد استفاده قرار گرفته است.

بتازگی، تغییرات انقلابی در شبکه‏های توان الکتریکی شامل نفوذ منابع انرژی تجدید پذیر (RES)، تخصیص پراکنده‏ی تولید و افزایش نقش مصرف کننده، در نظر دارد تا سیستم انرژی پایدارتر و با کارایی بیشتر را بوجود آورده و بطور همزمان با چالش‏های موجود در جنبه‏های سازمانی، کنترلی و مدیریت روبرو شود. از این رو سیستم‏های توزیع فعال و مستقل، معروف به ریزشبکه‏ها (MG)، کلید دستیابی به این اهداف و محقق ساختن عملکرد خودگردان (autonomous) سیستم‏های قدرت هر منطقه می‏باشند.

یقینا، ترکیب توزیع DC با مفهوم ریزشبکه، به دلایلِ روبرو بسیار حایز اهمیت است: (1) اینکه توان منابع انرژی تجدید پذیر (RES)، خوردوهای الکتریکی (EV) و سیستم‏های ذخیره سازی انرژی (ESS) بطور ذاتی DC است، بازده‏ی آنها افزایش می‏یابد، زیرا مراحل تبدیل توان کاهش خواهد یافت؛ (2) کنترل و مدیریت یک سیستم DC بسیار ساده تر سیستم‏های AC است که ریزشبکه‏های DC را در عمل کارآمدتر می‏سازد؛ (3) بیشتر لوازم الکترونیکی مشتریان _مانند کامپیوترها، مایکروویوها، سیستم‏های روشنایی مدرن و غیره_ دارای برق DC می‏باشد.

در نتیجه، تعداد کارهای تحقیقاتی دانشگاهی و پروژه‏های نمایشی صنعتی روی ریزشبکه‏های DC افزایش یافته است و کاربردهای آن در پارک‏های RES، خانه‏های DC، ESSها، و ایستگاه‏های شارژ خودروهای برقی (EV) مورد مطالعه قرار گرفته است. نمای کلی از بهره گیری از ریزشبکه‏های DC در آینده را می‏توان مبتنی بر این کارها بدست آورد، و همزمان تعدادی مساله‏ی کلید را مشخص کرد که شامل: (1) برنامه ریزی و طراحی ریزشبکه‏های DC برای محقق ساختن ترکیبی از تولید، ذخیره سازی و مصرف؛ (2) کنترل و مدیریت ریزشبکه‏های DC برای بدست آوردن عملکرد خودگردان و اقتصادی؛ (3) هماهنگی دسته‏های ریزشبکه‏های DC با تنظیم مناسب تبادل انرژی و توان در نواحی منطقه ای؛ (4) سیاست‏های شبکه که عملکرد کل سیستم را فعال می‏سازد، می‏باشد.

هدف این مقاله، ارایه‏ی مروری گسترده روی کنترل و مدیریت ریزشبکه‏های DC، و نیز نمای پایداری که نسبت بسیار نزدیکی با الگوریتم کنترل دارد، می‏باشد. مشابه با شبکه‏های قدرت مرسوم، ریشبکه‏های DC که دارای مبدل‏های قدرت هستند نیز نیازمند طرح‏های کنترلی چند-لایه _از کنترل محلی ژنراتورهای پراکنده (DG) گرفته تا بهینه سازی و مدیریت سطح سیستم_ می‏باشند. تعریف رایج کنترل سلسله مراتبی در بخش 2 یادآوری می‏شود. بخش‏های 3، 4 و 5 نیز به ترتیب الگوریتم‏های کنترلی بکار رفته در سطوح اولیه، ثانویه و ثالثیه (سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش 6 خلاصه‏ای از طرح‏های کنترلی هماهنگ را ارایه می‏کند. عملکرد و کنترل پلاگ اند پلی نیز در بخش 7 مورد بحث قرار می‏گیرد. جنبه‏های پایداری و طراحی میراسازی فعال در بخش 8 مرور می‏شود. جزیره‏ای شدن، حفاظت و کنترل دسته‏های MG در بخش‏های 9 و 10 مورد بحث قرار می‏گیرد. بخش 11 مقاله را جمع بندی می‏کند.

review on control of dc microgrids

205,000 ریال – خرید

منتشرشده در همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقایسه‏ ای تجربی میان چند کنترل کننده PWM به منظور مبدل AC-DC تک-فاز

 

چکیده ــ یک مطالعه‏ ی مقایسه‏ای تجربی از چند کنترل کننده‏ی متفاوت برای کلاسی از مبدل‏های ac-dc به نام پیش-جبرانساز ضریب توان (PFP)، در این مقاله ارایه می‏شود. هدف کنترلی در اینجا تنظیم مقاوم ولتاژ خروجی تا یک سطح ثابت مطلوب در حضور تغییرات در بار بوده، در حالی که همزمان ضریب توان صفر در ورودی حفظ شود _یعنی جریان ورودی باید همفاز و هم-فرکانس با ولتاژ ورودی باشد. چندین طراح کنترلی در اینجا ارایه شده و با آزمایش مقایسه می‏شوند.

اصطلاحات شاخص ــ تبدیل توان AC-DC، کنترل تطبیقی، سیستم‏های غیرخطی، اصلاح ضریب توان، مدولاسیون عرض (پهنای) پالس.

An Experimental Comparison of Several PWM Controllers for a Single-Phase AC-DC Converter

125,000 ریال – خرید

 

 1. مقدمه

پیش-جبران سازهای ضریب توان (PFP) کلاس مهمی از مبدل‏های ac-dc سوییچ شونده می‏باشند. همان طور که از نام آنها پیداست، وظیفه‏ی اصلی آن رسیدن به ضریب توان تقریبا واحد _با کشیدن یک جریان سینوسی همفاز با منبع ولتاژ _ و از این رو حذف تداخل هارمونیکی و توان راکتیو با تجهیزی دیگر که خارج از آن منبع عمل می‏کند، می‏باشد.

بطور دقیق‏تر، هدف کنترلی دارای دو قسمت است. نخست، جریان ورودی باید یگنال مرجع سینوسی را ردیابی کند که همفاز با ولتاژ ورودی باشد. دوم، ولتاژ خروجی باید با یک سطح ثابت مطلوبی بدست آید. یک الزام دیگر، مقاوم بودن در برابر تغییرات پاراترهای سیستم و بویژه در بار می‏باشد که معمولا مجهول است.

از آنجایی که دامنه‏ی جریان ورودی، به روشنی ولتاژ خروجی dc را تعیین می‏کند، می‏توان هر دو هدف را در یک حلقه‏ی کنترل جریان که معمولا تشکیل شده از کنترل کننده‏ی مد-لغزش یا هیسترزیس است، ارضا کرد (برای توضیح کلی و برای یک نمونه‏ی طراحی به [1, Ch. 18] مراجعه شود).

عیب اصلی این کنترل کننده‏ها این است که به فرکانس کلیدزنی بسیار بالایی نیاز دارند (معمول چندصد کیلو هرتز) که منجر به تلفات زیاد در مبدل می‏گردد. بطور خلاصه، تکنیک‏های کنترلی مدولاسیون پهنای پالس مورد (PWM) توجه ما است، که مبتنی بر مدل‏های میانگین بوده و می‏توان آنها را با استفاده از فرکانس‏های کلیدزنی پایین‏تر (مثلا 10 kHz)، پیاده سازی کرد. همچنین، مساله‏ی مقاوم بودن در برابر تغییرات بار، ب طرح‏های تطبیقی مناسب پاسخ گفته می‏شود. این امکان جلوگیری از بکارگیری سنسور جریان خروجی را فراهم ساخته، از این رو پیاده سازی عملی را جالب‏تر می‏سازد.

این مقاله بدین صورت سازمان یافته است. در بخش 2، ما مدل PFP را تحلیل کرده، ناحیه‏ی تعادل مطلوب را تعریف کرده و استراتژی کنترلی را مشخص می‏کنیم. در بخش 3، طرح‏های کنترلی متفاوتی ر ارایه می‏دهیم که به اهداف کنترلی دست می‏یابد. یک نسخه‏ی تطبیقی برای هر کنترل کننده بطور جداگانه در نظر گرفته شده است. در بخش 4، نتایج تجربی را ارایه داده و عملکرد کنترل کننده‏های پیشنهادی را مقایسه می‏کنیم. نتیجه گیری‏ها نیز در بخش 5 ارایه می‏شود.

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک رویکرد تجزیه سلسله مراتبی برای ارسال توان خودروهای الکتریکی شارژی

چکیده ــ خودروهای الکتریکی شارژی (PEV) همواره در حال یافتن محبوبیت بیشتر در روند ذخیره سازی انرژی و حفاظت محیط زیست هستند. هر چند، شارژ ناهمانگ چندین PEV می‏تواند اثرات منفی زیادی را روی عملکرد ایمن و اقتصادی سیستم قدرت مورد نظر، ایجاد کند. در این متن، یک رویکرد تجزیه‏ی سلسه مراتبی برای هماهنگی رفتارهای شارژ/دشارژ PEVها ارایه شده است. هدف اصلی مدل سطح-بالا، کمینه سازی هزینه‏ی کل عملکرد سیستم، از طریق ارسال توان مشترک ژنراتورها و مجموعه خودروهای الکتریکی (EVA)، می‏باشد. از سویی دیکر، مدل سطح-پایین در نظر دارد تا با طراحی استراتژی‏های شارژ/دشارژ مناسب برای هر یک از PEVها در یک دوره‏ی مشخص ارسال توان، به دقت از دستورات ارسال توان ارایه شده توسط تصمیم-گیرندگان سطح-بالا پیروی کند. از دو حل کننده‏ی بسیار کارآمد تجاری، یعنی به ترتیب AMPL/IPOPT و AMPL/CPLEX برای حل مدل تجزیه‏ی سلسه مراتبی توسعه یافته، استفاده شده است. در پایان از یک سیستم تست 111-شینه IEEE شامل شش EVA برای نمایش عملکرد روش و مدل توسعه یافته، استفاده شده است.

اصطلاحات شاخص ــ برنامه نویسی دو-سطحی، معماری ارسال توان منطقه‏ ای و سلسه مراتبی، خودروهای الکتریکی شارژی PEV)، خودرو-به-شبکه (V2G).

A Hierarchical Decomposition Approach for Coordinated Dispatch of Plug-in Electric Vehicles A Hierarchical Decomposition Approach for Coordinated Dispatch of Plug-in Electric Vehicles

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کاربرد ذخیره سازی انرژی مبتنی بر باطری در مزارع بادی متصل-به-شبکه به منظور بهبود بهره‏برداری اقتصادی

 

Application of Battery-based Energy Storage in Grid-connected Wind Farms in Order to Improve Economical Utilization

چکیده ــ در حضور مزارع بادی در یک سیستم قدرت، اپراتورها با پیچیدگی بیشتری در بهره‏برداری سیستم نسبت به گذشته روبرو می‏شوند، و دلیل آن طبیعت تصادفی و نوسانی خروجی مزارع بادی است. حضور برخی از قیود در بهره‏برداری از سیستم‏های قدرت، می‏تواند موجل برخی از محدودیت‏ها در تزریق انرژی بادی به سیستم قدرت شود. بنابراین، بهره‏برداری از مزارع بادی ممکن است در حضور این محدودیت ها، ناکارآمد گردد. استفاده از سیستم‏های ذخیره سازی انرژی (ESS) در مزارع بادی، اثرات مثبتی روی بهره‏برداری سیستم قدرت دارد که وابسته به ناحیه‏ی بادی منطقه ای و قیمت‏های ساعتی انرژی است. در این پژوهش، روشی تازه برای تغییر جهت مطالعات تخصیص ظرفیت مزارع بادیبه سمت افزایش ظرفیت مزارع بادی، پیشنهاد می‏شود. در واقع، در این مطالعه ظرفیت ESS و توان خروجی ساعتی مزرعه‏ی بادی به گونه ای تعیین می‏گردد که درآمد کل مزرعه‏ی بادی در یک سال و ضریب ظرفیت آن، تا حد امکان افزایش می‏یابد. پس، با افزایش درآمد کل و ضریب ظرفیت مزرعه‏ی بادی، تمایل بهره برداران سیستم قدرت به سمت افزایش نفوذ توان بادی در سیستم قدرت بیشتر می‏گردد. در این مقاله، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) مورد استفاده قرار گرفته تا ظرفیت بهینه‏ی ESS و مدیریت انرژی ساعتی بهینه، بدست آید. نتایج نشان می‏دهد که بر خلاف هزینه‏ی بالای سیستم‏های ذخیره سازی، با استفاده از روش پیشنهادی در بهینه سازی مدیریت انرژی، درآمد کل از فروش انرژی بادی افزایش می‏یابد. همچنین، این نتایج همه‏ی توجهیات ارایه شده در مورد افزایش ظرفیت مزرعه‏ی بادی در مطالعات برنامه ریزی اولیه را، تصدیق می‏کند.

واژه‏های کلیدی ــ انرژی باد؛ مدیریت انرژی مزرعه‏ بادی؛ سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS)؛ بهره ‏برداری اقتصادی.

Application of Battery-based Energy Storage in Grid-connected Wind Farms in Order to Improve Economical Utilization

145,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله A Straightforward Method for Wide-Area Fault Location on Transmission Networks

یک روش سرراست برای مکان‏یابی خطا در ناحیه‏ وسیعی از شبکه‏ های انتقال

 

چکیده ــ عملکرد محلی در مکان‏یابی خطا، نیازمند اندازه گیری یک یا دو ترمینال از خط دارای خطا می‏باشد. از سویی دیگر، غیرخطی بودن معادلات مدار مربوط به مکان‏یابی خطا در ناحیه‏ای وسیع، فرآیند حل آنها را تکراری و نیاز به محاسبه‏ی زیاد می‏سازد. این مقاله یک روش غیرتکراری برای مکان‏یابی خطا در ناحیه‏ای وسیع را با بهره گیری از قاعده‏ی جایگزینی، ارایه می‏دهد. به همین ترتیب، دستگاهی از معادلات ایجاد شده که می‏توان آن را به آسانی با استفاده ا روش کمترین مربعات حل کرد. فرض شده که مدل خط پارامتر-توزیع شده دقت بالایی دارد. بعلاوه، به دلیل خطاهای ذاتی ترانس‏های جریان، داده‏های جریان در نظر گرفته نشده تا دقت حفظ شود. به منظور جلوگیری از عدم قطعیت‏های متناسب با ساخت شبکه‏ی توالی-صفر، تنها شبکه‏های توالی مثبت و صفر مورد کنکاش قرار خواهند گرفت. با این حال، این روش قادر به تشخیص همه‏ی انواع خطاهای اتصال کوتاه _با استفاده از تعداد محدودی از فازورهای ولتاژ سنکرون شده‏ی پیش و پس از خطا_ می‏باشد. مطالعات شبیه سازی متعددی که روی سیستم‏های آزمون 39-شینه‏ی نیو انگلند و 9-شینه‏ی WSCC انجام شده، کارایی و کاربست پذیری روش پیشنهادی مکان‏یابی خطا را _حتی با اندازه گیری‏های محدود همگام (سنکرون) سازی_ تایید می‏کند.

اصطلاحات شاخص ــ واحد اندازه گیری فازور (PMU)، شبکه توالی، قضیه جایگزینی، مکان‏یابی خطا در ناحیه وسیع.

A Straightforward Method for Wide-Area Fault Location on Transmission Networks

155,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله Modeling of broken rotor bars in a squirrel-cage induction motor

مدل سازی میله‏ های شکسته روتور در موتورهای القایی روتور قفسی

 

چکیده ــ تاریخچه‏ی خطاهای موتورهای القایی، تقریبا برابر با تاریخچه‏ی خود موتورهای القایی است. در گذشته، از موتورهای القایی در مکان‏های محدودی استفاده می‏شده و خطاها با اقدامات مختلف مانند زمین کردن _با استفاده از حفاظت اضافه جریان یا با استفاده از رگولاتورهای ولتاژ_ حل می‏شده است. امروزه، موتورهای القایی کاربرد گسترده ای در زمینه‏های گوناگون دارند. بتابراین، تشخیص عیب و تعمیر خطا برای جلوگیری از آسیب‏های پرهزینه و زمان خاموشی زیاد در تاسیسات صنعتی و تجاری، اهمیت زیادی دارد. خطاهای اصلی موتورهای القایی، خطاهای مربوط به میله‏های روتور، خطاهای سیم پیچی و خطاهای مکانیکی می‏باشد. خطاهای روتور را می‏توان به صورت هارمونیک در جریان استاتور مشاهده کرد. در این مقاله، میله‏های شکسته‏ی روتور با استفاده از ابزار MATLAB/Simulink مدل می‏شود. نتایج نشان می‏دهد که مدل MATLAB/Simulink را می‏توان برای مقاصد آموزشی، بکار گرفت.

واژه ‏های کلیدی: موتور الکتریکی؛ خطاهای روتور؛ شبیه سازی؛ MATLAB

Modeling of broken rotor bars in a squirrel-cage induction motor

90,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کدگذاری کانتور تصویر بر مبنای درخت متن با استفاده از تقدم هندسی

 

ترجمه مقاله

چکیده ــ کدگذاری کارآمد کانتورهای اشیاء در تصاویر، می‏تواند تکنیک‏های فشرده سازی ویدیویی/تصاویر _مانند کدگذاری تبدیل مطابق با شکل یا پیش بینی حرکت بلوک‏های پیکسلی با شکل دلخواه_ را آسان سازد. ما مساله‏ی فشرده سازی با تلفات و بدون تلفات کانتورهای آشکارسازی شده در تصاویر را، مورد مطالعه قرار می‏دهیم. بطور مشخص، نخست یک کانتور شیء آشکارسازی شده را به ترتیب ای از نمادهای جهتی بدست آمده از یک الفبای کوچک، تبدیل می‏کنیم. به منظور کدگذاری ترتیب نمادها با استفاده از کدگذاری الگوریتمی، یک متن tree τ با طول متغیر (VCT) را با استفاده از فرمول بندی حداکثر پسینی (MAP) برای تخمین احتمالات شرطی نمادها، محاسبه می‏کنیم. MAP می‏تواند از بیش‏برازش ناشی از یک مجموعه آموزش کوچک X از ترتیب نمادهای گذشته با تعین یک VCT τ با احتمال بالای (P(X/T) مشاهده‏ی X با داشتن τ، با استفاده از یک تقدم هندسی P(T) که بیان می‏دارد کانتورهای تصویر اغلب مستقیم  بوده و منحی نیستند، جلوگیری کند. برای مورد دارای تلفات، الگوریتم‏های برنامه نویسی دینامیکی (DP) سریع را طراحی کرده که بصورت بهینه میان نرخ کدگذاری یک کانور تقریبی x^ با داشتن VCT τ با دو مفهوم اعوجاج x^ نسبت به کانتور اصلی x، مصالحه برقرار می‏کند. به منظور کاهش اندازه‏ی جدول‏های DP، یک درخت پسوند کلی از یک VCT τ داده شده برای فهرست‏بندی ورودی جدول فشرده و کاهش پیچیدگی بدست می‏آید. نتایج تجربی نشان می‏دهد که برای کدگذاری کانتور بدون تلفات، الگوریتم پیشنهادی ما بهتر از طرح‏های مبتنی بر متن مدرن که مطابق با مجموعه داده‏های کوچک و بزرگ هستند، عمل می‏کند. برای کدگذاری کانتور دارای تلفات، الگوریتم‏های ما بهتر از طرح‏های قابل مقایسه در نوشتجات در عملکرد اعوجاج-نرخ، عمل می‏کند.

اصطلاحات شاخص ــ کدگذاری کانتور، کدگذاری بدون تلفات، یادگیری آماری، فشرده سازی تصویر

 Context Tree based Image Contour Coding using A Geometric Prior

195,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تخمین‏گر مکان خطا برای خطوط انتقال با جبرانسازی سری تحت شرایط نوسان توان

Fault location estimator for series compensated transmission line under power oscillation conditions

چکیده ــ این مطالعه یک الگوریتم جدید تعیین مکان خطا برای خطوط انتقال با جبرانسازی خازن سری (SC) را تحت شرایط نوسان توان، پیشنهاد می‏کند. فازورهای ولتاژ و جریان همگام از هر دو ترمینال خط انتقال، برای تخمین مکان خطا، با در نظر گرفتن مدل خط پارامتر توزیع شده، بکار رفته است. یک روش تکراری نیز برای بدست آوردن ولتاژ دو سر SC تحت شرایط نوسان توان، پیشنهاد شده است. الگوریتم تعیین مکان خطا شامل سه مرحله می‏باشد. نخست، پارامترهای توزیع شده خط انتقال با روش تخمین دینامیکی پارامترها، تخمین می‏شوند. سپس، ولتاژ SC را می‏توان با استفاده از روش تکراری بر مبنای اندازه گیری‏های فازور و پارامترهای خط انتقال، حل کرد. در پایان، در مرحله سوم مکان خطا را می‏توان با استفاده از روش تکرار نیوتون بدست اورد. یک خط انتقال 300 km/500 kV با جبرانسازی SC که در PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده است، برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی تحت شرایط مختلف نوسان توان، بکار گرفته می‏شود. شبیه سازی‏ها نشان داده است که روش پیشنهادی مستقل از نوع خطا، مقاومت خطا و فاصله‏های خطا تحت شرایط نوسان توان می‏باشد. دقت الگوریتم پیشنهادی، در بیشتر موارد بسیار بیشتر از الگوریتم‏های مرسوم تعیین مکان خطا می‏باشد.

Fault location estimator for series compensated transmission line under power oscillation conditions

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی و شبیه سازی نانو-بیوسنسور فوق حساس بر مبنای OFPC

 

Design and Simulation of Ultrasensitive Nano-Biosensor Based on OFPC

           چکیده ــ ما یک نانو-بیوسنسور را به منظور کار در فرآیندهای نوری شیمیایی تَر برای تعیین و تحلیل محیط‏های گازی و مایع، طراحی و شبیه سازی کردیم. بدین منظور، مشخصه‏های نوری مواد مورد مطالعه قرار گرفته و با ایجاد رابطه میان شاخص انکساری مواد و دیگر پارامترهای نوری، فرآیند اندازه گیری انجام شده است. در این کار، یک فیلتر اپتیکی مبتنی بر کریستال فوتونی (OFPC) مورد استفاده قرار گرفته است. با ایجاد محیطی فعال برای اثرات متقابل میان ماده و نور الکترومغناطیسی، شرایطی برای اندازه گیری ویژگی‏های مواد در دسترس در آن محیط فعال را می‏توان ارایه کرد. با در نظر گرفتن اینکه نقص ایجاد شده در OFPC می‏تواند موجب اختلال عملکرد آن شود، از این رو حجم محیط بهتر است محدود باشد. ایجاد نقص در ساختار نانو-بیوسنسورها، می‏تواند دقت و کیفیت اندازه گیری‏ها را افزایش دهد. در پایان با بازآرایی نقص‏های ایجاد شده، خروجی در قلمرو مناسبی قرار می‏گیرد. دقت نیز با اعمال رویکرد مدل سازی حوزه زمان اختلاف محدود (FDTD) به منظور تحلیل معادلات موج گارون کننده ساختار کریستال فوتونی، افزایش داده می‏شود.

     اصطلاحات شاخص ــ نانو-بیوسنسور، OFPC، ضریب-Q، حساسیت، FDTD

Design and Simulation of Ultrasensitive Nano-Biosensor Based on OFPC

75,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

افزایش پایداری ولتاژ در سیستم انتقال با استفاده از SSSC

 

Enhancement of Voltage Stability in Transmission System Using SSSC

چکیده ــ کنترل توان راکتیو، الزام اساسی برای تثبیت سطوح ولتاژ، و طبق آن پایداری سیستم قدرت متصل می‏باشد. پایداری ولتاژ شامل توانایی سیستم قدرت در تثبیت ولتاژهای قابل قبول ثابت در همه شین‏ها (باس ها) در سیستم، تحت شرایط عملیاتی نرمال و پس از قرار گرفتن در معرض یک اختلال (تعادل توان راکتیو) می‏باشد. سیستم‏های قدرت مدرن در خطر مسایل ناپایداری ولتاژ هستند. علت اصلی ناپایداری ولتاژ، می‏تواند کمبود توان راکتیو در سیستم قدرت باشد. پایداری ولتاژ را می‏توان با افزایش توان راکتیو، بهبود بخشید. رویکردهای زیادی برای جلوگیری از ناپایداری ولتاژ مورد استفاده قرار گرفته است که قرار دادن کنترل کننده‏های FACTS، قرار دادن خازن‏های سری و موازی، تغیر زمان بندی تولید، قطع بار تحت-ولتاژ، تعدادی از این رویکردها هستند. قرار دادن کنترل کننده‏های FACTS می‏تواند پایداری ولتاژ را بهبود بخشد. جبرانساز سری سنکرون استاتیک (SSSC) می‏تواند افت ولتاژ راکتیو کل را در خط، افزایش یا کاهش داده و از این رو توان الکتریکی ارسالی را کنترل کند. دامنه ولتاژ باس با استفاده از SSSC، افزایش می‏یابد. در این کار، به دلیل قابلیت الگوریتم تکرار شونده نیوتون رافسون در همگرایی پس از چند تکرار، این الگوریتم بکار رفته است. شبیه سازی پاسخ‏های پخش بار با و بدون SSSC با استفاده از برنامه مبتنی بر MATLAB انجام شده است. این مدل بر روی یک سیستم 30-شینه IEEE، اعتبار سنجی شده است.

واژه‏های کلیدی ــ پخش بار، پایداری ولتاژ، ادوات FACTS، SSSC، سیستم انتقال.

Enhancement of Voltage Stability in Transmission System Using SSSC

55,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

FACTS توزیع شده ــ مفهومی تازه برای تحقق کنترل پخش بار شبکه

 

Distributed FACTS—A New Concept for Realizing Grid Power Flow Control

چکیده ــ ادوات سیستم‏های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS)، برای کنترل پخش بار در شبکه انتقال به منظور از بین بردن ازدحام و محدود ساختن جریان‏های حلقه، بکار می‏رود. هزینه بالا و مسایل کیفیت توان، بهره برداری گسترده از راه حل FACTS را محدود ساخته است. این مقاله، مفهومی از FACTS توزیع شده (DFACTS) را به عنوان رویکردی جایگزین برای تحقق کنترل پخش بار مقرون بصرفه، معرفی می‏کند. به عنوان مثال، نشان داده شد که جبرانسازهای سری استاتیکی توزیع شده (DSSC) و امپدانس سری توزیع شده را می‏توان در خطوط قدرت موجود قرار داد و امپدانس خط را بطور استاتیکی و دینامیکی، تغییر داده و پخش بار را نیز کنترل کرد. جزییات پیاده سازی و تاثیر سیستم، در این مقاله همراه با نتایج تجربی، آورده شده است.

اصطلاحات شاخص ــ سیستم‏های انتقال ac انعطاف پذیر (FACTS).

Distributed FACTS—A New Concept for Realizing Grid Power Flow Control

115,000 ریال – خرید

 

 1. مقدمه

زیرساخت شبکه قدرت در آمریکا، نیاز فوری به نوسازی دارد. یکی از چالش هایی که شرکت‏های برق با آن رو در رو هستند، و احتمالا فوری ترین آنها، مساله حذف تنگناها و قیود انتقال می‏باشد. افزایش ازدحام و جریان‏های حلقه در سیستم‏های انتقال و فوق توزیع، قابلیت اطمینان سیستم را تضعیف کرده، قیمت‏های انرژی را افزایش داده و از بهره برداری کامل امکانات موجود جلوگیری می‏کند. از آنجایی که اپراتورهای سیستم ملزم به تثبیت عملکرد به زیر ازدحام‏های (N-1) و اغلب (N-2) هستند، حتی با اینکه خطوط موجود به شدت زیر حدود حراتی کار می‏کنند، ظرفیت سیستم می‏تواند به شدت کاهش یابد. افزایش در تولید متصل به شبکه، کاهش پایدار سرمایه گذاری در زیرساخت انتقال در دو دهه اخیر، و تاخیرهای طولانی در استناد و تصویب خطوط انتقال جدید، این مساله را بسیار بدتر کرده است. تحت این شرایط، بهره برداری کامل از منابع T&D موجود، تبدیل به مساله ای حیاتی شده است.

احتمالا مهم ترین مساله از نظر بهره برداری شبکه، مساله کنترل پخش بار می‏باشد. مشتریان شبکه، توان حقیقی، مگاوات و MW-h دریافت می‏کنند، نه ولتاژ یا توان راکتیو. از این رو، کنترل این که توان حقیقی در شبکه کجا رفته و چگونه می‏رود، اهمیت حیاتی دارد، و نیز اساس تحقق بازار برق می‏باشد. شبکه‏های دارای ازدحام، قابلیت اطمینان سیستم را محدود ساخته و قابلیت ژنراتورهای ارزان قیمت برای ارایه توان ارزان قیمت را، مقید می‏سازند. زمانی که مشاهده شود خطوط همسایه در زیر ظرفیت خود در حال اجرا هستند ولی نمی توان از آنها بهره برداری کرد، این شرایط به شدت تشدید می‏شود؛ در حالی که جریان‏های حلقه کنترل نشده، منجر به اضافه بار در خطوط موجود می‏شود. کنترل پخش بار فعال، نیازمند راه حل‏های VAR سری مقرون بصرفه ای می‏باشد که بتوانند امپدانس خطوط قدرت را تغییر دهند، یا زاویه ولتاژ اعمالی به خطا را تغییر داده و از این رو پخش بار را کنترل کنند. جبرانسازی راکتیو سری، به غیر از خطوط انتقال طولانی، معمولا کاربرد نادری دارد و دلیل اصلی آن هزینه و پیچیدگی دستیابی به ایزولاسیون ولتاژ و مسایل مربوط به مدیریت خطا می‏باشد.

توافق کلی وجود دارد که شبکه‏های قدرت آینده، بایستی هوشمند و آگاه، متحمل در برابر هطا و خود-درمان، قابل کنترل به صورت استاتیکی و دینامیکی، و از نظر دارایی و انرژی کارآمد باشند. رویکرد پذیرفته شده و از نظر فنی اثبات شده برای تحقق یک شبکه هوشمند، بویژه دستیابی به کنترل توان راکتیو در شبکه، از طریق استفاده از سیستم‏های انتقال ac انعطاف پذیر یا ادوات FACTS بوده است. ادوات FACTS مانند STATCON، SVC، SSSC و UPFC را می‏توان به صورت سری یا موازی، یا ترکیب از آن دو در سیستم قرار داد تا بتوان عملیات کنترلی شامل تنظیم ولتاژ، میراسازی سیستم و کنترل پخش بار را بدست آورد. ادوات FACTS معمول، قادر هستند تا سطح ولتاژ 345 kV کار کنند و دارای توان ظاهری نامی 200 MVA باشند. حتی با اینکه فناوری FACTS از نظر فنی اثبات شده است، به دلایلی از نظر اقتصادی محبوبیت گسترده ای نیافته است. 1) توان نامی بالای سیست، نیازمند استفاده از قطعات GTO یا FCT توان-بالا با تلاش‏های مهندسی قابل توجهی بوده که پیش از هر چیز هزینه‏ها را افزایش می‏دهد. 2) جریان‏های خطای بالا (60 000 A) و الزامات عایقی ابتدایی (1000 kV)، سیستم الکترونیک قدرتی را بویژه در سیستم‏های سری که برای کنترل پخش بار نیاز هستند، مورد تنش قرار می‏دهد. 3) شرکت‏های برق نیازمند سطوح قابلیت اطمینان بالاتری نسبت به سطوح مشابهی که تا الان با ادوات FACTS بدست آمد، می‏باشند (اساسا در نتیجه MTTR بالا). 4) معمولا نیروی کاری ماهر در میدان (فیلد) برای تعمیر و نگهداری و عملکرد سیستم، در حد شایستگی اصلی شبکه‏های برق، نیست. 5) هزینه کل بالای مالکیت، مانند جبرانسازهای استاتیکی تغییر پذیر Marcy (CSC)، هزینه ای معادل 54 میلیون دلار دارند.

افزایش کارآیی و کاهش قیمت فناوری‏های الکترونیکی، الکترونیک قدرتی و مخابراتی، کل بخش صنعت را تغییر داده است. انتظار می‏رود که رویکردی مشابه برای پیاده سازی ادوات FACTS با توان مصرفی بالا، بتواند روشی با هزینه پایین تر و عملکرد بهتر برای افزایش قابلیت اطمینان و کنترل پذیری سیستم T&D، بهبود بهره برداری از دارایی‏ها و کیفیت توان کاربر-نهایی ارایه داده، و بطور همزمان هزینه‏های سیستم و اثرات محیطی را کمینه سازد.

مفهوم امپدانس سری توزیع شده (DSI) که می‏تواند امپدانس خط متغیر را محقق ساخته، به کنترل پخش توان اکتیو کمک کند، برای نشان دادن عملی بودن رویکرهای D-FACTS یا ادوات FACTS توزیع شده، بکار رفته است. این مفهوم را می‏توان بیشتر بسط داده تا با استفاده از ماژول‏های اینورترهای تک فاز با توان نامی کوچک (تقریبا  10 kVA) و یک ترانسفورماتور تک دور (STT)، مدارات منبع توان و قابلیت مخابره درون تجهیز، جبرانسازی سری استاتیکی توزیع شده یا DSSC را ساخت. این مفاهیم به طور دقیق، همراه با مزایا و مسایل مربوط به کاربردهای آنها، بطور دقیق مورد بحث قرار گرفته است.

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ارزیابی مسایل اقتصادی و قابلیت اطمینان برای یک شبکه مستقل خودمختار با منابع انرژی پراکنده

 

Evaluation economic and reliability issues for an autonomous independent network of distributed energy resources

انرژی الکتریکی را می‏توان به روش‏های مختلفی فراهم کرد، اما مصرف کنندگان تمایل دارند تا این انرژی را با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و بالاترین قابلیت اطمینان، تامین کنند. هدف این مقاله، ارزیابی اثر ایجاد یک ریزشبکه و استفاده از منابع تولید پراکنده برای کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان تامین انرژی می‏باشد. بُعد اقتصادی شامل هزینه‏های اولیه و هزینه‏های بهره برداری است. بُعد قابلیت اطمینان، شامل انرژی تحویل داده نشده (NDE) به مصرف کنندگان می‏باشد. تابع هدف دو بعدی با استفاده از روش وزن دهی بهینه سازی می‏شود. بدین منظور، چهار سناریو از نظر مسایل اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می‏شوند. این چهار سناریو توسط شبکه اصلی، شبکه اصلی و منابع تولید پراکنده، ریزشبکه ایزوله شده و ریزشبکه ی متصل به شبکه بالا دست، توان ارایه می‏کنند. نخست، بارها در یک فیدر و سپس بارها بر فیدرهای جداگانه قرار می‏گیرند.

روش پیشنهادی با روشی مشابه، مقایسه شده و نتایج این مقایسه نشان می‏دهد که روش ما کارآمدتر بوده و کاربرد بیشتری دارد.

واژه‏های کلیدی: ریزشبکه، مدیریت انرژی، قابلیت اطمینان، مسایل اقتصادی، ژنراتور پراکنده

Evaluation economic and reliability issues for an autonomous independent network of distributed energy resources

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تاثیر TCSC بر روی تنظیمات حفاظت دیستانس بر مبنای تکنیک‏های بهینه سازی ازدجام ذرات اصلاح شده

 

چکیده _ این مقاله، کاربرد تکنیک بهینه سازی ازدجام ذرات اصلاح شده (MPSO) در مدارات تنظیمات بهینه برای رله دیستانس MHO برای حفاظت یک خط انتقال 400 kV مربوط به شبکه‏های انتقال شرق الجزایر در شرکت الجزایری Electrical and Gas با جبرانسازی سیستم انتقال ac انعطاف پذیر سری (FACTS)، یعنی خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC) متصل به نقطه میانی را ارایه می‏دهد. تاثیرات قرار دادن TCSC بر روی امپدانس کل یک خط انتقال حفاظت شده، نسبت به مقدار راکتانس متغیر تزریقی (XTCSC) در مُد بوست خازنی و سلفی بسته به زاویه آتش (α)، در نظر گرفته شده است. حفاظت مدارات تنظیمات اصلاح شده برای سه مدارات (Z1, Z2, Z3) به منظور جلوگیری از تریپ اشتباه بریکر و بهبود عملکرد حفاظت رله دیستانس، مورد تحقیق واقع شده است. در این کار هدف ما مقایسه عملکرد الگوریتم MPSO پیشنهادی با یک روش تحلیلی (AM) می‏باشد. یافته ها، نشان دهنده عملکرد عالی MPSO پیشنهادی از نظر سرعت جبرانسازی، نرخ همگرایی، و عملی بودن می‏باشد. نتایج شبیه سازی، با یکدیگر مقایسه شده و سپس الگوریتم بهتر در نظر گرفته شده است.

واژه‏های کلیدی ــ TCSC، راکتانس ظاهری، حفاظت دیستانس، مدارات تنظیمات، بهینه سازی، تکنیک‏های PSO.

Impact of TCSC on Distance Protection Setting based Modified Particle Swarm Optimization Techniques

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه ریزی توسعه سیستم تولید انرژی‏های چند منظوره پراکنده انعطاف پذیر تحت عدم قطعیت

چکیده ــ یک ویژگی کلیدی شبکه‏های هوشمند، استفاده از منابع سمت تقاضا برای ارایه انعطاف پذیری به سیستم انرژی، و از این رو افزایش بازده آن می‏باشد. سیستم‏های انرژی‏های چند منظوره که حاملهای انرژی مختلف مانند گاز، برق و گرما در آن به طور همزمان بهینه می‏شود، به عنوان منبع ارزشمندی از انعطاف پذیری سمت تقاضا، اثبات شده اند. هر چند، برنامه ریزی این سیستم‏ها_بویژه در حضور عدم قطعیت قیمت دراز-مدت در حاملهای انرژی مربوطه_ می‏تواند بسیار چالشزا باشد. با این وجود، این مقاله یک روش بهینه سازی بهره حاملی و برنامه ریزی یکپارچه برای سیستم‏های تولید انرژی‏های چند منظوره پراکنده (DMG) را با هدف ارزیابی انعطاف پذیری تعبیه شده در مراحل بهره حاملی و سرمایه گذاری با عدم قطعیت‏های دراز-مدت، ارایه می‏کند. رویکرد پیشنهادی، گزینه‏های واقعی مالی را بازتاب داده و به عنوان یک مساله خطی عدد صحیح آمیخته تصادفی مدل می‏شود. این روش از طریق یک مطالعه موردی DMG واقعی در انگلستان برای سیستم‏های انرژی منطقه ای، با نیروگاه‏های سیکل ترکیبی (استفاده همزمان برق و گرما)، پمپ‏های گرمای الکتریکی، و ذخیره سازی انرژی حرارتی، نشان داده شده است. نتایج نشان می‏دهد که رویکرد پیشنهادی امکان کاهش در هزینه‏های مورد انتظار (انتظاری) و نی کاهش ریسک مربوط به دیگر روش‏های برنامه ریزی با انعطاف پذیری کمتر، را فراهم آورده، از این رو مورد تجاری سیستم‏های DMG انعطاف پذیر را به شدت بهبود می‏دهد.

اصطلاحات شاخص ــ تولید پراکنده، انعطاف پذیری، سیستم‏های انرژی‏های چند منظوره، برنامه ریزی تحت عدم قطعیت، گزینه‏های واقعی (RO)، ریسک، ذخیره سازی.

Flexible Distributed Multienergy Generation System Expansion Planning Under Uncertainty

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده برای ریزشبکه‏ های DC با بارهای با توان ثابت

 

Stability Analysis and Controller Design of DC Microgrids With Constant Power Loads

چکیده ــ ریزشبکه‏های DC از چند واحد مبدل الکترونیک قدرت که در شبکه‏ای بین بارها و منابع متصل شده، تشکیل می‏شوند. این ریزشبکه‏ها را معمولا می‏توان در سیستم‏های قدرت کشتی‏های برقی، هواپیما و غیره یافت. تمرکز اصلی این مقاله بر روی مطالعه‏ی پایدای ریزشبکه‏های dc مبتنی بر مبدل‏های توان است. این ادوات الکترونیکی با فرکانس کلیدزنی (سوییچینگ) بالا، طوری کنترل می‏شوند تا ولتاژ، جریان، یا توان ثابتی را برای بار تثبیت کنند. به دلیل پهنای باند بالای این ادوات، آنها را می‏توان به صورت بارهای با توان ثابت، ساده سازی کرد. بدین دلیل، یک سیستم غیرخطی ایجاد می‏شود که دیگر نمی توان پایداری محلی را برای آن در نظر گرفت. روش‏های گزارش شده در نوشتجات در اینجا مرور شده و روشی بر مبنای برنامه ریزی نیمه-معین (SDP) توسعه داده خواهد شد تا تحلیل پایداری این ریزشبکه‏های DC را ساده سازد. همچنین، یک تکنیک کنترل کننده مقاوم بر مبنای تکنیک مشابه SDP ارایه می‏گردد تا ناحیه پایداری را با استفاده از ذخیره سازی انرژی، تضمین کرده و گسترش دهد.

اصطلاحات شاخص ــ مبدل‏های توان DC-DC، ریزشبکه ها، کنترل سیستم قدرت، پایداری مقاوم، تحلیل پایداری.

Stability Analysis and Controller Design of DC Microgrids With Constant Power Loads

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی تکنیک‏های تست پذیری برای آشکارسازی خطاهای تاخیر در خانواده منطقی CMOS/BiCMOS

 

چکیده ــ تست خطای تاخیر در مدارات منطقی در اینجا مطالعه شده است. نشان داده شده که با آشکارسازی پاسخ دارای تاخیر زمانی در یک مدار ترانزیستوری، دو نوع خطا آشکارسازی می‏شود: 1) خطاهایی که به دلیل برخی نقص‏های باز موجب تبدیل‏های دارای تاخیر در نود خروجی می‏گردد، و 2) خطاهایی که موجب یک سطح ولتاژ میانی در نود خروجی می‏گردد. یک مدار تست نیز پیشنهاد شده که امکان آشکارسازی همزمان خطاهای دارای تاخیر را فراهم می‏سازد. مدار تست خطای تاخیری، سرعت مدار تحت تست (CUT) را به طور قابل ملاحظه ای کاهش نمی دهد. نتایج شبیه سازی نشان می‏دهد که این تکنیک مناسب هر نوع طراحی می‏باشد.

اصطلاحات شاخص ــ تست همزمان، تست خطای اتصال باز و خطای دارای تاخیر، طراحی برای تست پذیری، مدار CMOS کاملا تست پذیر، تست VLSI.

Design-for-Testability Techniques for Detecting Delay Faults in CMOSBiCMOS Logic Families

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دلایل، شکل‏ها و چاره ‏های مقابله با خوردگی شبکه گراندینگ در پست

 

 چکیده ــ اطلاعات آورده شده در این مقاله، شامل مبانی نظریه خوردگی و شکل‏های خوردگی شبکه گراندینگ پست می‏باشد. به منظور بررسی خوردگی در شبکه گراندینگ پست و بدست آوردن داده‏های خوردگی برای کمک به طراحی شبکه گراندینک فولادی، 21 شبکه زمین که در جاهای مختلف فوشان (شهری در چین) توزیع شده، حفر گشته است تا نرخ خوردگی هادی‏های گراندینگ مورد آزمون قرار گیرد. داده‏های خوردگی نشان می‏دهد که خوردگی در سرهای پایین گراندینگ و هادی‏های گراندینگ در گودال‏های کابل، جدی تر از خوردگی در شبکه گراندینگ اصلی می‏باشد. عوامل خورنده در نمونه خاک‏های پست، در آن نقاط و در آزمایشگاه اندازه گیری شده است و سپس داده‏ها با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی برای آمارها، مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می‏دهد که مقاومت مخصوص خاک، مقدار pH آن، محتوی آب و نمک محلول، عوامل اصلی در خوردگی شبکه گراندینگ در پست‏ها بوده است. روش‏های مختلف موجود برای محافظت در برابر شبکه‏های زمین فولادی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. به هنگام انتخاب مساحت هادی‏های گراندینگ بر مبنای داده‏های خوردگی خاک، مقدار مجاز برای خوردگی یکنواخت و نیز برای خوردگی حفره ای باید ارایه شود.

Causes, Forms and Remedies of Substation Grounding Grid Corrosion

75,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله برق قدرت در مورد توزیع برق با در نظر گرفتن آلودگی نیروگاه و مسایل اقتصادی

توزیع اقتصادی-آلودگی توان با تغییرات توان بادی و تقاضای بار با استفاده از بهینه سازی چند-هدفی توسط اتوماتای یادگیر

 

چکیده _ این مقاله در مورد بهینه سازی چند-هدفی با اتوماتای یادگیر (MOLA) به منظور توزیع اقتصادی-آلودگی (انتشار گازهای گلخانه ای) توان در محیطی که توان بادی و بارها در آن متغیر هستند، بحث می‏کند. MOLA با داشتن قابلیت‏های جستجوی ابعادی پی در پی و حافظه حالت، قادر به یافتن پاسخ‏های دقیق همزان با در نظر گرفتن دو هدف می‏باشد: هزینه سوخت همراه با آلودگی محیطی و پایداری ولتاژ. بازده و کیفیت جستجوی آن با استفاده از شاخص hypervolume برای بررسی کیفیت جبهه پارتو اندازه گیری شده، و با ردیابی پاسخ‏های توزیع توان تحت تغییرات شدید توان بادی و تقاضای بار، نشان داده شده است. مطالعات شبیه سازی بر روی سیستم قدرت الکتریکی اصلاح شده‏ی غرب میانه آمریکا و سیستم تست 118-شینه IEEE انجام شده که در این سیستم تست، تغییرات بار و توان بادی در نظر گرفته شده است. MOLA که بر روی این دو سیستم قدرت ارزیابی شده، بطور کامل با الگوریتم تکاملی چند-هدفی بر مبنای تجزیه (MOEA/D) و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نا-مغلوب II (NSGA-II) مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی برتری MOLA نسبت به NAGA-II و MOEA/D را نشان می‏دهد؛ زیرا MOLA قادر به بدست آوردن جبهه‏های پارتوی دقیق تر و با توزیع پراکنده تر می‏باشد. با توجه به قابلیت ردیابی و دقت پاسخ MOLA، در محیط پویایی که در آن شرایط عملکرد هم در مورد سرعت باد و هم در مورد تقاضای توان تغییر می‏کند، MOLA بر دو الگوریتم نامبرده، برتری دارد.

واژه‏های کلیدی ــ بهینه سازی چند-هدفی، توزیع اقتصادی-آلودگی توان، بهبود پایداری ولتاژ، اتوماتای یادگیر، جستجوی ابعادی، حافظه حالت

Economic emission dispatching with variations of wind power and loads using multi-objective optimization by learning automata

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازیافت فلزات از قطعات بوردهای مدار چاپی بزرگ به روش متالورژی

 بازیافت فلزات گرانبها از ضایعات بوردهای مدار چاپی (PCB)، یک فرآیند بازیافت کارآمد است. این مقاله یک فرآیند هیدرومتالورژی امیدوار کننده ای را برای بازیافت فلزات گرانبها از ضایعات PCB-ها، ارایه می‏دهد. به منظور ساده سازی فرآیند لیچینگ، بجای نمونه‏های ساییده شده از قطعات بزرگ PCB استفاده می‏شود. پوشش شیمیایی موجود در PCB-ها نیز با پردازش هیدرواکسید سدیم (NaOH) پیش از پردازش هیدرومتالورژی برداشته می‏شود. بین واکنشگرهای لیچینگ آزمایش شده، اسید هیدروکلرید (HCI) پتانسیل زیادی را برای بازیافت فلزات نشان داده است. لیچینگ با واسط HCI برای ضایعات PCB نیز در بازه گسترده ای از شرایط، مورد تحقیق واقع شده است. افزایش غلضت اسید، زمان مورد نیاز برای بازیافت کامل فلز را کاهش داده است. سرعت ارتعاش نیز اثر مثبت قابل ملاحظه ای را در بازیافت فلز نشان داد، اما دما تاثیری ناچیز دارد. نتایج نشان داد که 1 M HCI همه فلزات موجود در PCB با ابعاد 4 cm x 4 cm را در دمای اتاق و 150 rpm (150 دور در دقیقه) سرعت ارتعاش در 22 h (22 ساعت)، بازیافت کرده است.

Hydrometallurgical Recovery of Metals from Large Printed Circuit Board Pieces

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ملاحظات طراحی برای مبدل‏ های FACTS پراکنده با اتصال سری

 

چکیده ــ شبکه قدرت در حال فرسایش بوده و تراکم بار هر روز در حال بیشتر شدن است. از راه حل‏های مرسوم مانند سیستم‏های انتقال ac انتقال پذیر (ادوات فکتس facts) می‏توان برای کنترل پخش بار در شبکه، استفاده کرد. اگرچه، قیمت بالا و مشکلات قابلیت اطمینان، مانع از استفاده گسترده آن شده است. مفهوم ادوات facts پراکنده به عنوان جایگزینی برای تحقق کنترل پخش بار مقرون بصرفه، به تازگی به کار رفته است. این مقاله بر روی ملاحظات طراحی پیاده سازی راه حل‏های کنترل پخش بار پراکنده در شبکه‏های قدرت، با نمونه‏های مشخصی برای جبرانسازی var سری، و نیز اثرات قابل ملاحظه ای که می‏تواند در بهره برداری از شبکه و قابلیت اطمینان سیستم داشته باشد، بحث می‏کند. قابلیت استفاده از روش‏های تبدیل توان تکامل یافته، پتانسیل پیاده سازی مقرون بصرفه آن را نشان می‏دهد.

اصطلاحات شاخص ــ پخش بار اکتیو، سیستم‏های انتقال ac انعطاف پذیر پراکنده (ادوات D-FACTSFACTS، جبرانسازی var سری.

Design Considerations for Series-Connected Distributed FACTS Converters

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله IEEE ترجمه شده مهندسی برق در مورد تخلیه جزیی

تحقیق بر روی ارزیابی شدت تخلیه جزیی و بررسی حساسیت آشکارسازی تخلیه-جزیی با استفاده از روش UHF در GIS

 

چکیده ــ اندازه گیری تخلیه جزیی (PD) با استفاده از روش فرکانس بسیار بالا (UHF) به عنوان روشی کارآمد در مانیتورینگ شرایط آنلاین تجهیزات به حساب می‏آید که به منظور آسانتر ساختن آشکار سازی نقص اولیه در سوییچگیرهای با عایق گازی (GIS) مورد استفاده قرار می‏گیرد. در این مقاله، به منظور بررسی شدت نقص PD با استفاده از روش UHF، یک GIS 220-kV واقعی را در معرض آزمون قرار دادیم. بطور همزمان PD با استفاده از روش UHF و تکنیک اندازه گیری IEC60270 اندازه گیری شد. این اندازه گیری مرکب در نقص‏های مختلف مربوط به سلول‏های آزمون PD شامل فلز شناور، برجستگی فلزی، و حفره در رزین اپوکسی، انجام شد. تزویجگر داخلی که در مخزن GIS نصب شده است و تزویجگر بیرونی که در بیرون محفظه قرار داد، برای اندازه گیری سیگنال UHF بکار می‏روند. رابطه بار ظاهری و دامنه سیگنال حوزه-زمان و انرژی انتگرالی از 300 MHz تا 1.6 MHz سیگنال القا شده توسط PD در GIS، بطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته است. در این روش، شدت تخلیه جزیی را می‏توان با استفاده از سیگنال UHF اندازه گیری کرد. بعلاوه، به منظور بررسی روش آشکارسازی UHF، یک مولد پالس با زمان سعود 500 ps طراحی شد. روش GIGRE که در سراسر جهان کاربرد دارد، برای بررسی حساسیت در این آزمون مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ازمون مولد پالس با نتایج بدست آمده از منابع تخلیه واقعی مقایسه شده و چندین تکنیک ممکن برای بهبود این روش ارایه شده است.

اصطلاحات شاخص ــ ارزیابی شدت، سوییچگیر با عایق گازی (GIS)، تخلیه جزیی (PD) روش فرکانس بسیار بالا (UHF)، بررسی حساسیت.

Investigation of the Evaluation of the PD Severity and Verification of the Sensitivity of Partial-Discharge Detection Using the UHF Method in GIS

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه تخصصی برق

ترجمه تخصصی مقالات برق قدرت، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط صاحب این صفحه انجام می پذیرد. لطفا برای سفارش پیغام دهید. 

خرید مقالات ترجمه شده IEEE نیز در این وبسایت قابل انجام است.

ترجمه تخصصی برق

ترجمه تخصصی برق قدرت

ترجمه تخصصی مقاله برق

ترجمه تخصصی مقالات برق

خرید مقاله ترجمه شده برق

مترجم تخصصی برق

تدریس زبان تخصصی برق

 

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی سیستم گراندینگ برای پست‏های فشار قوی

چکیده ــ طراحی سیستم گراند برای پست‏های فشار قوی، کاری بس پر چالش می‏باشد. در هر پست، یک سیستم گراند به خوبی طراحی شده نقش بسیار حیاتی را بازی می‏کند. سیستم گراندینگ باید ایمن باشد؛ چرا که مستقیما با ایمنی کارکنان پست در ارتباط است. مقاومت گراندینگ، مقاومت شبکه، افزایش پتانسیل شبکه، معیارهای ولتاژ لمس و گام برای ایمنی، بیشینه جریان شبکه، کمینه اندازه هادی، اندازه الکترود، بیشینه سطح جریان خطا و مقاومت مخصوص خاک، همه کمیت‏های بنیادین طراحی سیستم شبکه گراند می‏باشند. در این مقاله، طراحی سیستم گاندینگ برای پست‏های فشار قوی 220 kV و نیز شبیه سازی برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز آن، ارایه شده است. تجزیه تحلیل‏ها بصورتی دقیق انجام پذیرفته است تا بیشینه جریان خطایی که می‏تواند در پست رخ دهد بدست آید. مقاومت مخصوص خاک، عاملی اصلی می‏باشد که بر روی طراحی شبکه پست تاثیر می‏گذارد. بنابراین، به منظور بدست آوردن نتایج طراحی دقیق، تحقیق و آنالیزی بر روی مقاومت مخصوص انجام شد. همه پارامترهای مورد نیاز محاسبه شده و فرضیات نیز با استفاده از فرمول‏های مربوط، اعمال شدند. همچنین، تلاش شد تا با انتخاب اندازه مناسب برای هادی افقی و افزودن میله‏های گراند، مقاومت شبکه و نیز افزایش پتانسیل شبکه کاهش داده شود. در این مقاله، یک روند گام به گام برای ملاحظات ضروری طراحی، در نظر گرفته شده است. در پایان نیز شبیه سازی هایی با استفاده از نرم افزار معروف ETAP انجام شد تا طراحی مورد نظر، بررسی و تایید شود. روش ارایه شده برای گراندینگ پست مطابق با استاندارد IEEE Std 80-2000 می‏باشد.

اصطلاحات شاخص ــ نرم افزار ETAP، شبکه گراندینگ، طراحی پست، ولتاژ لمس و گام.

Design of Grounding System for High Voltage substations

55,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

طراحی سیستم ارتینگ برای یک پست برق: یک مطالعه موردی

 

چکیده ــ در این مقاله طراحی سیستم ارتینگ یک پست 132 kV و نیز شبیه سازی برای محاسبه پارامترهای مورد نظر، ارایه شده است. هدف این مقاله، ارایه اطلاعات مربوط به عملیات ارتینگ ایمن در طراحی پست‏های ac و نیز ارایه حدود ایمن اختلاف پتانسیل تحت شرایط عادی و خطا می‏باشد. سیستم شبکه زمین یک پست 220 kV واقعی با استفاده از برنامه مطلب محاسبه شده است. داده‏های پشتیبان از طریق آزمون‏های واقعی انجام شده در پست، بدست آمده است. از معادلات استاندارد در طراحی سیستم ارتینگ برای بدست آوردن پارامترهای مطلوب همانند معیارهای ولتاژ لمس و گام برای ایمنی، مقاومت زمین، مقاومت شبکه، بیشینه جریان شبکه، کمینه اندازه هادی و الکترود، بیشینه سطح جریان خطا و مقاومت مخصوص خاک استفاده شده است. با استفاده از انتخاب اندازه مناسب برای هادی افقی، اندازه مناسب برای الکترود عمودی و مقاومت مخصوص خاک، بهترین گزینه طراح برای ایمنی، انجام می‏شود. این مقاله به محاسبه پارامترهای مطلوب ه با استفاده از برنامه MATLAB شبیه سازی می‏شوند نیز اشاره می‏کند.

واژه‏های کلیدی: مولفه، سیستم ارتینگ ایمن، گراندینگ، مقاومت مخصوص، پست AC، نرم افزار MATLAB، فلوچارت.

Design of Earthing System for a Substation A Case Study

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله تخصصی برق در مورد گراندینگ پست

طراحی سیستم‏های گراند در پست، با استفاده از نرم افزار هوشمند ETAP

 

چکیده ـ تحت شرایط خطای زمین، گردش جریان موجب گرادیان‏های ولتاژ در داخل و اطراف پست، نه تنها بین تاسیس و زمین نزدیک آن، بلکه در امتداد سطح زمین، می‏شود. در یک سیستم با طراحی مناسب، این گرادیان ولتاژ نباید از حدودی که بدن انسان می‏تواند تحمل کند، تجاوز کند. هدف مطالعه پوشش زمین، فراهم آوردن امنیت و تندرستی اشخاصی می‏باشد که ممکن است در معرض اختلاف پتانسیل موجود در پست بهنگام خطاهای شدید، قرار گیرند. الزامات اصلی برای گراندینگ سیستم‏های قدرت صنعتی، همانند الزامات مربوط به سیستم‏های شبکه برق تحت شرایط سرویس مشابه می‏باشد. اختلاف آنها ناشی از الزامات مربوط به ساخت یا عملیات پردازش آنها می‏باشد. برخی از عواملی که در مطالعه پوشش زمین به آن می‏پردازند، به قرار زیر می‏باشد:

الف)        دامنه و مدت زمان جریان خطا

ب)          هندسه سیستم گراندینگ

ج)           مقاومت مخصوص خاک

د)            احتمال تماس

ن)           عوامل انسانی همچون: 1.    مقاومت بدن،   2.  فرضیات استاندارد درباره شرایط فیزیکی فرد

 واژه‏های کلیدی: مطالعات سیستمی، نرم افزار هوشمند، ETAP5.0.3، مطالعه گراندینگ.

DESIGN OF GROUNDING SYSTEMS IN SUBSTATIONS BY ETAP

50,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION

طراحی سیستم ارتینگ برای پست‏های AC فشار قوی/فوق فشار قوی (HV/EHV)

 

چکیده ــ این مقاله طراحی یک سیستم ارتینگ برای پست 400 KV و محاسبه پارامترهای آنرا ارایه می‏دهد. عملکرد موفقیت آمیز کل سیستم قدرت، تا حد زیادی وابسته به عملکرد کارآمد و رضایتبخش پست‏های برق می‏باشد. از این رو پست‏ها را می‏توان به طور کل بعنوان قلب سیستم قدرت کل در نظر گرفت. در هر پست، یک سیستم زمین که به درستی طراحی شده است، نفش مهمی را بازی می‏کند. از آنجایی که نبود یک سیستم ایمن و کارآمد می‏تواند منجر به عملکرد نادرست یا عدم عملکرد تجهیزات حفاظتی و کنترلی شود، باید توجه زیادی به سیستم گراندینگ در همه پست‏ها شود. سیستم زمین بایستی ایمن باشد؛ زیرا مستقیما با امنیت پرسنلی که در پست کار می‏کند، مربوط است. هدف اصلی این مقاله، طراحی سیستم‏های گراندینگ ایمن و مقرون بصرفه برای پست‏های HV/EHV است که مناسب مکان هایی است که در آن خاک پست یکنواخت نیست. نخست اهمیت ارتینگ بیان شده و روش‏های طراحی سیستم گراندینگ پست برای پست‏های فشار قوی و فوق فشار قوی، تشریح می‏شود. از معادلات استاندارد برای طراحی سیستم ارتینگ به منظور بدست آوردن پارامترهای مطلوب مانند معیارهای ولتاژ لمس و گام برای امنیت، مقاومت زمین، مقاومت شبکه، بیشینه جریان شبکه، کمینه اندازه هادی و اندازه الکترود، بیشینه سطح جریان خطا و مقاومت مخصوص خاک، استفاده شده است. با انتخاب اندازه مناسب برای هادی، اندازه الکترود عمودی و مقاموت مخصوص خاک، بهترین انتخاب از پروژه مورد نظر برای ایمنی را می‏توان اجرا کرد. این مقاله محاسبه پارامترهای مطلوب برای پست 400 kV را مد نظر قرار می‏دهد. یک مطالعه موردی نیز در پست 400 kV در اورنگ آباد واقع در استان ماهاراشترا هند، انجام می‏پذیرد.

واژه‏های کلیدی: ارتینگ، الکترودهای ارتینگ، شبکه زمین (گراند)، پست‏های فشار قوی/فوق فشار قوی، سیستم‏های قدرت، ایمنی، ولتاژهای گام و لمس.

DESIGN OF EARTHING SYSTEM FOR HVEHV AC SUBSTATION

60,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چند‏ترمینالی با استفاده از اندازه گیری‏های ناهمگام (آسنکرون)

 

Fault location scheme for multi-terminal transmission lines using unsynchronized measurements

چکیده ــ در این مقاله، یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی ارایه می‏شود. در اینجا از روند همگام سازی داده توسعه یافته، پیش از محاسبه موقعیت خطا برای تعیین شاخه‏ی دارای خطا، بکار گرفته می‏شود. الگوریتم موقعیت خطا، مستقل از مقاومت خطا و تغییرات امپدانس منبع می‏باشد. روش تشخیص شاخه خطا و الگوریتم موقعیت یابی پیشنهادی، بشدت به ازای انواع خطاهای اصلی و مقاومت خطاهای مختلف، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‏دهد که الگوریتم موقعیت یاب خطای چند ترمینالی پیشنهاد شده، سریع، دقیق و مقاوم در برابر حالت‏های گذرای سیستم قدرت می‏باشد.

واژه‏های کلیدی: تشخیص شاخه دارای خطا، موقعیت خطا، خطوط چند ترمینالی، اندازه گیری‏های ناهمگام، حفاظت خط انتقال

Fault location scheme for multi-terminal transmission lines using unsynchronized measurements

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده IEEE ارزیابی کیفیت توان خودروهای الکتریکی PEV

 

روش ارزیابی اثر کیفیت توان خودروهای الکتریکی شارژی

 

این مقاله یک روش شبیه سازی هارمونیک احتمالی را برای بررسی اثر کیفیت توان خودروهای الکتریکی (EV-ها) ارایه می‏دهد. روش ارایه شده، مشخصه‏های عملیاتی تصادفی وسایل نقلیه _از جمله زمان شارژ تصادفی، مدت زمان شارژ و موقعیت وسیله نقلیه_ را در نظر می‏گیرد. یک مدل چندفاز سیستم اولیه و ثانویه به منظور نشان دادن سیستم مورد بررسی، در آن بکار رفته است. چند مطالعه موردی شدید با استفاده از این روش و داده‏های EV اندازه گیری شده، انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‏دهد که ورژن‏های کنونی EV-های هیبریدی شارژی (با استفاده از برق شهر)، اثر هارمونیکی قابل ملاحظه ای بر روی سیستم‏های قدرت ندارد. اگرچه، شارژر مرحله 1 می‏تواند ولتاژ خنثی-به-زمین را در خانه‏ها را افزایش داده که ممکن است منجر به افزایش ولتاژ سرگردان شود.

اصطلاحات شاخص ــ خودروهای الکتریکی، هارمونیک ها، کیفیت توان (PQ).

Method to Assess the Power Quality Impact of Plug-in Electric Vehicles

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل اثر الزامات سطح ولتاژ بر روی مدل تعادل بازار برق

 

چکیده ــ این مقاله یک مدل تعادل مبتنی بر تغییرات حدسی از بازار برق تک-قیمتی را ارایه می‏دهد. ویژگی اصلی این مدل این است که معادلات تعادل بازار، تاثیر قیود ولتاژ بر روی رفتار استراتژیک شرکت را لحاظ می‏کند. در این مقاله از یک مدل بهینه سازی دو-مرحله ای برای حل مساله تعادل بازار، استفاده شده است. در مرحله نخست، یک مساله بهینه سازی معادل برای محاسبه فرآیند تسویه بازار روزِ-بعد مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله دو، برخی از واحدهای تولید کننده بایستی توان اکتیو و راکتیو خود را اصلاح کرده تا با قیود فنی شبکه انتقال مطابقت پیدا کنند. این تغییرات در توان تولیدی توسط محاسبه یک پخش بار بهینه AC تعیین می‏شود.

واژه‏های کلیدی ــ قیود ولتاژ، مدل تعادل، تغییرات حدسی، بازار برق

Analysis of the effect of voltage level requirements on an electricity market equilibrium model

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل و طراحی اشمیت تریگر CMOS قدیمی در عملکرد زیرآستانه

 

چکیده ــ در این مقاله، اشمیت تریگر (ST) CMOS قدیمی در ناحیه کاری زیر-آستانه، مورد تحلیل قرار می‏گیرد. مشخصه‏ی انتقال ولتاژ DC کامل مربوط به CMOS ST (اشمیت تریگر CMOS)، تعیین می‏گردد. قسمت‏های شبه-پایدار مشخصه بر حسب مقاومت منفی مدارات فرعی NMOS و PMOS در اشمیت تریگر، تشریح می‏گردد. برای تعیین کمینه ولتاژ منبع که در آن هیسترزیس ظاهر می‏شود، و نیز برای بدست آردن تخمینی سرانگشتی از عرض هیسترزیس، تحلیل سیگنال کوچک انجام می‏پذیرد. نشان داده شده است که کمینه ولتاژ منبع مورد نیاز تیوری برای بدست آوردن هیسترزیس در دمای اتاق، به صورت  است. یک تراشه‏ی تست با اشمیت تریگرهای CMOS روی فناوری 180 نانومتری طراحی و ساخته شده است تا عملکرد آنها در ولتاژهای منبع بین 50 mV و 1000 mV مورد مطالعه قرار گیرد.

اصطلاحات شاخص ــ اینورتر CMOS، اشمیت تریگر، عملکرد زیرآستانه، توان بسیار-پایین، ولتاژ بسیار-پایین.

Analysis and Design of the Classical CMOS Schmitt Trigger in Subthreshold Operation

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل و تعیین مشخصات متاسرفیس تطبیق امپدانس با زاویه وسیع برای آرایه‏ های فازی دوقطبی

 

چکیده ــ اثرات تزویج متقابل _با اسکن شدن off broadside پرتو_ روی عملکرد آرایه‏های فازی تاثیر می‏گذارد. تطبیق امپدانس زاویه-گسترده (WAIM) این مساله را از نظر تطبیق امپدانس خط ارسال، سبک تر می‏کند و رنج اسنکن قابل استفاده‏ی آرایه را افزایش می‏دهد. بطور سنتی، یک اسلب دی الکتریک در فاصله‏ای بالای آرایه قرار می‏گیرد، که منجر به تطبیق در برخی از زاویه‏های داده شده‏ی off broadside می‏گردد. ما با جایگزین کردن اسلب دی الکتریک با یک متاسرفیس فوق-نازک ساخته شده از یک ورقه از رزوناتورهای حلقه-شکسته برای بهبود مشخصه‏های اسکن یک آرایه‏ی فازی دوقطبی، راه حلی ساده تر و کارآمدتر پیشنهاد می‏کنیم. نشان داده شده است که حضور متاسرفیس منجر به بهبود چشمگیری در چندین صفحه اسکن می‏شود. یک مدل تعمیم یافته از خط ارسالی معادل، برای آرایش WAIM قدیمی معرفی شده و در متاسرفیس بکار رفته است. یک مدل شبه-تحلیلی مبتنی بر مدل خط ارسالی معادل و پارامترهای پراکنده‏ی استخراج شده‏ی متاسرفیس به خوبی رنج اسکن کل ساختار را پیش بینی کرده و امکان طراحی سریع‏تر را فراهم می‏کند.

اصطلاحات شاخص: تیوری آنتن، آرایه‏های فازی، آرایه ‏های دوقطبی، متاسرفیس، فرامواد، ساختار پریودیک، تطبیق امپدانس.

Analysis and Characterization of a Wide-Angle Impedance Matching Metasurface for Dipole Phased Arrays

120,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی بهینه PSS مبتنی بر PI توام با کنترل کننده TCSC با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری اصلاح شده

 

چکیده ــ این مقاله، به کاربرد جالبی از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) که به تازگی تکامل یافته است، در طراحی استابلایزرها سیستم قدرت (PSS) مبتنی بر کنترل کننده تناسبی-انتگرالی (PI) توام برای سیستم‏های قدرت با شین بی نهایت تک-ماشینه مجهز به جبرانساز سری کنترل-تریستوری (TCSC)، می‏پردازد. از آنجایی که این طراحی برای سیستم‏های توام است، نتایج TLBO‏های سنتی منجر به پاسخ‏های زیر-بهینه می‏گردد و از این رو ما یک روش TLBO اصلاح شده مبتنی بر مفهوم یادگیری بر مبنای تضاد را برای طراحی کنترل کننده‏های توام، پیشنهاد می‏کنیم. شبیه سازی کامپیوتری روش پیشنهادی در شرایط بارگذاری مختلف، برتری TLBO اصلاح شده را در طراحی کنترل کننده‏های توام برای افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت، نشان می‏دهد.

واژه‏های کلیدی: PSS، TCSC، TLBOA، پایداری سیگنال کوچک، SMIB.

An Optimal Design of Coordinated PI based PSS with TC SC Controller using Modified Teaching Learning Based Optimization

60,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک روش تطبیقی برای کنترل توزیع شده توان برای تضمین اشتراک گذاری توان بار تناسبی در ریزشبکه DC با در نظر گرفتن امپدانس‏های خط معادل

 

چکیده ــ این مقاله یک روش کنترل توزیع شده را برای ریزشبکه‏های DC به منظور تضمین اشتراک گذاری تناسبی بار با در نظر گرفتن امپدانس‏های مختلف خط، ارایه می‏دهد. در روش پیشنهادی، نقطه‏ی عملکرد هر DG بطور موثری بر مبنای توان نامی و توان لحظه‏ای DG برای رسیدن به اشتراک گذاری تناسبی توان بار، تعریف می‏شود. برای فرستادن داده‏های مورد نیاز برای تعیین مرجع توان برای همه‏ی DGها، از ارتباطات با پهنای باند کم استفاده می‏شود. به منظور متعادل ساختن توان به ازای الزامات هر واحد، ولتاژ خروحی هر DG توسط یک کنترل کننده‏ی توان، کنترل می‏شود تا نقطه‏ی کاری مطلوب تنظیم شود. بنابراین، همه‏ی DGها قادر به کار در نقطه‏ی کاری متعادل در منحنی دروپ، به منظور تضمین اشتراک گذاری توان بار تناسبی، می‏باشند. این مقاله همچنین اشتراک گذاری بار به منظور جلوگیری از کار ریزشبکه‏ی DC تحت شرایط اضافه بار، را نیز در نظر می‏گیرد. کارآیی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی و آزمایش که روی نمونه‏ی اولیه‏ی ریزشبکه‏ی DC 2.8kW انجام شده، بررسی و تایید شده است.

اصطلاحات شاخص ــ کنترل توزیع شده، ریزشبکه dc، کنترل دروپ، اشتراک گذاری توان، امپدانس خط.  

An Adaptive Power Distributed Control Method to Ensure Proportional Load Power Sharing in DC Microgrid Considering Equivalent Line Impedances

55,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طرح حفاظت دیستانس تطبیقی با مشخصه چهارضلعی برای خط انتقال بشدت فشار قوی/فوق-فشار قوی

چکیده ــ حفاظت دیستانس به طور سنتی می‏تواند در موارد خطاهای غیر-فلزی به نادرستی عمل کرده یا عمل نکند و باعث به خطر افتادن سیستم قدرت شود. بنابراین، در این مطالعه یک طرح دیستانس تطبیقی جدید مبتنی بر صفحه‏ی مختلط، پیشنهاد می‏شود. نخست با استفاده از رابطه‏ی فاز بین جریان توالی منفی در نقطه رله و جریان در نقطه‏ی خطا، زاویه‏ی امپدانس مکمل خطا ناشی از مقاومت خطا، محاسبه می‏شود. سپس، امپدانس موثر خطا از نقطه ‏ی خطا به نقطه‏ی رله، با رابطه‏ی تابع مثلثاتی امپدانس خطای موثر، امپدانس اندازه‏گیری می‏شود و امپدانس مکمل خطا در صفحه‏ی مختلط امپدانس، بدست می‏آید. بر این مبنا، معیار حفاظت دیستانس تطبیقی ایجاد می‏شود. در پایان، نتایج آزمون در شبیه ساز دیجیتال زمان واقعی، نشان می‏دهد که طرح حفاظتی پیشنهاد شده در این مطالعه قابل اعمال به انواع مختلف خطاها بوده و با شرایط عملیاتی مختلف سیستم، تطبیق پذیر است. طرح پیشنهادی در مقایسه با طرح حفاظتی دیستانس سنتی، به مقاومت خطا حساس نیست؛ از این رو می‏توان از عملکرد نادرست یا عدم عملکرد حفاظت دیستانس ناشی از مقاومت خطا به طور موثری جلوگیری کرد.

Adaptive distance protection scheme with quadrilateral characteristic for extremely high-voltageultra-high-voltage transmission line

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده برق رله دیستانس

طرح حفاظت دیستانس تطبیقی برای خط متصل به مزرعه ی بادی با جبرانسازی ادوات FACTS-شنت

 

چکیده ــ به منظور بهبود عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مرسوم برای خطوط جبرانسازی شده با خطاهای مقاومت-بالا، یک طرح حفاظت دیستانس تطبیقی پیشنهاد شده است. این مطالعه رویکردی تحلیلی برای یافتن اثرات احتمالی سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) با اتصال شنت _مانند جبرانساز استاتیکی سنکرون/جبرانساز راکتیو (VAR) ولت-آمپر (SVC)_ متصل به مزرعه ی بادی (WF) درون دریا بر روی مشخصه های رله ی دیستانس، ارایه می دهد. نتایج تحلیلی ارایه گشته و اعتبارسنجی شده در پلتفرم شبیه سازی، پدیده های دسترسی محدود را در حضور هر دو ادوات FACTS مقایسه کرده و این طور برآمده است که در سیستم متصل به SVC، پدیده ی دسترسی محدود شدید تر است. همچنین، حضور SVC مشخصه های خط ارایه شده به رله را _حتی در اتصال کوتاه های با مقاومت خطای صفر_ تغییر می دهد. همچنین، تنظیمات دسترسی به رله به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا هنگامی که مزارع بادی درون آب به سیستم های انتقال برق متصل می شوند، رله و ولتاژ و توان بطور پیوسته نوسان خواهد داشت (به دلیل رابطه ی غیرخطی با سرعت). از این رو، مشخصه های تریپ تطبیقی برای خطای خط-با-زمین دارای مقاومت بالا، با ادوات FACTS شنت با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی مناسب، مساله ی دشواری بوده و همین در پژوهش پیشِ رو، مورد بحث قرار گرفته است.

Adaptive distance protection scheme for shunt-FACTS compensated line connecting wind farm

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

طراحی کنترل کننده تطبیقی در انتخاب سیگنال ورودی-خروجی برای سیستم‏ های جریان مستقیم فشار قوی مبدل منبع ولتاژ به منظور بهبود پایداری سیستم قدرت

 

چکیده ــ انتخاب سیگنال ورودی-خروجی مبتنی بر مدل هفرون فیلیپس از یک سیستم قدرت جریان متناوب فشار قوی/جریان مستقیم فشار قوی (HVDC/HVAC) پارالل، ارایه شده تا پایداری سیستم قدرت را مورد مطالعه قرار دهد. به خوبی می‏دانیم که تزویج مناسب سیگنال‏های ورودی-خروجی در سیستم HVDC-HVAC چند-متغیره می‏تواند عملکرد کنترل کننده مکمل طراحی شده را بهبود بخشد. در این مقاله، از تکنیک‏های مختلف تحلیلی برای سنجش کنترل پذیری و مشاهده پذیری حالت نوسانی الکترومکانیکی استفاده شده است. همچنین اثر متقابل ورودی‏ها خروجی‏ها نیز در نظر گرفتن شده و پیشنهادهایی مربوط به انتخاب بهترین جفت سیگنال در ورودی ها-خروجی‏های سیستم، ارایه می‏شود. بعلاوه، یک کنترل کننده تطبیقی آنلاین مکمل برای کاربردهای HVDC غیرخطی ارایه شده تا نوسانات فرکانس-پایین را در سیستم با اتصالات ضعیف، میرا سازد. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MATLAB نشان می‏دهد که بهترین خروجی-ورودی برای طراحی کنترل کننده میراساز، استفاده از انحراف سرعت روتور به عنوان خروجی و زاویه فاز یکسوساز به عنوان ورودی می‏باشد. همچنین پاسخ سیستم مجهز به کنترل کننده میراساز تطبیقی مبتنی بر سیستم HVDC، عملکرد مناسبی را به هنگام رویارویی با خطاها و اختلالات دارد.

واژه‏های کلیدی: انتخاب سیگنال ورودی-خروجی؛ کنترل کننده میراساز تطبیقی آنلاین؛ جریان مستقیم فشار قوی غیرخطی؛ پایداری سیستم قدرت.

Adaptive controller design based on input-output signal selection for voltage source converter high voltage direct current systems to improve power system stability

90,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله برق در مورد کنترل توان اکتیو برای افزایش پایداری گذرا

استراتژی‏های کنترل توان اکتیو برای افزایش پایداری گذرا در شبکه‏ های AC/DC با سیستم‏های چند-ترمینالی VSC-HVDC

 

چکیده ــ فشار قوی جریان مستقیم (HVDC) چند-ترمینالی با استفاده از مبدل‏های منبع ولتاژ (VSC-HVDC)، فناوری امیدوار کننده ای بوده که کنترل انعطاف پذیر توان اکتیو و راکتیو را ممکن ساخته، و همچنین یکپارچه سازی انرژی تجدید پذیر دوردست، و از همه مهم‏تر استفاده از کابل‏های طویل را آسان می‏سازد. این مقاله یک استراتژی توان اکتیو را برای سیستم‏ های VSC-HVDC چند-ترمینالی را که برای بالا بردن پایداری گذرای شبکه‏های مرکب AC/DC طراح شده است، ارایه می‏دهد. استراتژی پیشنهادی، هر VSC را با استفاده از اندازه گیری فرکانس همه ترمینال ها، کنترل می‏کند. عملکرد آن با یک استراتژی که در آن VSC تنها با استفاده از اندازه گیری‏های محلی فرکانس شبکه AC کنترل می‏شود، مقایسه شده و نشان داده می‏شود که استراتژی پیشنهادی ما، عملکرد بهتری _حتی با در نظر گرفتن تاخیرهای مخابراتی معقول_ را ارایه می‏دهد. این مقاله همچنین نشان می‏دهد که استراتژی پیشنهادی اساسا نتایج مشابهی با نتایج بدست آمده با استفاده از کنترل VSC با سرعت مرکز اینرسی (COI) ارایه می‏دهد. سرعت COI، شکلی جامع‏تر و غنی‏تر از روش پیشنهادی در این مقاله است، اما همچنین بدست آوردن آن نیز پیچیده‏تر است. نتایج شبیه سازی با PSS/E از یک سیستم تست نیز برای نشان دادن مقایسه‏ ها و دست‏آوردهای اصلی روش پیشنهادی، بکار رفته است.

اصطلاحات شاخص ــ کنترل انتقال HVDC، الکترونیک قدرت، پایداری سیستم قدرت، پایداری گذرای سیستم قدرت.

Active Power Control Strategies for Transient Stability Enhancement of ACDC Grids With VSC-HVDC Multi-Terminal Systems

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده برق در مورد یکسوساز بوست

یکسوساز بوست با اینترلیو ZCS-PWM

 

چکیده ــ یکسوساز بوست با اینترلیو ZCS-PWM با ضریب توان بالا، در این مقاله پیشنهاد شده است. در یکسوساز پیشنهادی ما، از تکنیک مدولاسیون پهنای پالس (PWM) و روش کموتاسیون نرم به منظور ارتقای عملکرد مدار استفاده شده است. مدار پیشنهادی شامل دو مبدل بوست بوده که در مد اینترلیو عمل می‏کنند تا توان خروجی را افزایش و جریان ریپل ورودی را کاهش دهند. یک مدار کمکی ZCS-PWM نیز در یکسوساز پیشنهادی پیکربندی شده است تا عملکرد ZCS را در سوییچ‏های اصلی و سوییچ‏های کمکی ارایه کرده و مساله تلفات کلیدزنی و EMI را بهبود بخشد. یک نمونه اولیه در آزمایشگاه به منظور اعتبار سنجی این تیوری مدار، پیاده سازی شده است.

واژه‏های کلیدی ــ سیستم تامین توان dc؛ ZCS-PWM

A ZCS-PWWM invterleaved Boost rectifier

45,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده پهپاد (UAV) خورشیدی

UAV خورشیدی راه‏ اندازی دستی برای پروازهای پیوسته ی چند روزه در ارتفاع کم

 

چکیده ــ این مقاله طراحی مفهومی، توسعه دقیق و تست پرواز مربوط به یک هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با استقامت طولانی مدت پرواز در ارتفاع-کم (LALE) خورشیدی را که در ETH  زوریخ طراحی و ساخته شده است، ارایه می‏دهد. UAV بایستی استقامت مداوم در عرض جغرافیایی 45°N در پنچره 4-ماه با مرکز حدود 21 ژوئن، ارایه دهد. یک روش طراحی مفهومی پیشرفته ارایه شده و با هدف بیشینه ساختن استقامت پرواز مداوم با در نظر گرفتن اختلالات هواشناسی محلی مانند ابر یا باد، اِعمال می‏شود. بدنه هواپیما، سخت افزار اویونیک، تخمین حالت و توسعه روش کنترل برای عملیات پرواز مستقل، در این مقاله توصیف خواهد شد. نتایج آزمون پرواز شامل یک پرواز 12-ساعته بوده که برای جبرانسازی شرایط پرواز-در-شب تنها متکی به باطری می‏باشد. بعلاوه، نتایج پرواز ما از آزمایش‏های میدانی جستجو-و-نجات بدست آمده که در آن یک دوربین و یک پردازشگر بر روی هواپیما سوار شده تا ایجاد یک نقشه سه-بعدی با صحت بالا از منطقه فاجعه کنند.

A Solar-Powered Hand-Launchable UAV for Low-Altitude Multi-Day continous flight

100,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده رادار نظارت بر سلامت مبتنی بر SFCW

یک تکنیک عملی برای بهبود اندازه گیری فاصله برای رادار نظارت بر سلامت مبتنی بر SFCW

چکیده ــ در این کار یک تکنیک برای بهبود اندازه گیری فاصله‏ی رادار موج پیوسته فرکانس-پله‏ای (SFCW) برای استفاده در مکان‏های سرپوشیده، ارایه می‏شود. هدف اصلی این رادار SFCW، بدست آوردن یک روش غیرتهاجمی برای اندازه گیری مکان بیماران در محیط‏های خانگی بدون نیاز به پوشین برچسب موقعیت جغرافیایی می‏باشد. نخست اصول عملیاتی تیوری و عملی مربوط به آرایش این رادار، ارایه می‏شود. به دلیل عملکرد آن در محیط‏های سرپوشیده با استفاده از دو آنتن، انتظار می‏رود که بازتاب، مسیرهای چندگانه، پراکندگی بازگشتی و تزویج متقاطع روی تخمین موقعیت آن تاثیر بگذارند. از این رو از یک تکنیک جبرانسازی مبتنی بر تبدیل فوریه‏ی سریع معکوس (IFFT) برای غلبه بر این محدودیت، استفاده می‏شود. اندازه گیری‏های عملی که در یک اتاق 5 × 5 m2 انجام شده، بطور موفقیت آمیزی اثبات کرده است که این رویکرد قادر به جبرانسازی مسیرهای چندگانه از دیوارها، اثاثیه و قفسه‏های فلزی بوده، و تکنیک اندازه گیری بهبود یافته‏ی مجزایی را برای محلی سازی یک شخص در یک محیط سرپوشیده‏ی واقعی، بدست می‏آورد.

اصطلاحات شاخص ــ کالیبراسیون، اندازه گیری فاصله، نظارت بر بیمار، اندازه گیری‏های راداری، نظارت از راه دور، رادار SFCW، محلی سازی بدون-برچسب.

A Practical Distance Measurement Improvement Technique for a SFCW-based Health Monitoring Radar

55,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی

یک روش برنامه نویسی درجه دوم با قید درجه دومی برای هماهنگی بهینه رله ‏های اضافه جریان جهتی

چکیده ــ هماهنگی رله‏ های اضافه جریان جهتی (DOCR) در شبکه‏های قدرت مش شده‏ی دارای چندین منبع، یک مساله‏ی بهینه سازی دارای محدویت است که در نوشته‏ی تازه ای به عنوان مساله‏ی برنامه نویسی خطی (LP)، غیرخطی (NLP) و غیرخطی عددصحیح آمیخته (MINLP)، بیان شده است. در این مقاله، مساله‏ی NLP هماهنگی DOCR به صورت یک مدل برنامه نویسی درجه دوم با قید درجه دومی (QCQP) معادل فرمول‏بندی شده که منجر به کاهش چشمگیر پچیدگی مساله می‏گردد. یکی دیگر از نوآوری‏های این کار، بیان سیستماتیک مساله با استفاده از مفاهمی تیوری گراف می‏باشد. این روش پیشنهادی به سه سیستم قدرت مش شده‏ی مختلف _با استفاده ا نرم افزار بهینه سازی مدرن_ اِعمال شده است. نتایج شبیه سازی، بازده و برتری مدل QCQP پیشنهادی را نسبت به رویکرد  NLP مرسوم، نشان می‏دهد.

عبارات کلیدی ــ  رله‏ های اضافه جریان جهتی، برنامه نویسی غیرخطی، تنظیم جریان وصل (پیکاپ)، حفاظت سیستم قدرت، برنامه نویسی درجه دوم با قید درجه دومی، هماهنگی رله، تنظیم شاخص زمان.

A Novel Quadratically Constrained Quadratic Programming Method for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays

75,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله ترجمه شده ریزشبکه‏ های DC خودگردان

یک چارچوب کنترل تطبیقی چند-هدفی در ریزشبکه‏ های DC خودگردان

چکیده ــ این مقاله یک طرح مدیریت توان تطبیقی چند-هدفی را برای ریزشبکه‏های DC خودگردان ارایه می‏دهد که تشکیل شده از یک استراتژی شارژ/تخلیه‏ی متناسب مبتنی بر یک بهره تطبیقی جدید است تا میان سیستم‏های ذخیره سازی انرژی باتری (BESS) با ظرفیت‏های مختلف، تعادل ایجاد کند. از آنجایی که BESSها یک عنصر کلیدی برای تثبیت قابلیت اطمینان و پایداری در یک ریزشبکه‏ی خودگردان هستند، اقدامات کنترلی برای طولانی ساختن این واحدها باید به طور مناسبی مورد تحقیق واقع شود. در پی روش توصیه شده‏ی شارژ BESSها _یعنی شارژ ولتاژ ثابت/جریان ثابت (CC/CV)، روش‏های مرسوم با استفاده از یک مقدار مرجع شناور برای کنترل شارژ CV متحمل تغییر حالت (mode switching) می‏شوند که جریان صفر را به هنگام شارژ کامل باتری تضمین نمی کند. به منظور در نظر گرفتن این مساله، یک طرح کنترلی غیر-نامی (de-rating) جدید برای PV برای شارژ یکپارچه‏ی CV در BESSها  با استفاده از مکانیزم تطبیقی که توسط طرح کنترل تطبیقی مرجع مدل (MRAC) برای مدیریت توان بهینه بین منابع و بارها معرفی شده است، انجام پذیرفته است. همچنین، رویدادهای انرژی مانند حذف بار و بارِ ناشی از عملکرد PV نیز با جزییات مورد بحث قرار گرفته است. استراتژی کنترلی پیشنهادی در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده و روی یک نمونه اصلی تجربی مبتنی بر 1 kVA FPGA تست شده است تا اعتبار رویکرد کنترلی را تحت سناریوهای مختلف، بررسی کند.

اصطلاحات شاخص ــ ریزشبکه DC، کنترل تطبیقی، مدیریت توان.

A Multi-Objective Adaptive Control Framework in Autonomous DC Microgrid

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله برق کنترل ولتاژِ ریزشبکه ‏های جزیره‏ ای DC

یک رویکرد غیرمتمرکز مقیاس پذیر برای کنترل ولتاژِ ریزشبکه ‏های جزیره‏ ای DC

 

چکیده ــ در این مقاله یک طرح کنترل غیرمتمرکز جدید برای ریزشبکه‏های جزیره‏ای DC (ImG) شامل چندین واحد تولید پراکنده (DGU) با توپولوژی اتصال میانی کلی، پیشنهاد می‏شود. هر کنترل کننده‏ی محلی، ولتاژ نقطه‏ی اتصال مشترک DGU مربوطه را روی یک مقدار مرجع تنظیم (رگولاسیون) می‏کند. بویژه، طراحی کنترلی آفلاین به طریق پلاگ اند پلی انجام شده است، بدین معنی که (1) امکان اضافه/حذف کردن یک واحد DG بدون به هم ریختن پایداری ImG سراسری، از طریق یک مساله‏ی بهینه سازی بررسی می‏شود؛ (2) هنگامی که یک DGU به ریزشبکه وصل یا از آن قطع می‏شود، حداکثر واحدهای DG بایستی کنترل کننده‏های خود را به روز کنند، و (3) ترکیب یک کنترل کننده‏ی محلی فقط از اطلاعات موجود در DGU مربوطه و خطوط متصل به آن استفاده می‏کند. این، پایداری سراسری ترکیب کنترل را با رشد اندازه‏ی ImG یا تعویض DGUها، تضمین می‏کند.. با این حال، با تخمین متوسطی از دینامیک‏های خط، ما بطور رسمی پایداری ImG حلقه بسته‏ی سراسری را تضمین می‏کنیم. عملکرد کنترل کننده‏های پیشنهادی با شبیه سازی سناریوهای مختلف در PSCAD، تجزیه و تحلیل شده است. 

اصطلاحات شاخص ــ کنترل غیرمتمرکز، پلاگ اند پلی، ریزشبکه DC، ریزشبکه جزیره ای، کنترل ولتاژ.

A decentralized scalable approach to voltage control of DC islanded microgrids

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ترجمه مقاله مقایسه UPFC و IPFC در کنترل بهینه پخش توان و تنظیم پخش توان

مقایسه ای میان UPFC و IPFC در کنترل بهینه پخش توان و تنظیم پخش توان

چکیده ــ این مقاله مقایسه ای میان کاربردهای کنترل کننده‏ی یکپارچه پخش توان (UPFC) و کنترل کننده پخش توان بین خطی (IPFC) در کنترل بهینه پخش بار (OPF)، ارایه می‏دهد. مدل‏های تزریق توان ادوات سیستم‏های انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)، مرور شده و بدون ارسال دوباره‏ی توان اکتیو تولیدیدر مساله‏ی OPF لحاظ می‏شود که هزینه‏ی تولید کل را کاهش می‏دهد. ادوات FACTS وظیفه‏ی تنظیم پخش توان (بار) را داشته و درجه‏های آزادی بیشتر آنها به عنوان پتانسیل بیشتر در بهینه‏سازی سیستم قدرت، عمل می‏کند. عملکرد UPFC و IPFC از نظر تلفات توان اکتیو کل و ظرفیت‏های لازم آنها از طریق مثال‏های عددی، مقایسه می‏گردد. عملی بودن الگوریتم مبتنی بر گرادیان، یعنی برنامه ریزی درجه دوم متوالی (SQP)، مورد آزمون واقع شده و اهمیت و برخی از تکنیک‏های انتخاب مناسب شرایط بهینه‏سازی اولیه نیز، ارایه می‏گردد.

اصطلاحات شاخص ــ FACTS، IPFC، OPF، UPFC.

article 136

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مدیریت تراکم چند-هدفی با استفاده از تغییر زمان بندی تولید و حذف بار

 

چکیده ــ این مقاله یک راهبرد تازه برای مدیریت تراکم ارایه می‏کند که در آن از تغییر زمان بندی تولید و حذف بار، با مدل سازی بار وابسته-به-ولتاژ واقعی استفاده شده است. این مقاله، توابع هدف زیادی همچون کمینه سازی هزینه حذف بار و تولید (GLCM)/بیشینه سازی رفاه اجتماعی شامل پیشنهاد‏های پاسخگویی به بار (SWM)، کمینه سازی حذف بار (PshdM)، بیشینه سازی بار تغذیه شده (LSM)، و کمینه سازی خطا در بار تغذیه شده را ارایه می‏دهد. تا آنجایی که می‏دانیم، همه تلاش‏های صورت گرفته در زمینه مدیریت تراکم، مدل‏های با بار ثابت را در نظر گرفته بودند. این مقاله با استفاده از مدل‏های بار وابسته به ولتاژ، به وضوح عیوب مربوط به مدل‏های تک-هدفه مرسوم برای مدیریت تراکم را _مانند GLCM/SWM و PshdM_ به دلیل کاهش مقدار بار تغذیه شده، از میان می‏برد. از این رو، نیاز به بهینه سازی چند هدفه بوده و می‏توان اهداف را بسته به شرایط بارگذاری، به طور مناسبی ترکیب کرد. الگوریتم تکاملی پارتو قدرتمند چند-هدفی 2+ برای حل مساله مدیریت تراکم پیشنهادی، بکار رفته است. کارآیی راهبرد توسعه یافته با استفاده از نتایج شبیه سازی در سیستم تست 30-شینه IEEE، تایید شده است.

اصطلاحات شاخص ــ مدیریت تراکم، زمان بندی تولید، ریزش بار، مدل سازی بار، تراکم، بهینه سازی چند-هدفی.

Multi-Objective based Congestion Management using Generation Rescheduling and Load Shedding

125,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رویکرد چند-هدفی برای بازآرایی شبکه توزیع با ضریب توان بهینه DG با استفاده از NSPSO

چکیده: در این مطالعه، یک روش چند-هدفی برای بازآرایی بهینه شبکه و نیز توزیع توان راکتیو تولیدات پراکنده (DG)، پیشنهاد شده تا عملکرد شبکه را با استفاده از بهینه سازی تجمع ذرات مرتب سازی نامغلوب (NSPSO)، بهبود بخشد. عملکردهای مختلف شبکه بر حسب چند تابع هدف، شامل کمینه سازی تلفات توان سیستم، انحراف ولتاژ و اتلاف انرژی از سیستم‏های تولید کننده بادی و خورشیدی، می‏باشد. کارآیی روش پیشنهادی، بر روی یک سیستم توزیع شعاعی 33-شینه IEEE، به ازای ترکیب‏های مختلف بازآرایی شبکه و توان خروجی راکتیو DG-ها یا ضریب توان متغیر آن، مورد آزمون واقع شده است. همچنین، نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده شده که عملکرد بهتری در شبکه با بازآرایی شبکه و نیز بهینه سازی ضریب توان، نسبت به موارد دیگر، بدست می‏آید. بعلاوه، این استراتژی منجر به اتلاف انرژی کمتری در منابع تولید تجدید پذیر پراکنده _نسبت به شبکه بدون بازآرایی_ خواهد شد؛ از این رو، رویکرد پیشنهادی برای ذخیره سازی و بهره برداری از بیشینه ظرفیت منابع تجدید پذیر در دسترس، مناسب می‏باشد.

Multi-objective approach for distribution network reconfiguration with optimal DG power factor using NSPSO

110,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روش ارزیابی اثر کیفیت توان خودروهای الکتریکی شارژی

این مقاله یک روش شبیه سازی هارمونیک احتمالی را برای بررسی اثر کیفیت توان خودروهای الکتریکی (EV-ها) ارایه می‏دهد. روش ارایه شده، مشخصه‏های عملیاتی تصادفی خودروهای _از جمله زمان شارژ تصادفی، مدت زمان شارژ و موقعیت خودروی_ را در نظر می‏گیرد. یک مدل چندفاز سیستم اولیه و ثانویه به منظور نشان دادن سیستم مورد بررسی، در آن بکار رفته است. چند مطالعه موردی شدید با استفاده از این روش و داده‏های EV اندازه گیری شده، انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‏دهد که ورژن‏های کنونی EV-های هیبریدی شارژی (با استفاده از برق شهر)، اثر هارمونیکی قابل ملاحظه ای بر روی سیستم‏های قدرت ندارد. اگرچه، شارژر مرحله 1 می‏تواند ولتاژ خنثی-به-زمین را در خانه‏ها را افزایش داده که ممکن است منجر به افزایش ولتاژ سرگردان شود.

اصطلاحات شاخص ــ خودروهای الکتریکی، هارمونیک ها، کیفیت توان (PQ).

Method to Assess the Power Quality Impact of Plug-in Electric Vehicles

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

استراتژی جبران سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ سطح فشار-متوسط با استخراج‏ های توالی مثبت و منفی در دستگاه های مرجع چندگانه

چکیده ــ این مقاله یک استراتژی جبرانسازی جدید مبتنی بر نظریه توان لحظه ای را ارایه می‏دهد که می‏توان از آن در بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) استفاده کرد. این روش از یک تبدیل DQ چندگانه با ماژول‏های تفکیک برای استخراج مولفه‏های توالی مثبت و منفی از امواج مولفه اصلی و هارمونیکی _برای اینکه بتواند هر مولفه را بطور جداگانه تنظیم و تحلیل کند_ استفاده می‏کند. در نتیجه این راهبرد جدید، پاسخ دینامیکی و دقت ردیابی بهبود یافته و نوسانات مولفه‏های DQ محو گشته است. به منظور بررسی و تایید کارآیی این روش، مدل شبیه سازی DVR آبشاری آن در MATLAB/SIMULINK ساخته شده و یک سری شبیه سازی انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‏دهد که در صورت وجود شرایط پیچیده مانند فلش ولتاژ، هارمونیک و عدم تعادل، DVR پیشنهادی شایسته جبرانسازی بهتر با کمک این استراتژی جدید می‏باشد. استراتژی جبرانسازی توسط یک دستگاه تستر افت ولتاژ 10 kV/500 kVA مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آزمایشگاهی تایید می‏کنند که این روش می‏تواند پاسخ دینامیکی را بهبود داده و دقت بالایی را در هر دو حالت دینامیک و مانا بدست آورد. از این رو این استراتژی از نظر کاربردهای مهندسی، دارای ارزش بالایی است.

Medium-voltage level dynamic voltage restorer compensation strategy by positive and negative sequence extractions in multiple reference frames

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مدل زمان بندی دراز-مدات انرژی تجدید پذیر برای اجتماع‏ های دور دست

 

چکیده ــ این مقاله مدلی جدید برای برنامه ریزی دراز-مدت انرژی تجدید پذیر (RE) برای اجتماع‏های دوردست (RC) را _با در نظر گرفتن مشخصات RC-های مبتنی بر ژنراتورهای دیزلی در کانادا و بخش‏های دیگری از جهان مانند آلاسکا و شمال شیلی_ پیشنهاد می‏کند. در چند دهه گذشته، افزایش چشمگیری در ارزیابی و بهره برداری از طرح‏های RE در مکان‏های دوردست شمالی وجود داشته است. مدل پیشنهادی این مقاله، با ایجاد یک ابزار برنامه ریزی اجتماع چند-ساله که می‏توان از آن برای تعیین پاسخ‏های انرژی تجدید پذیری (RE) که از نظر فنی و اقتصادی عملی هستند، استفاده کرد، و همچنین با در نظر گرفتن ساختارهای عملیاتی موجود، سیستم‏های قیمت گذاری برق، چارچوب‏های یارانه ای، و جایگزین‏های منابع مالی پروژه که تحت آن می‏توان RE را در اجتماع‏های دوردست (RC) بکار گرفت، بدست می‏آید. مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی برای Kasabonika Lake First Nation community در شمال انتاریو، پیاده سازی شده است. مطالعه موردی نشان می‏دهد که پروژه‏های RE می‏تواند تحت شرایط عملیاتی موجود برای مجموعه ای از گزینه‏های سرمایه گذاری که دارای ریسک‏های اقتصادی هستند، عملی باشد.

 اصطلاحات شاخص: دیزل ژنراتورها، ریزشبکه ها، اقتصاد ریزشبکه، برنامه ریزی تولید توان، اجتماع دور دست (RC)، تولید تجدید پذیر.

Long-Term Renewable Energy Planning Model for Remote Communities

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عملکرد بهینه ریزشبکه ‏ها با زمان بندی همزمان خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به واحدهای بادی و PV

 

چکیده ــ این مقاله، به زمان بندی همزمان وسایل نقلیه الکتریکی و بارهای پاسخگو برای کاهش هزینه بهره برداری و انتشار گازهای گلخانه ای در حضور توان بادی و PV در ریزشبکه می‏پردازد. در این روش، از خودروهای الکتریکی برای اصلاح اوج مصرف و نیز منحنی بار، استفاده می‏شود؛ در حالی که از بارهای پاسخگو برای تامین رزرو مورد نیاز به منظور جبرانسازی عدم قطعیت‏های توان بادی و خورشیدی استفاده شده است. همچنین، یک مدل دو-مرحله ای توسعه یافته نیز برای تعیین هزینه بهره برداری انتظاری ریزشبکه (انرژی و رزرو)، ارایه شده است. در مرحله نخست، هزینه‏های توان تولیدی و رزرو کمینه می‏شود، در حالی که در مرحله دوم هزینه‏های مربوط به تغییرات زمان بندی واحد (تولید کننده) ناشی از تغییرات توان بادی و PV کمینه می‏شود. مدل پیشنهادی در یک ریزشبکه با تولیدات پراکنده مختلف، پیاده سازی شده است.  نتایج شبیه سازی نشان داده که تلفیق خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو، منجر به کاهش هزینه‏های بهره برداری سیستم و انتشار گازهای گلخانه ای شده، و بطور همزمان عدم قطعیت‏های مربوط به توان بادی و PV جبرانسازی می‏شود.

واژه‏های کلیدی: انرژی تجدید پذیر، ریزشبکه، خودروهای الکتریکی، بارهای پاسخگو، عدم قطعیت

Optimal operation of microgrids through simultaneous scheduling of electrical vehicles and responsive loads considering wind and PV units uncertainties

145,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عملکرد بهینه انرژی در نیروگاه‏ های هیدروترمال با کمینه سازی همزمان آلودگی و هزینه ها، با استفاده از الگوریتم ABC پیشرفته

 

چکیده ــ هدف این مقاله، کمینه سازی همزمان واحدهای هیدروترمال (آب-گرمایی) به منظور رسیدن به بهترین پاسخ با استفاده از یک الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC) پیشرفته در یک تابع چند-هدفی تشکیل شده از توزیع اقتصادی توان (ED) با در نظر گرفتن اثر نقطه-ولو و تابع آلودگی در سیستم‏های قدرت با در نظر گرفتن آب داغ سیستم آبی، می‏باشد. دراین نوع مساله بهینه سازی، همه قیود عملی واحدها تا حد امکان با واقعیت، در نظر گرفته شده است. این قیود شامل کمینه و بیشینه توان خروجی واحدهای تولید کنند، قیود ناشی از تعادل میان تامین و تقاضا، تاثیر آلودگی، تعادل آب، منحنی تولید نابرابر با در نظر گرفتن اثر نقطه-ولو و تلفات سیستم، می‏باشد. الگوریتم پیشنهادی به سیستم تحت مطالعه اعمال شده و نتایح بدست آمده در شرایط کاری مختلف، تحلیل شده است. به منظور جلوگیری از تحقیق در شرایط عملیاتی گوناگون، پروفایل‏های بار مختلفی در 12 ساعت، در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده با نتایج روش‏های دیگر شامل الگوریتم ژنتیک (GA)، و الگوریتم ژنتیک پیشرفته مقایسه شده است. همگرایی سریع یکی از قابلیت‏های این الگوریتم پیشرفته می‏باشد.

اصطلاحات شاخص ــ قیود عملی واحدها، تابع آلودگی، ولو بخار ورودی، نرخ شیب افزایشی واحدها، الگوریتم ABC پیشرفته.

Optimal operation of energy at hydrothermal power plants by simultaneous minimization of pollution and costs using improved ABC algorithm

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آشکارسازی آنلاین خطاهای اتصال-کوتاه سیم-پیچی استاتور موتور القایی

 

چکیده ــ هدف اصلی این مقاله، توسعه تکنیکی برای آشکارسازی دور-با-دور (سیم پیچی) خطاهای اتصال-کوتاه در یک یا دو فاز استاتور موتورهای القایی می‏باشد. از این رو، مدل سازی یک خطای اتصال کوتاه دور-با-دور در بیشتر از یک فاز و در خطای فاز-به-زمین، نخستین نوآوری این مقاله برای محاسبه جریان‏های فاز تحت شرایط خطا می‏باشد. این استراتژی از ویژگی‏های بدست آمده از الگوی جریان سه-فاز مربوطه در فضای سه-بعدی، استفاده می‏کند. تشخیص فازهای دارای خطا و شدت خطا، حاصل این تکنیک می‏باشد. همچنین این تکنیک قادر به تشخیص خطاهای فاز-به-زمین نیز هست. این روش، تنها نیاز به سنسورهای جریان داشته که در بیشتر سیستم‏های درایو به منظور کنترل پذیری خوب، موجود است، و نیازی به جزییات طراحی ماشین نیست. نتایج تجربی نیز، آورده شده تا توانایی استراتژی پیشنهادی برای آشکارسازی و تعیین مکان فاز/فازها تحت خطاها و شرایط بار گوناگون را، نشان دهد.

اصطلاحات شاخص ــ مانیتورینگ شرایط، موتور القایی (IM)، خطای اتصال کوتاه فاز-با-زمین، خطای اتصال کوتاه دور-با-دور، مکان هندسی در فضای سه-بعدی.

Online Detection of Induction Motor’s Stator Winding Short-Circuit Faults

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل پایداری دینامیکی ولتاژ سیستم قدرت با در نظر گرفتن توان بادی

چکیده ــ توان بادی در مقیاس بزرگ، به شدت بر روی سیستم قدرت تاثیر می‏گذارد. تحقیق در مورد پایداری ولتاژ سیستم با در نظر گرفتن توان بادی، تمرکز بسیاری از پژوهشگران می‏باشد. مطابق با ژنراتورهای توان بادی با سرعت-ثابت و ژنراتورهای بادی القایی دو-سو تغذیه، این مقاله اثرات توان بادی بر روی پایداری ولتاژ سیستم قدرت را با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی مختلف و مکان‏های خطای گوناگون در سیستم قدرت، تحلیل می‏کند. انواع مختلف ژنراتور توان بادی، تاثیر مختلفی بر روی پایداری ولتاژ می‏گذارند؛ عوامل تاثیرگذار اصلی توان بادی، ظرفیت و مکان آن می‏باشد. اقدامات موثر برای بهبود پایداری ولتاژ سیستم قدرت، با در نظر گرفتن نتایج شبیه سازی، پیشنهاد شده است.

واژه‏های کلیدی ــشبکه هوشمند؛ پایداری ولتاژ؛ عوامل موثر

Power System Dynamic Voltage Stability Analysis Considering Wind Power

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بهبود اشتراک گذاری توان در شبکه‏ های مستقل با استراتژی کنترل غیرمتمرکز

چکیده ــ این مقاله روشی را ارایه می‏دهد که طی آن امکان تقسیم (اشتراک گذاری) ایداه آل توان راکتیو در بین منابع کوچک مبتنی بر مبدل در یک ریزشبکه‏ی با استراتژی کنترلی غیرمتمرکز، فراهم می‏شود. به منظور جلوگیری از اضافه بار یا جریان‏های ناشی از اختلاف پتانسیل منابع، تقسیم توان بایستی به خوبی در میان MS-ها(منابع کوچک یا میکرو) انجام شود. استفاده از مشخصه‏های کنترلی دروپ برای بدست آوردن تقسیم توان مناسب، رضایتبخش نیست؛ زیرا عدم تقارن در سیستم تاثیری ژرف در کیفیت تقسیم توان می‏گذارد. در روش پیشنهادی ما، پارامترهای مشخصه دروپ _با تغییر در نقطه عملیاتی سیستم_ اصلاح می‏شود؛ بدین صورت که پخش توان ایده آل پس از انجام فرایند اصلاح صورت می‏پذیرد. نتایج شبیه سازی نیز به منظور نشان دادن اعتبار تجزیه و تحلیل‏های انجام شده، ارایه شده اند.

فهرست:

 1. مقدمه
 2. کنترل غیرمتمرکز MGها(ریزشبکه ها)
 3. روش ارایه شده
 4. انتخاب پارامتر
 5. تجزیه و تحلیل پایداری
 6. تولید سیگنال آغاز
 7. نتایج شبیه سازی
 8. اصلاح مشخصه‏های P-V
 9. محدودیت‏های تقسیم توان ایده آل
 10. نتیجه گیری

Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy_saghafi

105,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مروری بر میراسازی نوسانات توان با پشتیبانی توان بادی

چکیده ــ در نتیجه پیشرفت‏های تکنولوژی، توان بادی به عنوان یکی از امیدوار کننده ترین منابع انرژی تجدید پذیر ظاهر شده است. بتازگی، سطح نفوذ انرژی بادی در سیستم‏های قدرت، منجر به اصلاح جنبه‏های مختلف رفتار سیستم قدرت، شامل پایداری شده است. به دلیل این نفوذ بالا، اپراتورهای سیستم انتقال قوانین شبکه مشخصی را برای اتصال مزارع بادی، وضع کرده اند. این قوانین شبکه، الزام می‏دارد که توربین‏های بادی خدمات جانبی مانند تنظیم فرکانس و تنظیم توان راکتیو به شبکه ارایه دهند. در آینده ای نزدیک، قابلیت میراسازی نوسانات سیستم نیز مورد نیاز خواهد بود. بدین دلیل، تاثیر مزارع بادی متصل به شبکه بر روی نوسانات توان، در این مقاله با تمرکز بر مشارکت یا میراسازی نوسانات سیستم قدرت، و نیز بر نوسانات داخلی توربین بادی، مرور می‏گردد.

واژه‏های کلیدی ــ کنترل کننده میراساز، تنظیم میراسازی نوسان توان، استابلایزر سیستم قدرت (PSS)، پایداری سیگنال کوچک، توان بادی.

Power oscillation damping supported by wind power A review

125,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بهینه سازی همزمان توزیع اقتصادی-انتشار توان برای سیستم‏ های قدرت دارای واحدهای خورشیدی

چکیده _ توزیع توان با کمینه هزینه بهره برداری منابع انرژی حرارتی، بخش مهمی از تحقیقات را از دهه‏ها پیش بخود اختصاص داده است. تازگی با افزایش تمایل به منابع انرژی تجدید پذیر، توزیع اقتصادی توان بهینه تبدیل به مساله ای چالشزا شده است. این مقاله مدلی توام از توزیع اقتصادی-انتشار توان (CEED) برای سیستم قدرت فتوولتاییک خورشیدی را که شامل چندین نیروگاه حرارتی و خورشیدی است، ارایه می‏دهد. ما مساله برنامه ریزی باینری آمیخته با عدد صحیح (MIBP) را با قیود عملی مختلف، فرمولبندی می‏کنیم. یک چارچوب تجزیه نیز که مساله اصلی را به دو زیر-مساله تقسیم می‏کند، ارایه می‏شود. تکنیک‏های بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)، روش نیوتون-رافسون، و برنامه نویسی باینری آمیخته با عدد صحیح (BIP) به منظور یافتن پاسخ بهینه سازی مشترک، بررسی می‏شود. مدل پیشنهادی بر روی سیستم 30-شینه IEEE تست می‏شود. نتایج شبیه سازی، کارآیی مدل پیشنهادی را نشان می‏دهد.

واژه‏های کلیدی ــ  توزیع اقتصادی، سیستم‏های قدرت، فتوولتاییک، PSO

Optimizing Combined Emission Economic Dispatch for Solar Integrated Power Systems

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

توزیع بهینه توان راکتیو برای رگولاسیون ولتاژ در سیستم ‏های توزیع نامتعادل

 

چکیده ــ در این مقاله، ما روشی برای تنظیم بهینه توان راکتیو ناشی از منابع پراکنده (DER) موجود در سیستم‏های توزیع را با هدف تنظیم ولتاژهای شین، ارایه می‏دهیم. برای موردی که شبکه متعادل است، ما از رویکرد مدل سازی پخش بار شاخه برای سیستم‏های قدرت شعاعی استفاده کرده تا مساله پخش بار بهینه (OPF را فرمول بندی کنیم. سپس، از ویژگی‏های شرایط عملکرد سیستم، استفاده کرده تا عبارات غیرخطی مخصوص این OPF را متعادل سازیم، که منجر به یک مساله درجه دو (QP) محدب می‏شود. به منظور حل موثر این QP، یک الگوریتم پراکنده برمبنای روش مسیر متناوب ضرب کننده‏ها (ADMM)، را ارایه می‏دهیم. همچنین، فرمول بندی سه فاز نامتعادل را، در نظر گرفته تا نظریه نامبرده را برای مورد شبکه متعادل بسط دهیم. چندین مطالعه موردی را ارایه کرده تا این روش را در سیستم‏های توزیع سه-فاز نامتعادل، نمایش دهیم.

واژه‏های کلیدی: روش مسیر متناوب ضرب کننده‏ها (ADMM)، کنترل غیر متمرکز، الگوریتم‏های توزیع شده، محاسبات تحلیل سیستم قدرت، کنترل توان راکتیو، روش‏های بازگشت سیستم به تعادل.

Optimal Reactive Power Dispatch for Voltage Regulation in Unbalanced Distribution Systems

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حفاظت بهینه شبکه قدرت از طریق یک مدل مدافع-مهاجم-مدافع

 چکیده ــ آسیب پذیری سیستم قدرت، یکی از اصلی ترین نگرانی‏های جامعه ماست و مساله حفاظت آن اغلب به صورت یک مدل مدافع-مهاجم-مدافع سه-سطحی فرمول بندی می‏شود. هر چند، این مساله سه-سطحی، از نظر محاسبات چالشزا می‏باشد. در این مقاله، یک الگوریتم تولید ستون-و-قید برای بدست آوردن پاسخ‏های بهینه آن، طراحی و پیاده سازی می‏شود. نتایج عددی در سیستم IEEE نشان می‏دهد که: (1) الگوریتم توسعه یافته، پاسخ‏های بهینه را در زمان مناسبی تعیین می‏کند که بسیار بهتر از الگوریتم دقیق موجود است؛ (2) پاسخ حمله بدست آمده از حل مدل مهاجم-مدافع، بطور کلی منجر به برنامه حفاظت بهینه نمی شود؛ و (3) حفاظت با استفاده از پاسخ بهینه‏ی مدل مدافع-مهاجم-مدافع، همواره بقای شبکه را تحت احتمال خطا بهبود می‏بخشد. الگوریتم و مدل پیشنهادی را به آسانی می‏توان به منظور سازگاری با دیگر مسایل زیرساختی بحرانی حفاظت شبکه، اصلاح کرد.

واژه‏های کلیدی: حفاظت شبکه قدرت، مدل مدافع-مهاجم-مدافع، روش تولید ستون-و-قید

Optimal power grid protection through a defender–attacker–defender model

80,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پخش توان بهینه با جبران کننده استاتیکی سری ولتاژ (SSVR) در سیستم‏ های توزیع با در نظر گرفتن نفوذ PV

 

چکیده ــ ادوات DFACTS اغلب در سیستم‏های توزیع به منظور کنترل فلش‏های ولتاژ، جبرانسازی توان راکتیو و دیگر مسایل کیفیت توان، کاربرد دارند. جبرانساز استاتیکی سری ولتاژ (SSVR)، یکی از DFACTS‏های رایج برای بهبود پروفایل ولتاژ می‏باشد که در این مقاله مدل شده است. همچنین، پخش بار بهینه در سیستم‏های توزیع دارای منابع PV، به منظور کمینه سازی تلفات توان انجام گرفته است. از سیستم‏های 33 شینه IEEE و نیز 69 شینه IEEE برای نشان دادن کارآیی عملکرد SSVR در شبکه‏های فعال دارای منابع PV، استفاده شده است. در پایان، اثرات ظرفیت و مکان SSVR بر روی کاهش ولتاژ و کاهش تلفات توان، مورد بحث قرار گرفته است.

اصطلاحات شاخص ــ  DFACTS، جبرانساز استاتیکی سری ولتاژ (SSVR)، منابع PV، سیستم توزیع، بهینه سازی توان راکتیو.

Optimal Power Flow with Series Static Voltage Restorer (SSVR) in Distribution Systems Considering PV Integration

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پخش بار بهینه با توابع هزینه ناهموار و انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی عقبگرد

چکیده ــ بهره برداری اقتصادی سیستم‏های تولید انرژی الکتریکی، یکی از مسایل رایج در سیستم‏های انرژی می‏باشد. در این مقاله، روشی جدید به نام الگوریتم بهینه سازی جستجوی عقبگرد (BSA) برای حل مساله پخش بار بهینه، ارایه شده است. این روش در 16 مورد مختلف بر روی سیستم‏های آزمون 30-شینه IEEE، 57-شینه IEEE، 118-شینه IEEE مورد آزمون قرار گرفته است. علاوه بر هزینه سوخت تولید سنتی، گزینه‏های چند-سوختی، اثر نقطه-ولو و دیگر پیچیدگی‏ها نیز در اینجا در نظر گرفته شده است. همچنین، هدف‏های مختلفی مانند بهبود پروفایل ولتاژ، افزایش پایداری ولتاژ و کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه ای نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده با استفاده از برخی الگوریتم‏های بهینه سازی معروف، مقایسه شده است. این مقایسه کارآیی روش BSA را برای حل مسایل OPF (پخش بار بهینه) با توابع هدف ناهموار و پیچیده، تاکید می‏کند

واژه‏های کلیدی ــ بهینه سازی جستجوی عقبگرد، بازده انرژی، پخش بار بهینه، بهینه سازی سیستم قدرت، آلودگی محیط زیست، اثر نقطه-ولو.

Optimal power flow with emission and non-smooth cost functions using backtracking search optimization algorithm

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کیفیت توان شبکه‏ های واقعی تامین کننده انرژی خودروهای الکتریکی در حضور تولید کننده‏ های تجدید پذیر و ریز-شبکه ها

چکیده ــ نفوذ وسایل نقلیه هیبریدی-الکتریکی و الکتریکی شارژی (PHEV و PEV)، در 20 سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. ورود PEV-ها، استفاده از منابع تجدید پذیر را آسان ساخته و احتمالا مزایای اقتصادی _همان طور که در اینجا در یک مثال مربوط به مکزیک ارایه شد_ به کاربران ارایه می‏دهد؛ اما علاوه بر اینها، چالش هایی را نیز از این دسته که تاثیر نفوذ PEV-ها بر روی کیفیت شبکه‏های برق چگونه خواهد بود، ایجاد می‏کند. تلاش این مقاله، مروری بر این نوشتجات با مرجع قرار دادن مسایل مربوط به کیفیت توان، و نیز آزمون آنها در یک سیستم توزیع واقعی مبتنی بر جامعه مولر در آستین (مرکز ایالت تگزاس) که دارای پنل‏های خورشیدی (PV) و PEV است، انجام پذیرفته است. نتایج نشان می‏دهد که حالت شارژ با تاخیر هماهنگ، بارگذاری بر روی ترانسفورماتور را در ساعت‏های پیک کاهش داده و تنظیم ولتاژ را بهبود می‏بخشد. بعلاوه، نشان داده شده است که پنل‏های فتوولتاییک موجب کاهش ضریب توان در طول روز در فیدر اصلی می‏شود. در سطح نفوذ بالای PV، بایستی اقدامات اصلاح کننده ای نظیر پشتیبانی توان راکتیو، جبران سازی VAr یا ذخیره انرژی انجام پذیرد که آنها را می‏توان راه حلی بالقوه برای بیشتر لیست آورده شده در نوشته حاضر، در نظر گرفت. اگرچه، در مقیاس‏های خیلی بزرگتر، تحقیقات زیادی باید صورت پذیرد؛ زیرا سیستم‏های برق با هم و میان کشورهای مختلف، متفاوت می باشد؛ اما یک رابطه کلی وجود دارد که تقاضای توان بالا توسط PEV-ها، موجب تجاوز از ولتاژ قانونی در برخی از نقاط در شبکه شده و برای عمکرد کارآمد سیستم، نیاز به شارژ هوشمند می‏باشد.

                واژه‏ های کلیدی: خودروهای شارژی، خودرو به شبکه (V2G)، قیمت گذاری پرداخت مزایده ای، تعادل قطع و وصل منابع تجدید پذیر، ریز-تولید توان، تولید توان خورشیدی خانگی.

Power-quality-of-actual-grids-with-plug-in-electric-vehicles-in-presence-of-renewables-and-micro-grids

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نامتغیرهای حفظ پایداری ولتاژ برای شبکه‏ های هوشمند

چکیده ــ تحلیل پایداری ولتاژ در همه سیستم‏های قدرت، ضروری می‏باشد. این مقاله به پایداری ولتاژ در یک سیستم معمول از نوع شبکه هوشمند با چندین ماهیت مستقل، می‏پردازد. عملکرد عادی شبکه‏های هوشمند، مساوی با گردش بار مختلف (تغییر در توان تولیدی و نیز توان مصرفی) بوده که توسط همه این ماهیت‏های مستقل انجام می‏شود. به منظور عملکرد هموار هر سیستم جامعی از نوع شبکه‏های هوشمند، رفتار صحیح همه این ماهیت‏های مستقل _برای هنگامی که یک یا چند تا از این ماهیت‏ها در معرض سطوح بار مختلف قرار می‏گیرند_ بایستی حفظ شود. رفتار صحیح همه این ماهیت‏ها (زیر-سیستم ها)، رفتار صحیح سیستم کلی (شبکه هوشمند) را تضمین می‏کند. نامتغیرها، اگر لزوما لفظ صحیحی باشد، از رفتار صحیح زیرسیستم‏ها اطمینان حاصل کرده و از این رو صحت سیستم کلی را حفظ می‏کنند. یک متغیر، مسند منطقی در وضعیت سیستم می‏باشد که در صورت رضایت اجرای سیستم، نبایستی مقدار صحیح آن تغییر کند. این مقاله، نامتغیری را که پایداری ولتاژ را حفظ می‏کند، بدست می‏آورد. این نامتغیر، بر مبنای یک شاخص آنلاین است که خود از قانون اصلی کیرشهف بدست آمده و نزدیک بودن فروپاشی ولتاژ را در یک یا چند ماهیت در ریزشبکه، پیش بینی می‏کند. بازده این نامتغیر در پیش بینی فروپاشی ولتاژ، با شبیه سازی‏های انجام شده بر روی یک سیستم معمولی شبکه هوشمند با هفت نود، بررسی شده است. پس مانیتورینگ آنلاین پارامترهای سیستم، نشانه ای از پایداری ولتاژ می‏باشد. این نامتغیر پایداری ولتاژ، هم برای وضعیت استاتیک و هم برای وضعیت دینامیک، عملی می‏باشد. همچنین این روش ابزاری سریع و قدرتمند برای پیش بینی حاشیه پایداری ولتاژ یک سیستم شبکه هوشمند تعمیم یافته، با مانیتورینگ ساده ای از پارامترهای سیستم، می‏باشد.

Voltage Stability Preserving Invariants for Smart Grids

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بهبود عملکرد ولتاژ مزرعه‏ های بادی مبتنی بر DFIG موجود در سیستم های قدرت بزرگ: AVR و PSS هماهنگ

چکیده ــ بنا بر گسترش وسیع ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) در سیستم‏های قدرت، ارایه شرایط عملیاتی مناسب برای این نوع فناوری بادی در شرایط خطا، به نظر بایسته می‏رسد. از میان الزامات ضروری برای DFIG‏ها در شرایط خطا، قابلیت تحمل خطای فشار-ضعیف (LVRT)، مهم ترین مساله است. این مقاله به بهبود عملکرت ولتاژ مزرعه‏های بادی مبتنی بر DFIG که در سیستم‏های قدرت مقیاس-بزرگ مجتمع شده اند، تحت فلش ولتاژ می‏پردازد. این هدف با ایجاد هماهنگی میان رگولاتور ولتاژ اتوماتیک (AVR) و استابلایزر سیستم قدرت (PSS) مربوط به ژنراتورهای سنکرون، بدست می‏آید. در این تحقیق، ابزار کلیدی برای ایجاد هماهنگی، منطق فازی است. الزام هماهنگی برای کنترل کننده فازی طراحی شده (هماهنگ کننده فازی)، از میان بردن اثرات متقابل مخرب بین AVR و PSS در شبکه در شرایط اختلال می‏باشد. هماهنگ کننده فازی، بهره‏های PSS و AVR را به منظور اجبار آنها برای ارایه بهترین عملکرد در شرایط خطا، تنظیم می‏کند. هماهنگی پیشنهاد شده، کاهش ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) را تحت فلش ولتاژ، پشتیبانی کرده و الزامات توان راکتیو DFIG‏ها را کاهش می‏دهد. عملکرد هماهنگ کننده فازی طراحی شده، در سیستم قدرت 39-شینه 10-ماشینه IEEE، با سطوح مختلف سهم مزارع بادی مبتنی بر DFIG، نمایش داده شده است.

اصطلاحات شاخص ــ مزارع بادی مبتنی بر DFIG، بهبود عملکرد ولتاژ، AVR، PSS، هماهنگ کننده فازی.

Voltage performance enhancement of DFIG-based wind farms integrated in large-scale power Systems Coordinated AVR and PSS

115,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنترل ولتاژ در شبکه ‏های با تولید پراکنده ــ یک مطالعه موردی

چکیده ــ این مقاله تاثیرات منابع انرژی پراکنده (DER) بر روی پروفایل ولتاژ شبکه توزیع را مورد تحلیل قرار می‏دهد. توصیفی کلی از اثرات DER بر روی پروفایل ولتاژ ارایه شده و سه تکنیک کنترل ولتاژ پیشرفته بحث می‏شود: کنترل ولتاژ مرکزی با اندازه‏گیری‏های چندگانه ولتاژ، کنترل توان راکتیو با منابعی که آنها را فعال می‏کنند، و سوم استفاده از اتوترانسفورماتور به عنوان رگولاتور ولتاژ. هدف ما بیشینه سازی و نیز آسان ساختن یکپارچه سازی DER می‏باشد. تاثیر DER بر روی پروفایل ولتاژ و کارآیی راه حل‏های بررسی شده نیز با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار DIgSILENT ارزیابی می‏شود. شبکه شبیه سازی شده، یک شبکه توزیع واقعی در اسلوونی (اروپای مرکزی) با نفوذ نسبتا بالای تولیدات پراکنده می‏باشد. توصیه‏های مربوط به کنترل ولتاژ در شبکه‏های دارای نفوذ DER در انتها ارایه می‏گردد.

اصطلاحات شاخص ــ منابع انرژی پراکنده، شبکه‏های توزیع، کیفیت توان، کنترل ولتاژ، پروفایل ولتاژ.

Voltage Control in Networks with Distributed Generation – A Case Study

75,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنترل مبتنی بر امپدانس مجازی برای مبدل‏ های منبع ولتاژ و منبع جریان

چکیده ــ از مفهوم امپدانس مجازی بطور گسترده در کنترل سیستم‏ های الکترونیک قدرتی استفاده می‏شود. بطور کل، حلقه امپدانس مجازی را می‏توان به صورت یک درجه اضافی از آزادی برای پایدارسازی فعال و حذف اغتشاش، استفاده کرده یا آن را به صورت یک ژنراتور مرجع دستور برای مبدل‏ها برای ارایه خدامت کمکی بکار برد. این مقاله مروری بر راهبرد کنترل مبتنی بر امپدانس مجازی را برای مبدل‏های منبع جریان و منبع ولتاژ، ارایه می‏دهد. شکل دهی امپدانس خروجی کنترل که توسط امپدانس‏های مجازی بدست آمده است، نخست با استفاده از مدل‏های مبتنی بر امپدانس، تعمیم می‏یابد. سپس مسایل مربوط به امپدانس‏های مجازی و پیاده سازی آنها مورد بحث قرار می‏گیرد. تعدادی نمونه‏ی تجربی نیز برای نشان دادن عملی بودن امپدانس‏های مجازی، نمایش داده می‏شود. کاربردهای در حال ظهور و روندهای امپدانس‏های مجازی در سیستم‏های الکترونیک قدرتی نیز در نتیجه گیری گنجانده شده اند.

اصطلاحات شاخص ــ پایدار سازی فعال، مبدل منبع جریان (csc)، تحمل خطا، جبران سازی هارمونیک/عدم تعادل، کنترل پخش بار، امپدانس مجازی، مبدل منبع ولتاژ (VSC).

Virtual-Impedance-Based Control for Voltage-Source and Current-Source Converters

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کنترل برداری مبدل‏ های منبع-ولتاژ تک-فاز بر مبنای تقلید محور-ساختگی

چکیده ــ این مقاله، روشی جایگزین برای تنظیم جریان مبدل‏های dc-ac منبع-ولتاژ تکفاز در دستگاه‏های مرجع سنکرون مستقیم-عمود (dq)، ارایه می‏دهد. در دستگاه‏های مرجع dq، کمیت‏های ac (متغیر با زمان) به صورت کمیت‏های dc ظاهر شده و کنترل کننده می‏تواند همانند مبدل‏های dc-dc طراحی شده تا بهره کنترلی بی نهایت در نقطه عملیاتی حالت-ماندگار، ارایه داده و در نتیجه به خطای حالت-ماندگار صفر برسد. رویکرد رایج برای این کار، ایجاد مجموعه ای از کمیت‏های موهومی عمود بر کمیت‏های سیستم تکفاز حقیقی می‏باشد، تا بتوان کمیت‏های dc را با استفاده از تبدیل دستگاه-ساکن به دستگاه-چرخان، بدست آورد. کمیت‏های موهومی عمود در رویکردهای رایج، با شیفت فاز مولفه‏های حقیقی توسط یک-چهارم دوره تناوب مولفه اصلی، بدست می‏آید. ایجاد این تاخیر در سیستم، پاسخ دینامیکی را تضعیف کرده که آن را کُندتر و نوسانی می‏سازد. در روش پیشنهادی این مقاله، کمیت‏های عمود توسط یک سیستم موهومی به نام محور-ساختگی (fictive-axis)، ایجاد شده که به صورت همزمان با سیستم حقیقی اجرا می‏شود. رویکرد پیشنهادی، که تقلید محور-ساختگی نام دارد، بطور موثری پاسخ دینامیکی ضعیف روش‏های مرسوم را بهبود بخشیده، در حالی که پیچیدگی‏های شدیدی را به ساختار کنترل کننده نمی افزاید.

اصطلاحات شاخص ــ کنترل جریان، تقلید محور-ساختگی (FAE)، مبدل‏های منبع ولتاژ تکفاز (VSC)، کنترل برداری.

Vector Control of Single-Phase Voltage-Source Converters Based on Fictive-Axis Emulation

100,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اینورتر منبع امپدانس ترانسی

 

چکیده ــ  این مقاله، مفهوم اینورترهای منبع امپدانسی (Z-source) را به اینورترهای منبع امپدانسی مبتنی بر ترانسفورماتور (trans-Z-source) بسط می‏دهد. در اینورتر منبع امپدانسی (ZSI) اصلی، از یک شبکه امپدانسی از دو سلف و دو خازن استفاده شده که با آرایش مخصوصی واسط منبع dc و پل اینورتر می‏باشد. این کار، محدودیت‏های مفهومی اینورترهای منبع ولتاژ و اینورترهای منبع جریان سنتی را از میان برده است. در اینورترهای منبع امپدانس ترانسی، شبکه امپدانس تشکیل شده از یک ترانسفورماتور و یک خازن است. این شبکه جدید علاوه بر دارا بودن قابلیت‏های اصلی شبکه منبع امپدانسی پیشین، مزایای بی همتایی مانند افزایش بهره ولتاژ در ZSI‏های ترانسی با تغذیه ولتاژ و بازه عملکرد موتوری بسط یافته در ZSI‏های ترانسی تغذیه-جریان، برای زمانی که نسبت-دور سیم پیچی ترانسفورماتور بیش از 1 باشد، را ارایه می‏دهد. نتایج تجربی و شبیه سازی یمی از اینورترهای منبع امپدانسی ترانسی با تغذیه ولتاژ، به منظور تایید تحلیل‏های انجام شده، ارایه شده است.

اصطلاحات شاخص ــ اینورتر منبع جریان، اینورتر، اینورتر منبع ولتاژ، اینورتر منبع امپدانس.

Trans-Z-Source Inverters

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حالت‏ های گذرا در پی برقدار شدن کابل های AC فشار قوی با جبرانسازی شنت

 

چکیده _ این مقاله، چالش‏های پیشِ رو و تکنیک‏های کاهش ممکن را در مواجهه با اتصال نیروگاه بادی درون دریا به شبکه اصلی از طریق کابل‏های AC با جبرانسازی شنت، ارایه می دهد. کابل‏های AC، سیستم‏های انتقال ساحلی و درون دریا که نیروگاه بادی 1200 MW را در نقطه اتصال  به شین ac 400 kV متصل می کند، تشکیل می دهد. مطالعات نشان می دهد که جبرانسازی استاتیکی و دینامیکی شنت برای عملکرد سیستم کل به صورت ایمن و همزمان مطابقت با الزامات قوانین خاص شبکه اپراتور سیستم، مورد نیاز می باشد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که پدیده Zero missing یکی از نگرانی‏های اصلی بوده که باید بدان پرداخت. زمانی که کابل ها با اتصال راکتورهای شنت به کابل برقدار می شوند، این پدیده مشاهده می شود. یکی از مشاهدات جالب، اثر اشباع ترانسفورماتور و اعوجاج شکل موج منتج شده می باشد. مروری بر نوشتجات منتشر شده، گزارشی از این مشاهدات را نشان نداده است. از این رو، این مشاهده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و گزارش می شود. بعلاوه، گزینه‏های کاهش ممکن مانند توزیع راکتورها در امتداد مکان‏های مختلف کابل و پیاده سازی مقاومت‏های وردی از پیش تعبیه شده در بریکر، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

واژه‏های کلیدی: Zero missing، نیروگاه بادی درون دریا، جبرانسازی شنت، کابل‏های HVAC.

Transients Following the Energizing of High Voltage AC Cables with Shunt Compensation

110,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله انگلیسی با ترجمه رایگان در مورد کاهش اعوجاج هارمونیکی کل THD

واحد افزودنی کاهش اعوجاج هارمونیکی کل برای یکسوسازهای دیودی سه فاز

در این مقاله یک گزینه افزودنی اکتیو برای یکسوسازهای سه-فاز پسیو 208 VLL/60 Hz ارایه شده است. مدار اختیاری اکتیو به عنوان حالت تمام موج پل با تپ مرکزی پیاده سازی شده و از جریان های ورودی با هارمونیک پایین و ضریب توان یک، اطمینان حاصل می کند. واحد فعال قادر به عملکرد به ازای بازه وسیعی از فرکانس بوده و از این رو در کاربردهای با توان مصرفی کم و نیز بالا (مثلا بیش از 100 kW) استفاده می شود. برخی از ملاحظات ابتدایی مانند عملکرد اساسی، سیکل های کار، تنش ولتاژ/جریان سوییچ ها و طراحی القاگرها مورد بحث قرار گرفته و بعلاوه توسط نتایج شبیه سازی پشتیبانی شده است. کاربرد وسایل شکاف‏باند وسیع نو ظهور مانند MOSFET-های سیلیکون کارباید که بازده مبدل و چگالی توان را بهبود می بخشند، بطور خلاصه مورد بحث قرار می گیرد.

در زیر فایل ترجمه شده‏ word و فایل انگلیسی مقاله به صورت رایگان قرار گرفته است.

Total harmonic distortion reduction add-on Total harmonic distortion reduction add-on

Total harmonic distortion reduction add-on Total harmonic distortion reduction add-on

منتشرشده در مطالب رایگان, مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

استفاده از پارکینگ‏ ها برای خودروهای الکتریکی با شارژ خورشیدی

چکیده ــ هدف مفهوم پارکینگ‏ های خورشیدی، ترکیب توسعه الکتریسیته خورشیدی پاک با پیشرفت‏های الکتریکی می‏باشد. پنل‏های خورشیدی ایجاد سایه کرده و برق مورد نیاز برای شارژ خودروهای الکتریکی را فراهم می‏سازند. در رویکردهای خدرو-به-شبکه، خودرو نیز می‏تواند شبکه را تغذیه کرده و خدمات جانبی به ان ارایه دهد.

در این مقاله، ما پتانسیل این راه حل را با اغاز از مروری مختصر بر بحث‏های فنی، محیطی و مسایل مالی که توسعه پارکینگ‏های خورشیدی را محدود می‏کنند، مورد کنکاش قرار می‏دهیم. مروری جامع از مراجع، آورده شده و در پایان مسایل باز و دورنماهای مربوط به کارهای تحقیقاتی آینده، مشخص می‏شود. مقصود بر آن است که این مقاله بتواند به عنوان خلاصه ای مستقل، از کارهای انجام شده تا به امروز در این زمینه، عمل کند.

واژه‏های کلیدی: انرژی خورشیدی، خودروهای الکتریکی، پارکینگ خودرو، فتوولتاییک، شارژ هوشمند، پویایی پایدار.

The use of parking lots to solar-charge electric vehicles

150,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اینورتر منبع امپدانسی (Z-Source) برای درایو موتور

چکیده ــ این مقاله، یک سیستم اینورتر منبع امپدانسی و کنترل برای درایو موتور همه-منظوره، پیشنهاد می‏کند. سیستم اینورتر منبع امپدانسی از یک شبکه LC منحصر بفرد در لینک dc و نیز یک خازن کوچک در سر جلوی دیود، استفاده می‏کند. با کنترل سیکل وظیفه shoot-through، اینورتر منبع امپدانسی می‏تواند هر ولتاژ خروجی ac، حتی مقادیر بزرگتر از ولتاژ خط، را تولید کند. در نتیجه، سیستم اینورتر منبع امپدانسی جدید، قابلیت تحمل-خطا را تحت فلش ولتاژ ارایه داده، هارمونیک‏های خط را کاهش داده، ضریب توان و قابلیت اطمینان را بهبود بخشیده، و بازه ولتاژ خروجی را گسترش می‏دهد. نتایج تجربی، تحلیل و شبیه سازی به منظور نمایش داده این قابلیت‏های جدید، ارایه خواهد شد. 

Z-Source Inverter for Motor Drives

60,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تقویت کننده‏ های عملیاتی یک-سطحی با نرخ چرخش و هدایت عرضی بهبود یافته برای مدارات سوییچ-خازنی

چکیده در این مقاله، یک تقویت کننده عملیاتی چند-مسیره یک-سطحی برای مدارات سوییچ-خازنی با زمان نشست سریع، ارایه شده است. تقویت کننده پیشنهادی از همه وسایل بیکار در تقویت کننده‏های کسکود-تابیده در مسیر سیگنال و ترانزیستورهای تزویج-تقاطعی با فیدبک-مثبت، برای بهبود پارامتهای سیگنال-بزرگ و سیگنال-کوچک، استفاده می‏کند. در این تقویت کننده بهره DC، پهنای-باند بهره-واحد، و نرخ چرخش (یا سرعت چرخش slew rate) در مقایسه با تقویت کننده‏های کسکود-تابیده مرسوم با همین توان مصرف و ظرفیت خازنی پارازیتی ورودی، به شدت بهبود یافته است. نتایج شبیه سازی و تحلیل‏های گسترده در سطح مدار با استفاده از فناوری CMOS 90-میلی متری، به منظور ارزیابی کارآیی تقویت کننده پیشنهادی، ارایه شده است.

واژه‏های کلیدی         تقویت کننده‏های عملیاتی CMOS، OTA کسکود-تابیده، مدارات سوییچ-خازنی، نشست-سریع.

A Setting-Free Approach to Detecting Loss of Excitation in Synchronous Generators

90,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رویکرد بدون-تنظیمات برای آشکارسازی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون

 

چکیده ــ ژنراتورهای سنکرون با هر اندازه ای که باشند، نیازمند حفاظت در برابر قطع تحریک هستند، زیرا این پدیده می‏تواند اثرات مخربی را هم برای ژنراتور و هم برای شبکه قدرت، به بار آورد. این مقاله رویکردی جدید و بدون نیاز به تنظیمات را برای آشکارسازی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون، پیشنهاد می‏کند. برخلاف روش‏های مرسوم که شدیدا نیازمند ست کردن رله‏ها هستند، روش پیشنهادی نیاز به هیچ آستانه ای برای کار ندارد. نشان داده خواهد شد که پس از قطع تحریک، نرخ تغییرات مقاومت اندازه گیری شده توسط رله 40(قانون ANSI برای حفاظت در برابر قطع تحریک)، منفی شده و برای مدتی منفی باقی می‏ماند. از سویی دیگر، نشان می‏دهیم که در طی آهسته ترین نوسان‏های توان، نرخ تغییر مقاومت نمی تواند برای بیش از 1.7 ثانیه، منفی بماند. بنابراین، از این حقیقت می‏توان به عنوان معیاری برای آشکارسازی قطع تحریک یک ژنراتور سنکرون، استفاده کرد. مزایای اصلی روش پیشنهادی این است که نیاز به تنظیمات (ست کردن) نداشته و بطور همزمان سریع تر از بیشتر روش‏های ارایه شده در سال 1949 می‏باشد.

اصطلاحات شاخص ــ حفاظت ژنراتور، مکان هندسی امپدانس، قطع تحریک، مقاومت اندازه گیری شده، نوسان توان.

A Reliability Assessment Approach For Integrated Transportation and Electrical Power Systems Incorporating Electric Vehicles

95,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک رویکرد ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم ‏های الکتریکی و حمل و نقل یکپارچه شامل خودروهای الکتریکی

چکیده ــ با افزایش بهره برداری خودروهای الکتریکی (EV)، سیستم‏های حمل و نقل و سیستم‏های الکتریکی به شدت به هم گره خورده اند. اگرچه، ارتباط میان این دو نوع سیستم، بویژه از دید سیستم حمل و نقل، به خوبی ثبت نشده است. این مقاله، قابلیت اطمینان سیستم توان الکتریکی و حمل و نقل یکپارچه (ITES) را مورد مطالعه قرار می‏دهد. استراتژی کنترل شارژ یک خودروی الکتریکی دو-جهته، نسخت به منظور مدل سازی رابطه میان دو سیستم نامبرده، نمایش داده می‏شود. سپس، یک مدل ساده از سیستم حمل و نقل، توسعه داده می‏شود که بازده بالای آن، ارزیابی قابلیت اطمینان ITES را با دقت قابل قبولی محقق می‏سازد. شاخص‏های نوین برای قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل، از دید راننده خودروی الکتریکی (EV)، تعریف خواهد شد. سپس یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان نیمه-ترتیبی پریودیک رزوانه _بر مبنای مدل کنترل شارژ و روش شبیه سازی حمل و نقل_ برای سیستم ITES پیشنهاد می‏گردد. مطالعات موردی مبتنی بر سیستم RBTS، نشان می‏دهد که کنترل شارژ دو-جهته EV ها، از قابلیت اطمینان سیستم‏های قدرت بهره می‏گیرد، در حالی که قابلیت اطمینان سفر EV‏ها را کاهش می‏دهد. همچنین، استراتژی کنترلی بهینه را می‏توان بر مبنای روش پیشنهادی، بدست آورد. در پایان، مطالعات موردی بر مبنای یک سیستم آزمون مقیاس-بزرگ، به منظور تایید عملی بودن روش پیشنهادی، اجرا می‏شود.

اصطلاحات شاخص ــ خودروی الکتریکی، سیستم (توان) الکتریکی، سیستم حمل و نقل، انرژی تجدید پذیر، عدم قطعیت، قابلیت اطمینان.

A single-stage operational amplifier with enhanced transconductance and slew rate for switched-capacitor circuits

185,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور مزارع بادی با استفاده از ادوات FACTS و کنترل پیش‏بین

چکیده ــ هدف اصلی این مقاله که آن را متمایز از دیگر مقالات مشابه می‏سازد، استفاده از استراتژی کنترل پیش‏بین برای بهبود پایداری سیستم قدرت (4-ماشینه و 10-ماشینه) در حضور مزارع بادی بر مبنای ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG)، با استفاده از جبرانساز استاتیکی سری سنکرون (SSSC) و سیستم‏های ذخیره سازی انرژی ابرخازن (SCESS) می‏باشد. در این مقاله، از SCESS برای کنترل توان اکتیو در مبدل سمت شبکه (GSC) استفاده شده و SSSC نوسانات فرکانس پایین را کاهش می‏دهد. استراتژی پیشنهادی مبتنی بر کنترل پیش‏بین را می‏توان بطور همزمان برای کنترل توان اکتیو و راکتیو مبدل سمت روتور (RSC) و نیز طراحی کنترل کننده میراساز برای SCESS و SSSC، بکار برد. از یک تابع در استراتژی کنترل پیش‏بین، برای کاهش پیچیدگی محاسباتی در انتخاب مسیرهای ورودی توابع لاگر، استفاده می‏شود. همچنین، زمان نمونه برداری با استفاده از بکارگیری وزن داده نمایی، کاهش یافته است. نتایج شبیه سازی برای کنترل پیش‏بین مبتنی بر تابع با استفاده از سناریوی اختلال در زمینه زمان غیر-خطی، با دو روش دیگر _کنترل پیش‏بین مبتنی بر مدل و مدل قدیمی (بدون استفاده از کنترل پیش‏بین)_ مقایسه می‏شود.  کارآیی استراتژی پیشنهادی در بهبود پایداری، از طریق نتایج شبیه سازی تضمین می‏شود.

واژه‏های کلیدی ــ پایداری سیستم قدرت، کنترل پیش‏بین، جبرانساز استاتیکی سری سنکرون (SSSC)، سیستم ذخیره سازی انرژی ابرخازن (SCESS)، توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG).

A power control strategy to improve power system stability in the presence of wind farms using FACTS devices and predictive control

135,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک رویکرد برنامه ریزی برای آرایش شبکه سیستم ‏های توزیع مرکب AC-DC

 

چکیده ــ  این مقاله، یک مدل برنامه ریزی تصادفی برای سیستم‏های توزیع (DS) مرکب AC-DC ارایه می‏دهد. با در نظر گرفتن احتمال AC یا DC بودن هر خط/شین، این مدل آرایش مرکب AC/DC بهینه شین‏ها و خط‏ها را در DS می‏یابد. این مدل رفتار تصادفی تقاضاهای بار و ژنراتورهای پراکنده (DS) تجدید پذیر را در نظر می‏گیرد. تغییرات تصادفی با استفاده از یک تکنیک شبیه سازی مونت-کارلو، در این مدل لحاظ شده است. هدف مدل برنامه ریزی، کمینه سازی نصب DS و هزینه‏های تولید می‏باشد. راه حل برنامه ریزی بهینه نیز با تقسیم مساله برنامه ریزی مرکب به دو مساله بهینه سازی تو در تو، بدست می‏آید: 1) مساله اصلی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک (GA) فرمول بندی شده تا آرایش AC-DC بهینه را جستجو کند، و 2) مساله فرعی برای تعیین پاسخ پخش بار بهینه برای هر آرایش تولید شده توسط GA، بکار می‏رود. مدل پیشنهادی برای یافتن آرایش بهینه برای مطالعه موردی پیشنهادی _که شامل  پنل‏های خورشیدی، DG بادی، و ایستگاه‏های شارژ خودروهای الکتریکی است_ بکار گرفته شده است. همین مطالعه موردی با استفاده از یک روش سنتی برنامه ریزی AC حل شده است تا کارآیی مدل پیشنهادی و صرفه جویی‏های مربوطه در هزینه، ارزیابی شود. نتایج مزایای بدست آمده توسط مدل پیشنهادی را نشان می‏دهد. چارچوب پیشنهادی، تکنیک موثری را که اپراتورهای سیستم توزیع می‏توانند از آن برای تعیین آرایش بهینه شبکه AC-DC سیستم‏های توزیع آینده استفاده کنند، ارایه می‏کند.

اصطلاحات شاخص ــ برنامه ریزی سیستم توزیع، سیستم‏های توزیع AC-DC، سیستم‏های قدرت مرکب، مبدل منبع ولتاژ، ایستگاه‏های شارژ خودروی الکتریکی، تولید پراکنده تجدید پذیر.

A Planning Approach for the Network Configuration of AC-DC Hybrid Distribution Systems

130,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک روش تازه برای تشخیص جزیره ای شدن مبتنی بر فیدبک مثبت بین جریان اکتیو و ضریب عدم تعادل ولتاژ

 چکیده ــ تشخیص جزیره ای شدن یکی از مهم ترین توابع در سیستم‏های تولید توان فتوولتاییک می‏باشد. وجود ناحیه عدم-تشخیص در روش‏های تشخیص جزیره ای شدن پسیو مرسوم عیب بزرگی می‏باشد؛ در الی که روش‏های تشخیص جزیره ای شدن فعال، موجب پایین آمدن کیفیت توان می‏شوند. به منظور محقق ساختن تشخیص ناحیه عدم-تشخیص و بدتر کردن کیفیت توان، یک روش تشخیص جزیره ای شدن جدید بر مبنای فیدبک مثبت بین جریان فعال و فاکتور عدم تعادل ولتاژ، ارایه شده است. با تشخیص فاکتور عدم تعادل ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC)، جزیره ای شدن و ست کردن شرایط تعیین شده جزیره ای شدن اشتباه _به منظور جلوگیر از عملکرد نادرست تحت شرایط جزیره ای شدن اشتباه_ تعیین می‏گردد. تحلیل‏های تیوری و شبیه سازی‏ها نیز مطابق با استاندارد IEEE 1547 انجام پذیرفته و نتایج نشان می‏دهد که روش پیشنهادی می‏تواند جزیره ای شدن را به سرعت و به طور کارآمد _در بدترین حالت_ تشخیص داده و از عملکرد اشتباه تحت جزیره ای شدن اشتباه جلوگیری کند.

اصطلاحات شاخص ــ تشخیص جزیره ای شدن، فیدبک مثبت، جریان مثبت، فاکتور عدم تعادل ولتاژ، جزیره ای شدن اشتباه.

A Novel Islanding Detection Method Based on Positive Feedback Between Active Current and Voltage Unbalance Factor

65,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک سیستم نهفته مدیریت توان جدید

چکیده ــ مدیریت توان، عاملی کلیدی در سیستم‏های اتوماسیون توزیع است. ما در اینجا یک سیستم نهفته جدید را ارایه خواهیم داد که الزام توان بار را گرفته و سپس آن را به یک کامپیوتر اصلی کنسول فرستاده تا نرم افزار طراحی شده در MATLAB در آن، الزام بار را مطابق با قیود تعریف شده مشتری مدیریت کند.

واژه‏های کلیدی: سیستم‏های نهفته، اتوماسیون توزیع، رابط کاربر گرافیکی، سنسور جریان

A Novel Embedded Based Power Management System

60,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معماری DDS/PLL برای اسیلاتورهای محلی بسیار پایدار

 

چکیده ـ خلوص طیفی و پایداری منبع، دو تا از اهداف اولیه در طراحی ترکیب کننده فرکانس با عملکرد بالا در سیستم‏های رادار مدرن می‏باشد. این مقاله، یک معماری جدید برای ترکیب کننده بسیار پایدار (HSS) باند-X را که حاصل ترکیب تکنیک‏های حلقه فاز قفل شده (PLL)، ترکیب دیجیتال مستقیم (DDS) و ضرب کننده است، ارایه می‏کند تا الزامات نویز فاز کم و چالاکی فرکانس را فراهم سازد. این ترکیب کننده، پوشش فرکانس خوبی در باند X داشته و مینیمم پهنای باند 10% را همراه با فرکانس سوییچینگ سریع، رزولوشن تظیم-فرکانس بالا و نویز فاز بسیار کم دارا می‏باشد. بدست آوردن این عملکرد، با نتایج تجربی اندازه گیری شده در یک نمایشگر آزمایشگاهی، نشان داده شده است: انها زمان قفل شدگی (lock-in) حدود 10 میکروثانیه و بهبود فاز تا 30 dB را در مقایسه با واحد تولید فرکانس (FGU) مدرن، نشان می‏دهند. همچنین، برای تطبیق پذیری آن، این معماری قادر به ارایه یک خروجی میانی بوده که نیاز به کاربرد باند S-L جدید را تحت پوشش قرار می‏دهد.

واژه‏های کلیدی ــ خلوص طیفی؛ ترکیب کننده فرکانس؛ PLL؛ نویز فاز؛ منبع با پایداری بالا.

A DDSPLL architecture for highly stable local oscillators

90,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک تحقیق جامع در مورد LAN وایرلس برای کاربرد در پست‏های توزیع هوشمند مبتنی بر استاندارد IEC 61850

 

چکیده ــ شبکه ‏های قدرت امروزی به دلیل افزایش رشد بار، فرسایش ساختارهای برق موجود، نفوذ بالای منابع تجدید پذیر، و عدم وجود مانیتورینگ و کنترل سریع، با چالش‏ های بسیاری روبرو هستند. بهره برداری از پیشرفت‏های اخیر در فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سطح توزیع-برق، کاربردهای مختلف شبکه‏های هوشمند را می‏توان به منظور بدست اوردن توان قابل اطمینان، کارآمد و سبز، مورد بهره برداری قرار داد. تبادل سازگار اطلاعات، پیش از این در استاندارد شبکه‏های هوشمند IEC 61850 درباره شبکه‏های مناطق محلی (LAN) که مورد مقبولیت جهانی است، استاندرد شده است. به دلیل هزینه ‏های نصب پایین، نرخ داده‏های کافی، و آسانی در بهره برداری، فن آوری‏های LAN وایرلس صنعتی در حال محبوب شدن در میان شرکت‏های برق بویژه برای کاربردهایی شبکه‏های توزیع هوشمندی که دارای حساسیت کمتری هستند، می‏باشد. تلاش‏های زیادی به منظور آزمون فن آوری وایرلس (WLAN) در پست‏های توزیع توان انجام پذیرفته است. مرحله اول این تلاش، با اندازه گیری تداخلات نویزهای رادیویی در پست‏های توزیع 27.6 kV و 13.8 kV شامل عملیات کلیدزنی بریکرها، آغاز گشت. نمونه‏های اولیه سخت افزار تجهیزات IEC 61850 با قابلیت WLAN، با استفاده از سیستم‏های صنعتی درون تجهیز _به عنوان یک بررسی دقیق_ توسعه داده شدند، و عملکرد مانیتورینگ، کنترل و حفاظت پست توزیع هوشمند به ازای سناریوهای مختلف با استفاده از یک زمان رفت و برگشت پیام‏های برنامه IEC 61850 تجزیه و تحلیل کشته است. در پایان نیز به منظور آزمایش کردن عملکرد میدانی واقعی، تجهیزات نمونه اولیه توسعه یافته، در سوییچ یارد و اتاق کنترل پست توزیع برق 27.6 kV نصب شد و نتایج آزمون برنامه‏های مختلف، مورد بحث قرار گرفت.

اصطلاحات شاخص ــ اتوماسیون پست توزیع، IEC 61850، IEEE 802.11، وسایل الکترونیکی هوشمند (IED)، شبکه هوشمند.

A Comprehensive Investigation of Wireless LAN for IEC 61850–Based Smart Distribution Substation Applications

85,000 ریال – خرید

منتشرشده در مقالات ترجمه شده مهندسی الکترونیک، مخابرات و کنترل, مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده | برچسب‌شده , , , , , , , ,